Hiệp sĩ nữ hoàng

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 142 - Đang tiến hànhMọi chuyện bắt đầu từ chuyến du lịch qua Đức thăm mẹ của Yuna – một cô học sinh trung học Hàn Quốc. Cô bị một người tự xưng là Hiệp sĩ kéo về đất nước Phantasma quanh năm băng giá. Ở đây, cô “bị” chỉ định làm Nữ hoàng và có nghĩa vụ phải mang lại mùa xuân cho đất nước ấy theo truyền thuyết : “Chỉ có tình yêu của Nữ hoàng mới có thể đánh thức và đem lại mùa xuân cho Phantasma.” Tại đây, cô phải đối mặt với những quy tắc, chuyên chế của triều đình. Dần dần, cô tìm ra được những bí ẩn đã được che giấu đằng sau những truyền thuyết của Phantasma.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hiệp sĩ nữ hoàng 142 7.06.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 141 7.06.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 140 7.06.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 139 7.06.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 138 7.06.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 137 7.06.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 136 7.06.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 135 7.06.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 134 10.05.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 133 8.05.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 132 3.05.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 131 3.05.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 130 3.05.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 129 24.04.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 128 19.04.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 127 17.04.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 126 12.04.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 125 12.04.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 124 Devil Slayer Team 5.04.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 124 12.04.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 123 5.04.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 123 12.04.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 122 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 121 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 120 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 119 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 118 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 117 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 116 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 115 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 114 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 113 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 112 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 111 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 110 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 109 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 108 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 107 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 106 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 105 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 104 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 103 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 102 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 101 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 100 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 99 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 98 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 97 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 96 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 95 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 94 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 93 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 92 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 91 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 90 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 89 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 88 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 87 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 86 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 85 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 84 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 83 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 82 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 81 30.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 80 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 79 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 78 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 77 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 76 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 75 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 74 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 73 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 72 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 71 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 70 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 69 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 68 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 67 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 66 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 65 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 64 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 63 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 62 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 61 1.03.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 60 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 59 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 58 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 57 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 56 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 55 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 54 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 53 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 52 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 51 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 50 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 49 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 48 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 47 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 46 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 45 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 44 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 43 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 42 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 41 28.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 40 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 39 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 38 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 37 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 36 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 35 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 34 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 33 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 32 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 31 1.02.2016 Hiệp sĩ nữ hoàng 30 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 29 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 28 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 27 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 26 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 25 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 24 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 23 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 22 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 21 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 20 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 19 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 18 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 17 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 16 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 15 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 14 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 13 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 12 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 11 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 10 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 9 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 8 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 7 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 6 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 5 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 4 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 3 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 2 20.05.2015 Hiệp sĩ nữ hoàng 1 20.05.2015