Hiệp Sĩ Giấy

Tên khác: Origami Fighter

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 103 - Đang tiến hànhNền văn minh cổ xưa của nhân loại đã từng phát minh ra cách chuyển gởi năng lượng trong không gian qua những tờ giấy được xếp thành hình đồ đạc, người, con vật… Mưu đồ đầy tham vọng được một bộ óc thiên tài nhen nhóm khi khai quật khu di tích cổ xưa và khám phá ra bí mật nơi có những hình xếp bằng giấy. Từ đó trái đất lâm nguy, hòa bình bị đe dọa, nhưng những hiệp sĩ giấy đã lần lượt xuất hiện để quyết chiến vì nhân loại!!! Hãy cùng bé Triết và những người bạn bước chân vào thế giới xếp giấy đầy phiêu lưu…


Origami Fighter manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hiệp Sĩ Giấy 103 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 102 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 101 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 100 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 99 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 98 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 97 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 96 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 95 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 94 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 93 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 92 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 91 IzManga 3.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 90 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 89 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 88 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 87 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 86 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 85 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 84 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 83 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 82 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 81 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 80 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 79 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 78 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 77 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 76 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 75 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 74 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 73 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 72 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 71 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 70 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 69 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 68 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 67 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 66 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 65 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 64 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 63 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 62 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 61 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 60 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 59 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 58 IzManga 2.01.2015 Hiệp Sĩ Giấy 56 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 55 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 54 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 53 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 52 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 51 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 50 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 49 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 48 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 47 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 46 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 45 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 44 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 43 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 42 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 41 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 40 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 39 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 38 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 37 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 36 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 35 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 34 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 33 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 32 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 31 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 30 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 29 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 28 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 27 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 26 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 25 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 24 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 23 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 22 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 21 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 20 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 19 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 18 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 17 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 16 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 15 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 14 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 13 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 12 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 11 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 10 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 9 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 8 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 7 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 6 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 5 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 4 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 3 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 2 [V-Z Manga] 21.08.2014 Hiệp Sĩ Giấy 1 [V-Z Manga] 21.08.2014