Hiệp Khách Giang Hồ

Tên khác: The Ruler of The Land

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhua .

Chương mới nhất: 471 - Đang tiến hànhHiệp Khách Giang Hồ xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong bát đại kỳ bảo của võ lâm. Càng ngày, vấn đề hai người phải đối mặt không hề đơn giản như họ đã nghĩ. Trong Hiệp Khách Giang Hồ, cuộc đối đầu giữa các phe phái không chỉ là giữa hai phái Hắc Bạch mà còn có thêm cả một lực lượng Thần Địa thần bí xen vào với nhiều âm mưu khó lường, cũng như các cao thủ số một. Hãy dõi theo bước chân của Hàn Bảo Quân trong Hiệp Khách Giang Hồ để chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc từ một kẻ ham chơi trở thành một cao thủ võ công siêu quần. Và bí mật lớn nhất của Hiệp Khách Giang Hồ có thể lai nằm ở chính Hàn Bảo Quân!!

Tóm tắt Hiệp Khách Giang Hồ chương mới nhất:

Hiệp Khách Giang Hồ chương 471 – Quân võ lâm đã tới được Thần Địa và gặp Bảo Quân.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hiệp Khách Giang Hồ 471 Hiệp Khách Giang Hồ 470 Hiệp Khách Giang Hồ 469 Hiệp Khách Giang Hồ 468 Hiệp Khách Giang Hồ 467 Hiệp Khách Giang Hồ 466 Hiệp Khách Giang Hồ 465 Hiệp Khách Giang Hồ 464 Hiệp Khách Giang Hồ 463 Hiệp Khách Giang Hồ 462 Hiệp Khách Giang Hồ 461 Hiệp Khách Giang Hồ 460 Hiệp Khách Giang Hồ 459 Hiệp Khách Giang Hồ 458 Hiệp Khách Giang Hồ 457 Hiệp Khách Giang Hồ 456 Hiệp Khách Giang Hồ 455 Hiệp Khách Giang Hồ 454 Hiệp Khách Giang Hồ 453 Hiệp Khách Giang Hồ 452 Hiệp Khách Giang Hồ 451 Hiệp Khách Giang Hồ 450 Hiệp Khách Giang Hồ 449 Hiệp Khách Giang Hồ 448 Hiệp Khách Giang Hồ 447 Hiệp Khách Giang Hồ 446 Hiệp Khách Giang Hồ 445 Hiệp Khách Giang Hồ 444 Hiệp Khách Giang Hồ 443 Hiệp Khách Giang Hồ 442 Hiệp Khách Giang Hồ 441 Hiệp Khách Giang Hồ 440 Hiệp Khách Giang Hồ 439 Hiệp Khách Giang Hồ 438 Hiệp Khách Giang Hồ 437 Hiệp Khách Giang Hồ 436 Hiệp Khách Giang Hồ 435 Hiệp Khách Giang Hồ 434 Hiệp Khách Giang Hồ 433 Hiệp Khách Giang Hồ 432 Hiệp Khách Giang Hồ 431 Hiệp Khách Giang Hồ 430 Hiệp Khách Giang Hồ 429 Hiệp Khách Giang Hồ 428 Hiệp Khách Giang Hồ 427 Hiệp Khách Giang Hồ 426 Hiệp Khách Giang Hồ 425 Hiệp Khách Giang Hồ 424 Hiệp Khách Giang Hồ 423 Hiệp Khách Giang Hồ 422 Hiệp Khách Giang Hồ 421 Hiệp Khách Giang Hồ 420 Hiệp Khách Giang Hồ 419 Hiệp Khách Giang Hồ 418 Hiệp Khách Giang Hồ 417 Hiệp Khách Giang Hồ 416 Hiệp Khách Giang Hồ 415 Hiệp Khách Giang Hồ 414 Hiệp Khách Giang Hồ 413 Hiệp Khách Giang Hồ 412 Hiệp Khách Giang Hồ 411 Hiệp Khách Giang Hồ 410 Hiệp Khách Giang Hồ 409 Hiệp Khách Giang Hồ 408 Hiệp Khách Giang Hồ 407 Hiệp Khách Giang Hồ 406 Hiệp Khách Giang Hồ 405 Hiệp Khách Giang Hồ 404 Hiệp Khách Giang Hồ 403 Hiệp Khách Giang Hồ 402 Hiệp Khách Giang Hồ 401 Hiệp Khách Giang Hồ 400 Hiệp Khách Giang Hồ 399 Hiệp Khách Giang Hồ 398 Hiệp Khách Giang Hồ 397 Hiệp Khách Giang Hồ 396 Hiệp Khách Giang Hồ 395 Hiệp Khách Giang Hồ 394 Hiệp Khách Giang Hồ 393 Hiệp Khách Giang Hồ 392 Hiệp Khách Giang Hồ 391 Hiệp Khách Giang Hồ 390 Hiệp Khách Giang Hồ 389 Hiệp Khách Giang Hồ 388 Hiệp Khách Giang Hồ 387 Hiệp Khách Giang Hồ 386 Hiệp Khách Giang Hồ 385 Hiệp Khách Giang Hồ 384 Hiệp Khách Giang Hồ 383 Hiệp Khách Giang Hồ 382 Hiệp Khách Giang Hồ 381 Hiệp Khách Giang Hồ 380 Hiệp Khách Giang Hồ 379 Hiệp Khách Giang Hồ 378 Hiệp Khách Giang Hồ 377 Hiệp Khách Giang Hồ 376 Hiệp Khách Giang Hồ 375 Hiệp Khách Giang Hồ 374 Hiệp Khách Giang Hồ 373 Hiệp Khách Giang Hồ 372 Hiệp Khách Giang Hồ 371 Hiệp Khách Giang Hồ 370 Hiệp Khách Giang Hồ 369 Hiệp Khách Giang Hồ 368 Hiệp Khách Giang Hồ 367 Hiệp Khách Giang Hồ 366 Hiệp Khách Giang Hồ 365 Hiệp Khách Giang Hồ 364 Hiệp Khách Giang Hồ 363 Hiệp Khách Giang Hồ 362 Hiệp Khách Giang Hồ 361 Hiệp Khách Giang Hồ 360 Hiệp Khách Giang Hồ 359 Hiệp Khách Giang Hồ 358 Hiệp Khách Giang Hồ 357 Hiệp Khách Giang Hồ 356 Hiệp Khách Giang Hồ 355 Hiệp Khách Giang Hồ 354 Hiệp Khách Giang Hồ 353 Hiệp Khách Giang Hồ 352 Hiệp Khách Giang Hồ 351 Hiệp Khách Giang Hồ 350 Hiệp Khách Giang Hồ 349 Hiệp Khách Giang Hồ 348 Hiệp Khách Giang Hồ 347 Hiệp Khách Giang Hồ 346 Hiệp Khách Giang Hồ 345 Hiệp Khách Giang Hồ 344 Hiệp Khách Giang Hồ 343 Hiệp Khách Giang Hồ 342 Hiệp Khách Giang Hồ 341 Hiệp Khách Giang Hồ 340 Hiệp Khách Giang Hồ 339 Hiệp Khách Giang Hồ 338 Hiệp Khách Giang Hồ 337 Hiệp Khách Giang Hồ 336 Hiệp Khách Giang Hồ 335 Hiệp Khách Giang Hồ 334 Hiệp Khách Giang Hồ 333 Hiệp Khách Giang Hồ 332 Hiệp Khách Giang Hồ 331 Hiệp Khách Giang Hồ 330 Hiệp Khách Giang Hồ 329 Hiệp Khách Giang Hồ 328 Hiệp Khách Giang Hồ 327 Hiệp Khách Giang Hồ 326 Hiệp Khách Giang Hồ 325 Hiệp Khách Giang Hồ 324 Hiệp Khách Giang Hồ 323 Hiệp Khách Giang Hồ 322 Hiệp Khách Giang Hồ 321 Hiệp Khách Giang Hồ 320 Hiệp Khách Giang Hồ 319 Hiệp Khách Giang Hồ 318 Hiệp Khách Giang Hồ 317 Hiệp Khách Giang Hồ 316 Hiệp Khách Giang Hồ 315 Hiệp Khách Giang Hồ 314 Hiệp Khách Giang Hồ 313 Hiệp Khách Giang Hồ 312 Hiệp Khách Giang Hồ 311 Hiệp Khách Giang Hồ 310 Hiệp Khách Giang Hồ 309 Hiệp Khách Giang Hồ 308 Hiệp Khách Giang Hồ 307 Hiệp Khách Giang Hồ 306 Hiệp Khách Giang Hồ 305 Hiệp Khách Giang Hồ 304 Hiệp Khách Giang Hồ 303 Hiệp Khách Giang Hồ 302 Hiệp Khách Giang Hồ 301 Hiệp Khách Giang Hồ 300 Hiệp Khách Giang Hồ 299 Hiệp Khách Giang Hồ 298 Hiệp Khách Giang Hồ 297 Hiệp Khách Giang Hồ 296 Hiệp Khách Giang Hồ 295 Hiệp Khách Giang Hồ 294 Hiệp Khách Giang Hồ 293 Hiệp Khách Giang Hồ 292 Hiệp Khách Giang Hồ 291 Hiệp Khách Giang Hồ 290 Hiệp Khách Giang Hồ 289 Hiệp Khách Giang Hồ 288 Hiệp Khách Giang Hồ 287 Hiệp Khách Giang Hồ 286 Hiệp Khách Giang Hồ 285 Hiệp Khách Giang Hồ 284 Hiệp Khách Giang Hồ 283 Hiệp Khách Giang Hồ 282 Hiệp Khách Giang Hồ 281 Hiệp Khách Giang Hồ 280 Hiệp Khách Giang Hồ 279 Hiệp Khách Giang Hồ 278 Hiệp Khách Giang Hồ 277 Hiệp Khách Giang Hồ 276 Hiệp Khách Giang Hồ 275 Hiệp Khách Giang Hồ 274 Hiệp Khách Giang Hồ 273 Hiệp Khách Giang Hồ 272 Hiệp Khách Giang Hồ 271 Hiệp Khách Giang Hồ 270 Hiệp Khách Giang Hồ 269 Hiệp Khách Giang Hồ 268 Hiệp Khách Giang Hồ 267 Hiệp Khách Giang Hồ 266 Hiệp Khách Giang Hồ 265 Hiệp Khách Giang Hồ 264 Hiệp Khách Giang Hồ 263 Hiệp Khách Giang Hồ 262 Hiệp Khách Giang Hồ 261 Hiệp Khách Giang Hồ 260 Hiệp Khách Giang Hồ 259 Hiệp Khách Giang Hồ 258 Hiệp Khách Giang Hồ 257 Hiệp Khách Giang Hồ 256 Hiệp Khách Giang Hồ 255 Hiệp Khách Giang Hồ 254 Hiệp Khách Giang Hồ 253 Hiệp Khách Giang Hồ 252 Hiệp Khách Giang Hồ 251 Hiệp Khách Giang Hồ 250 Hiệp Khách Giang Hồ 249 Hiệp Khách Giang Hồ 248 Hiệp Khách Giang Hồ 247 Hiệp Khách Giang Hồ 246 Hiệp Khách Giang Hồ 245 Hiệp Khách Giang Hồ 244 Hiệp Khách Giang Hồ 243 Hiệp Khách Giang Hồ 242 Hiệp Khách Giang Hồ 241 Hiệp Khách Giang Hồ 240 Hiệp Khách Giang Hồ 239 Hiệp Khách Giang Hồ 238 Hiệp Khách Giang Hồ 237 Hiệp Khách Giang Hồ 236 Hiệp Khách Giang Hồ 235 Hiệp Khách Giang Hồ 234 Hiệp Khách Giang Hồ 233 Hiệp Khách Giang Hồ 232 Hiệp Khách Giang Hồ 231 Hiệp Khách Giang Hồ 230 Hiệp Khách Giang Hồ 229 Hiệp Khách Giang Hồ 228 Hiệp Khách Giang Hồ 227 Hiệp Khách Giang Hồ 226 Hiệp Khách Giang Hồ 225 Hiệp Khách Giang Hồ 224 Hiệp Khách Giang Hồ 223 Hiệp Khách Giang Hồ 222 Hiệp Khách Giang Hồ 221 Hiệp Khách Giang Hồ 220 Hiệp Khách Giang Hồ 219 Hiệp Khách Giang Hồ 218 Hiệp Khách Giang Hồ 217 Hiệp Khách Giang Hồ 216 Hiệp Khách Giang Hồ 215 Hiệp Khách Giang Hồ 214 Hiệp Khách Giang Hồ 213 Hiệp Khách Giang Hồ 212 Hiệp Khách Giang Hồ 211 Hiệp Khách Giang Hồ 210 Hiệp Khách Giang Hồ 209 Hiệp Khách Giang Hồ 208 Hiệp Khách Giang Hồ 207 Hiệp Khách Giang Hồ 206 Hiệp Khách Giang Hồ 205 Hiệp Khách Giang Hồ 204 Hiệp Khách Giang Hồ 203 Hiệp Khách Giang Hồ 202 Hiệp Khách Giang Hồ 201 Hiệp Khách Giang Hồ 200 Hiệp Khách Giang Hồ 199 Hiệp Khách Giang Hồ 198 Hiệp Khách Giang Hồ 197 Hiệp Khách Giang Hồ 196 Hiệp Khách Giang Hồ 195 Hiệp Khách Giang Hồ 194 Hiệp Khách Giang Hồ 193 Hiệp Khách Giang Hồ 192 Hiệp Khách Giang Hồ 191 Hiệp Khách Giang Hồ 190 Hiệp Khách Giang Hồ 189 Hiệp Khách Giang Hồ 188 Hiệp Khách Giang Hồ 187 Hiệp Khách Giang Hồ 186 Hiệp Khách Giang Hồ 185 Hiệp Khách Giang Hồ 184 Hiệp Khách Giang Hồ 183 Hiệp Khách Giang Hồ 182 Hiệp Khách Giang Hồ 181 Hiệp Khách Giang Hồ 180 Hiệp Khách Giang Hồ 179 Hiệp Khách Giang Hồ 178 Hiệp Khách Giang Hồ 177 Hiệp Khách Giang Hồ 176 Hiệp Khách Giang Hồ 175 Hiệp Khách Giang Hồ 174 Hiệp Khách Giang Hồ 173 Hiệp Khách Giang Hồ 172 Hiệp Khách Giang Hồ 171 Hiệp Khách Giang Hồ 170 Hiệp Khách Giang Hồ 169 Hiệp Khách Giang Hồ 168 Hiệp Khách Giang Hồ 167 Hiệp Khách Giang Hồ 166 Hiệp Khách Giang Hồ 165 Hiệp Khách Giang Hồ 164 Hiệp Khách Giang Hồ 163 Hiệp Khách Giang Hồ 162 Hiệp Khách Giang Hồ 161 Hiệp Khách Giang Hồ 160 Hiệp Khách Giang Hồ 159 Hiệp Khách Giang Hồ 158 Hiệp Khách Giang Hồ 157 Hiệp Khách Giang Hồ 156 Hiệp Khách Giang Hồ 155 Hiệp Khách Giang Hồ 154 Hiệp Khách Giang Hồ 153 Hiệp Khách Giang Hồ 152 Hiệp Khách Giang Hồ 151 Hiệp Khách Giang Hồ 150 Hiệp Khách Giang Hồ 149 Hiệp Khách Giang Hồ 148 Hiệp Khách Giang Hồ 147 Hiệp Khách Giang Hồ 146 Hiệp Khách Giang Hồ 145 Hiệp Khách Giang Hồ 144 Hiệp Khách Giang Hồ 143 Hiệp Khách Giang Hồ 142 Hiệp Khách Giang Hồ 141 Hiệp Khách Giang Hồ 140 Hiệp Khách Giang Hồ 139 Hiệp Khách Giang Hồ 138 Hiệp Khách Giang Hồ 137 Hiệp Khách Giang Hồ 136 Hiệp Khách Giang Hồ 135 Hiệp Khách Giang Hồ 134 Hiệp Khách Giang Hồ 133 Hiệp Khách Giang Hồ 132 Hiệp Khách Giang Hồ 131 Hiệp Khách Giang Hồ 130 Hiệp Khách Giang Hồ 129 Hiệp Khách Giang Hồ 128 Hiệp Khách Giang Hồ 127 Hiệp Khách Giang Hồ 126 Hiệp Khách Giang Hồ 125 Hiệp Khách Giang Hồ 124 Hiệp Khách Giang Hồ 123 Hiệp Khách Giang Hồ 122 Hiệp Khách Giang Hồ 121 Hiệp Khách Giang Hồ 120 Hiệp Khách Giang Hồ 119 Hiệp Khách Giang Hồ 118 Hiệp Khách Giang Hồ 117 Hiệp Khách Giang Hồ 116 Hiệp Khách Giang Hồ 115 Hiệp Khách Giang Hồ 114 Hiệp Khách Giang Hồ 113 Hiệp Khách Giang Hồ 112 Hiệp Khách Giang Hồ 111 Hiệp Khách Giang Hồ 110 Hiệp Khách Giang Hồ 109 Hiệp Khách Giang Hồ 108 Hiệp Khách Giang Hồ 107 Hiệp Khách Giang Hồ 106 Hiệp Khách Giang Hồ 105 Hiệp Khách Giang Hồ 104 Hiệp Khách Giang Hồ 103 Hiệp Khách Giang Hồ 102 Hiệp Khách Giang Hồ 101 Hiệp Khách Giang Hồ 100 Hiệp Khách Giang Hồ 99 Hiệp Khách Giang Hồ 98 Hiệp Khách Giang Hồ 97 Hiệp Khách Giang Hồ 96 Hiệp Khách Giang Hồ 95 Hiệp Khách Giang Hồ 94 Hiệp Khách Giang Hồ 93 Hiệp Khách Giang Hồ 92 Hiệp Khách Giang Hồ 91 Hiệp Khách Giang Hồ 90 Hiệp Khách Giang Hồ 89 Hiệp Khách Giang Hồ 88 Hiệp Khách Giang Hồ 87 Hiệp Khách Giang Hồ 86 Hiệp Khách Giang Hồ 85 Hiệp Khách Giang Hồ 84 Hiệp Khách Giang Hồ 83 Hiệp Khách Giang Hồ 82 Hiệp Khách Giang Hồ 81 Hiệp Khách Giang Hồ 80 Hiệp Khách Giang Hồ 79 Hiệp Khách Giang Hồ 78 Hiệp Khách Giang Hồ 77 Hiệp Khách Giang Hồ 76 Hiệp Khách Giang Hồ 75 Hiệp Khách Giang Hồ 74 Hiệp Khách Giang Hồ 73 Hiệp Khách Giang Hồ 72 Hiệp Khách Giang Hồ 71 Hiệp Khách Giang Hồ 70 Hiệp Khách Giang Hồ 69 Hiệp Khách Giang Hồ 68 Hiệp Khách Giang Hồ 67 Hiệp Khách Giang Hồ 66 Hiệp Khách Giang Hồ 65 Hiệp Khách Giang Hồ 64 Hiệp Khách Giang Hồ 63 Hiệp Khách Giang Hồ 62 Hiệp Khách Giang Hồ 61 Hiệp Khách Giang Hồ 60 Hiệp Khách Giang Hồ 59 Hiệp Khách Giang Hồ 58 Hiệp Khách Giang Hồ 57 Hiệp Khách Giang Hồ 56 Hiệp Khách Giang Hồ 55 Hiệp Khách Giang Hồ 54 Hiệp Khách Giang Hồ 53 Hiệp Khách Giang Hồ 52 Hiệp Khách Giang Hồ 51 Hiệp Khách Giang Hồ 50 Hiệp Khách Giang Hồ 49 Hiệp Khách Giang Hồ 48 Hiệp Khách Giang Hồ 47 Hiệp Khách Giang Hồ 46 Hiệp Khách Giang Hồ 45 Hiệp Khách Giang Hồ 44 Hiệp Khách Giang Hồ 43 Hiệp Khách Giang Hồ 42 Hiệp Khách Giang Hồ 41 Hiệp Khách Giang Hồ 40 Hiệp Khách Giang Hồ 39 Hiệp Khách Giang Hồ 38 Hiệp Khách Giang Hồ 37 Hiệp Khách Giang Hồ 36 Hiệp Khách Giang Hồ 35 Hiệp Khách Giang Hồ 34 Hiệp Khách Giang Hồ 33 Hiệp Khách Giang Hồ 32 Hiệp Khách Giang Hồ 31 Hiệp Khách Giang Hồ 30 Hiệp Khách Giang Hồ 29 Hiệp Khách Giang Hồ 28 Hiệp Khách Giang Hồ 27 Hiệp Khách Giang Hồ 26 Hiệp Khách Giang Hồ 25 Hiệp Khách Giang Hồ 24 Hiệp Khách Giang Hồ 23 Hiệp Khách Giang Hồ 22 Hiệp Khách Giang Hồ 21 Hiệp Khách Giang Hồ 20 Hiệp Khách Giang Hồ 19 Hiệp Khách Giang Hồ 18 Hiệp Khách Giang Hồ 17 Hiệp Khách Giang Hồ 16 Hiệp Khách Giang Hồ 15 Hiệp Khách Giang Hồ 14 Hiệp Khách Giang Hồ 13 Hiệp Khách Giang Hồ 12 Hiệp Khách Giang Hồ 11 Hiệp Khách Giang Hồ 10 Hiệp Khách Giang Hồ 9 Hiệp Khách Giang Hồ 8 Hiệp Khách Giang Hồ 7 Hiệp Khách Giang Hồ 6 Hiệp Khách Giang Hồ 5 Hiệp Khách Giang Hồ 4 Hiệp Khách Giang Hồ 3 Hiệp Khách Giang Hồ 2 Hiệp Khách Giang Hồ 1