Helck

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 106.2 - Đang tiến hànhSau khi các Demon King đã bị đánh bại, một Demon Kingdom đang chạy một cuộc thi để chọn các vua kế tiếp. Một con người cơ bắp và cao cấp có tên Helck tham gia và nói rằng ông muốn tiêu diệt tất cả con người. Là ông nghiêm trọng? Elf “Vamiro”, một trong bốn Đại Kings của toàn Demon Empire, không thể tin vào điều này. Cô đang theo dõi cuộc thi. Câu chuyện bắt đầu trong Demon Kingdom. Các bí mật đằng sau Helck và thế giới con người là gì?
Nguồn : Tổng HợpTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Helck 106.2 23.12.2017 Helck 106 17.12.2017 Helck 105 17.12.2017 Helck 104.4 2.12.2017 Helck 104.3 2.12.2017 Helck 104.2 4.11.2017 Helck 104 4.11.2017 Helck 103.2 15.10.2017 Helck 103 15.10.2017 Helck 102 24.09.2017 Helck 101.2 23.09.2017 Helck 101 16.09.2017 Helck 100.2 9.09.2017 Helck 100 9.09.2017 Helck 99 12.08.2017 Helck 98.2 12.08.2017 Helck 98.1 12.08.2017 Helck 97.2 12.08.2017 Helck 97.1 12.08.2017 Helck 96.2 blogtruyen.com 24.06.2017 Helck 96.2 12.08.2017 Helck 96 10.06.2017 Helck 95.2 31.05.2017 Helck 95 31.05.2017 Helck 94.2 31.05.2017 Helck 94 14.05.2017 Helck 93.2 7.05.2017 Helck 93 blogtruyen.com 22.04.2017 Helck 92 16.04.2017 Helck 91.2 blogtruyen.com 9.04.2017 Helck 91.1 blogtruyen.com 8.04.2017 Helck 90 blogtruyen.com 7.04.2017 Helck 89.2 blogtruyen.com 2.04.2017 Helck 89.1 blogtruyen.com 1.04.2017 Helck 88.2 blogtruyen.com 19.03.2017 Helck 88 blogtruyen.com 18.03.2017 Helck 87 12.03.2017 Helck 86.2 blogtruyen.com 11.03.2017 Helck 86.1 blogtruyen.com 11.03.2017 Helck 85 blogtruyen.com 26.02.2017 Helck 84.2 blogtruyen.com 19.02.2017 Helck 84.1 blogtruyen.com 19.02.2017 Helck 83 blogtruyen.com 12.02.2017 Helck 82.2 11.02.2017 Helck 82.1 6.02.2017 Helck 81 blogtruyen.com 4.02.2017 Helck 80.2 blogtruyen.com 3.02.2017 Helck 80.1 blogtruyen.com 2.02.2017 Helck 79.2 1.02.2017 Helck 79.1 1.02.2017 Helck 78 1.02.2017 Helck 77.2 1.02.2017 Helck 77.1 1.02.2017 Helck 76.2 1.02.2017 Helck 76.1 1.02.2017 Helck 75.2 28.01.2017 Helck 75 28.01.2017 Helck 74.2 28.01.2017 Helck 74 28.01.2017 Helck 73 28.01.2017 Helck 72 26.06.2016 Helck 71 21.06.2016 Helck 70.5 18.06.2016 Helck 70 27.05.2016 Helck 69 2.05.2016 Helck 68 26.04.2016 Helck 67 20.04.2016 Helck 66 12.04.2016 Helck 65 12.04.2016 Helck 64 15.03.2016 Helck 63.7 1.03.2016 Helck 63.5 29.02.2016 Helck 63 27.02.2016 Helck 62 27.02.2016 Helck 61.2 26.02.2016 Helck 61.1 26.02.2016 Helck 60.2 25.02.2016 Helck 60 25.02.2016 Helck 59 24.02.2016 Helck 58.5 23.02.2016 Helck 58 23.02.2016 Helck 57.2 22.02.2016 Helck 57.1 22.02.2016 Helck 56 21.02.2016 Helck 55 21.02.2016 Helck 54 20.02.2016 Helck 53.2 19.02.2016 Helck 53.1 19.02.2016 Helck 52.2 19.02.2016 Helck 52.1 19.02.2016 Helck 51 18.02.2016 Helck 50 17.02.2016 Helck 49 16.02.2016 Helck 48 16.02.2016 Helck 47 15.02.2016 Helck 46 14.02.2016 Helck 45 14.02.2016 Helck 44 14.02.2016 Helck 43 14.02.2016 Helck 42 13.02.2016 Helck 41 13.02.2016 Helck 40 12.02.2016 Helck 39 12.02.2016 Helck 38 12.02.2016 Helck 37 12.02.2016 Helck 36 12.02.2016 Helck 35 12.02.2016 Helck 34 11.02.2016 Helck 33 11.02.2016 Helck 32 11.02.2016 Helck 31 11.02.2016 Helck 30 9.02.2016 Helck 29 9.02.2016 Helck 28 9.02.2016 Helck 27 9.02.2016 Helck 26 6.02.2016 Helck 25 6.02.2016 Helck 24 6.02.2016 Helck 23 4.02.2016 Helck 22 4.02.2016 Helck 21 4.02.2016 Helck 20 4.02.2016 Helck 19 4.02.2016 Helck 18 4.02.2016 Helck 17 4.02.2016 Helck 16 31.01.2016 Helck 15 30.01.2016 Helck 15 30.01.2016 Helck 15 31.01.2016 Helck 14 30.01.2016 Helck 14 31.01.2016 Helck 13 30.01.2016 Helck 13 31.01.2016 Helck 12 30.01.2016 Helck 11 30.01.2016 Helck 11 31.01.2016 Helck 10 30.01.2016 Helck 10 31.01.2016 Helck 9 30.01.2016 Helck 9 31.01.2016 Helck 8 30.01.2016 Helck 8 31.01.2016 Helck 7 30.01.2016 Helck 6 30.01.2016 Helck 5 30.01.2016 Helck 4 30.01.2016 Helck 3 30.01.2016 Helck 2 30.01.2016 Helck 1 30.01.2016