Hero Waltz

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Fantasy , Manhwa , Mystery , Romance , Sci-fi , Shounen , Supernatural , Tragedy , Webtoon .

Chương mới nhất: 40.5 - Đang tiến hànhMột dự án bí mật để tạo ra một siêu anh hùng nhân tạo. Câu chuyện về một cô gái và một cậu bé không muốn trở thành một vũ khí sống.

 

Nhóm dịch: Hamtruyen.com


Read Hero Waltz latest chapter in English here

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hero Waltz 40.5 hamtruyen.com 6.04.2015 Hero Waltz 40 hamtruyen.com 6.04.2015 Hero Waltz 39 hamtruyen.com 6.04.2015 Hero Waltz 38 hamtruyen.com 5.04.2015 Hero Waltz 37 hamtruyen.com 13.03.2015 Hero Waltz 36 hamtruyen.com 13.03.2015 Hero Waltz 35 hamtruyen.com 12.03.2015 Hero Waltz 34 hamtruyen.com 11.03.2015 Hero Waltz 33 hamtruyen.com 10.03.2015 Hero Waltz 32 hamtruyen.com 8.03.2015 Hero Waltz 31 hamtruyen.com 7.03.2015 Hero Waltz 30 hamtruyen.com 7.03.2015 Hero Waltz 29 hamtruyen.com 5.03.2015 Hero Waltz 28 hamtruyen.com 4.03.2015 Hero Waltz 27 hamtruyen.com 4.03.2015 Hero Waltz 26.5 hamtruyen.com 4.03.2015 Hero Waltz 26 hamtruyen.com 4.03.2015 Hero Waltz 25 hamtruyen.com 4.03.2015 Hero Waltz 24 hamtruyen.com 27.02.2015 Hero Waltz 23 hamtruyen.com 27.02.2015 Hero Waltz 22 hamtruyen.com 25.02.2015 Hero Waltz 21 25.02.2015 Hero Waltz 20 25.02.2015 Hero Waltz 19 25.02.2015 Hero Waltz 18 25.02.2015 Hero Waltz 17 25.02.2015 Hero Waltz 16 25.02.2015 Hero Waltz 15 25.02.2015 Hero Waltz 14 25.02.2015 Hero Waltz 13 25.02.2015 Hero Waltz 12 25.02.2015 Hero Waltz 11 25.02.2015 Hero Waltz 10 25.02.2015 Hero Waltz 9 25.02.2015 Hero Waltz 8 25.02.2015 Hero Waltz 7 25.02.2015 Hero Waltz 6 25.02.2015 Hero Waltz 5 25.02.2015 Hero Waltz 4 25.02.2015 Hero Waltz 3 25.02.2015 Hero Waltz 2 25.02.2015 Hero Waltz 1 25.02.2015