Hiệp sĩ đến từ vùng tận cùng của thế giới

Tên khác: The Faraway Paladin; Thánh Binh Phương Xa

Tác giả:

Thể loại: Action , Drama , Martial Arts , Seinen , Supernatural .

Chương mới nhất: 15.5 - Đang tiến hành