Higanjima Phần 3

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , ecchi , Fantasy , Horror , Martial Arts , Mystery , Psychological , Seinen .

Chương mới nhất: 251 - Đang tiến hànhTruyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình
Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Higanjima Phần 3 741 18.08.2021 Higanjima Phần 3 251 12.09.2021 Higanjima Phần 3 250 10.09.2021 Higanjima Phần 3 249 9.09.2021 Higanjima Phần 3 248 9.09.2021 Higanjima Phần 3 247 31.08.2021 Higanjima Phần 3 246 27.08.2021 Higanjima Phần 3 245 27.08.2021 Higanjima Phần 3 244 24.08.2021 Higanjima Phần 3 243 24.08.2021 Higanjima Phần 3 242 19.08.2021 Higanjima Phần 3 240 13.08.2021 Higanjima Phần 3 239 11.08.2021 Higanjima Phần 3 238 10.08.2021 Higanjima Phần 3 237 10.08.2021 Higanjima Phần 3 236 10.08.2021 Higanjima Phần 3 235 6.08.2021 Higanjima Phần 3 234 6.08.2021 Higanjima Phần 3 233 6.07.2021 Higanjima Phần 3 232 3.07.2021 Higanjima Phần 3 231 3.07.2021 Higanjima Phần 3 230 2.07.2021 Higanjima Phần 3 229 2.07.2021 Higanjima Phần 3 228 30.06.2021 Higanjima Phần 3 227 30.06.2021 Higanjima Phần 3 226 22.06.2021 Higanjima Phần 3 225 22.06.2021 Higanjima Phần 3 224 22.06.2021 Higanjima Phần 3 223 22.06.2021 Higanjima Phần 3 222 22.06.2021 Higanjima Phần 3 221 22.06.2021 Higanjima Phần 3 220 22.06.2021 Higanjima Phần 3 219 22.06.2021 Higanjima Phần 3 218 22.06.2021 Higanjima Phần 3 217 22.06.2021 Higanjima Phần 3 216 22.06.2021 Higanjima Phần 3 215 22.06.2021 Higanjima Phần 3 214 22.06.2021 Higanjima Phần 3 213 22.06.2021 Higanjima Phần 3 212 22.06.2021 Higanjima Phần 3 211 22.06.2021 Higanjima Phần 3 210 22.06.2021 Higanjima Phần 3 209 22.06.2021 Higanjima Phần 3 208 16.07.2019 Higanjima Phần 3 207 16.07.2019 Higanjima Phần 3 206 16.07.2019 Higanjima Phần 3 205 16.07.2019 Higanjima Phần 3 204 13.06.2019 Higanjima Phần 3 203 13.06.2019 Higanjima Phần 3 202 13.06.2019 Higanjima Phần 3 201 13.06.2019 Higanjima Phần 3 200 13.06.2019 Higanjima Phần 3 199 13.06.2019 Higanjima Phần 3 198 13.06.2019 Higanjima Phần 3 197 13.06.2019 Higanjima Phần 3 196 13.06.2019 Higanjima Phần 3 195 13.06.2019 Higanjima Phần 3 194 13.06.2019 Higanjima Phần 3 193 13.06.2019 Higanjima Phần 3 192 13.06.2019 Higanjima Phần 3 191 13.06.2019 Higanjima Phần 3 190 13.06.2019 Higanjima Phần 3 189 13.06.2019 Higanjima Phần 3 188 13.06.2019 Higanjima Phần 3 187 13.06.2019 Higanjima Phần 3 186 28.06.2019 Higanjima Phần 3 185 28.06.2019 Higanjima Phần 3 184 28.06.2019 Higanjima Phần 3 183 28.06.2019 Higanjima Phần 3 182 28.06.2019 Higanjima Phần 3 181 28.06.2019 Higanjima Phần 3 180 28.06.2019 Higanjima Phần 3 179 28.06.2019 Higanjima Phần 3 178 28.06.2019 Higanjima Phần 3 177 28.06.2019 Higanjima Phần 3 176 28.06.2019 Higanjima Phần 3 175 27.06.2019 Higanjima Phần 3 174 27.06.2019 Higanjima Phần 3 173 27.06.2019 Higanjima Phần 3 172 27.06.2019 Higanjima Phần 3 171 27.06.2019 Higanjima Phần 3 170 27.06.2019 Higanjima Phần 3 169 27.06.2019 Higanjima Phần 3 168 27.06.2019 Higanjima Phần 3 167 27.06.2019 Higanjima Phần 3 166 27.06.2019 Higanjima Phần 3 165 27.06.2019 Higanjima Phần 3 164 27.06.2019 Higanjima Phần 3 163 27.06.2019 Higanjima Phần 3 162 27.06.2019 Higanjima Phần 3 161 27.06.2019 Higanjima Phần 3 160 27.06.2019 Higanjima Phần 3 159 27.06.2019 Higanjima Phần 3 158 27.06.2019 Higanjima Phần 3 157 27.06.2019 Higanjima Phần 3 156 27.06.2019 Higanjima Phần 3 155 27.06.2019 Higanjima Phần 3 154 27.06.2019 Higanjima Phần 3 153 27.06.2019 Higanjima Phần 3 152 27.06.2019 Higanjima Phần 3 151 27.06.2019 Higanjima Phần 3 150 27.06.2019 Higanjima Phần 3 149 27.06.2019 Higanjima Phần 3 148 27.06.2019 Higanjima Phần 3 147 27.06.2019 Higanjima Phần 3 146 27.06.2019 Higanjima Phần 3 145 27.06.2019 Higanjima Phần 3 144 27.06.2019 Higanjima Phần 3 143 27.06.2019 Higanjima Phần 3 142 27.06.2019 Higanjima Phần 3 141 27.06.2019 Higanjima Phần 3 140 26.06.2019 Higanjima Phần 3 139 26.06.2019 Higanjima Phần 3 138 26.06.2019 Higanjima Phần 3 137 26.06.2019 Higanjima Phần 3 136 26.06.2019 Higanjima Phần 3 135 26.06.2019 Higanjima Phần 3 134 26.06.2019 Higanjima Phần 3 133 26.06.2019 Higanjima Phần 3 132 26.06.2019 Higanjima Phần 3 131 26.06.2019 Higanjima Phần 3 130 26.06.2019 Higanjima Phần 3 129 26.06.2019 Higanjima Phần 3 128 26.06.2019 Higanjima Phần 3 127 26.06.2019 Higanjima Phần 3 126 26.06.2019 Higanjima Phần 3 125 26.06.2019 Higanjima Phần 3 124 26.06.2019 Higanjima Phần 3 123 26.06.2019 Higanjima Phần 3 122 26.06.2019 Higanjima Phần 3 121 26.06.2019 Higanjima Phần 3 120 26.06.2019 Higanjima Phần 3 119 26.06.2019 Higanjima Phần 3 118 26.06.2019 Higanjima Phần 3 117 26.06.2019 Higanjima Phần 3 116 26.06.2019 Higanjima Phần 3 115 25.06.2019 Higanjima Phần 3 114 25.06.2019 Higanjima Phần 3 113 25.06.2019 Higanjima Phần 3 112 25.06.2019 Higanjima Phần 3 111 25.06.2019 Higanjima Phần 3 110 25.06.2019 Higanjima Phần 3 109 25.06.2019 Higanjima Phần 3 108 25.06.2019 Higanjima Phần 3 107 25.06.2019 Higanjima Phần 3 106 25.06.2019 Higanjima Phần 3 105 25.06.2019 Higanjima Phần 3 104 25.06.2019 Higanjima Phần 3 103 25.06.2019 Higanjima Phần 3 102 25.06.2019 Higanjima Phần 3 101 25.06.2019 Higanjima Phần 3 100 25.06.2019 Higanjima Phần 3 99 25.06.2019 Higanjima Phần 3 98 25.06.2019 Higanjima Phần 3 97 25.06.2019 Higanjima Phần 3 96 25.06.2019 Higanjima Phần 3 95 25.06.2019 Higanjima Phần 3 94 25.06.2019 Higanjima Phần 3 93 25.06.2019 Higanjima Phần 3 92 25.06.2019 Higanjima Phần 3 91 25.06.2019 Higanjima Phần 3 90 25.06.2019 Higanjima Phần 3 89 25.06.2019 Higanjima Phần 3 88 25.06.2019 Higanjima Phần 3 87 25.06.2019 Higanjima Phần 3 86 25.06.2019 Higanjima Phần 3 85 25.06.2019 Higanjima Phần 3 84 25.06.2019 Higanjima Phần 3 83 25.06.2019 Higanjima Phần 3 82 25.06.2019 Higanjima Phần 3 81 25.06.2019 Higanjima Phần 3 80 24.06.2019 Higanjima Phần 3 79 24.06.2019 Higanjima Phần 3 78 24.06.2019 Higanjima Phần 3 77 24.06.2019 Higanjima Phần 3 76 24.06.2019 Higanjima Phần 3 75 24.06.2019 Higanjima Phần 3 74 24.06.2019 Higanjima Phần 3 73 24.06.2019 Higanjima Phần 3 72 24.06.2019 Higanjima Phần 3 71 24.06.2019 Higanjima Phần 3 70 24.06.2019 Higanjima Phần 3 69 24.06.2019 Higanjima Phần 3 68 24.06.2019 Higanjima Phần 3 67 24.06.2019 Higanjima Phần 3 66 24.06.2019 Higanjima Phần 3 65 24.06.2019 Higanjima Phần 3 64 24.06.2019 Higanjima Phần 3 63 24.06.2019 Higanjima Phần 3 62 24.06.2019 Higanjima Phần 3 61 24.06.2019 Higanjima Phần 3 60 23.06.2019 Higanjima Phần 3 59 23.06.2019 Higanjima Phần 3 58 23.06.2019 Higanjima Phần 3 57 23.06.2019 Higanjima Phần 3 56 23.06.2019 Higanjima Phần 3 55 23.06.2019 Higanjima Phần 3 54 23.06.2019 Higanjima Phần 3 53 23.06.2019 Higanjima Phần 3 52 23.06.2019 Higanjima Phần 3 51 23.06.2019 Higanjima Phần 3 50 23.06.2019 Higanjima Phần 3 49 23.06.2019 Higanjima Phần 3 48 23.06.2019 Higanjima Phần 3 47 23.06.2019 Higanjima Phần 3 46 23.06.2019 Higanjima Phần 3 45 23.06.2019 Higanjima Phần 3 44 23.06.2019 Higanjima Phần 3 43 23.06.2019 Higanjima Phần 3 42 23.06.2019 Higanjima Phần 3 41 23.06.2019 Higanjima Phần 3 40 22.06.2019 Higanjima Phần 3 39 22.06.2019 Higanjima Phần 3 38 22.06.2019 Higanjima Phần 3 37 22.06.2019 Higanjima Phần 3 36 22.06.2019 Higanjima Phần 3 35 22.06.2019 Higanjima Phần 3 34 22.06.2019 Higanjima Phần 3 33 22.06.2019 Higanjima Phần 3 32 22.06.2019 Higanjima Phần 3 31 22.06.2019 Higanjima Phần 3 30 22.06.2019 Higanjima Phần 3 29 22.06.2019 Higanjima Phần 3 28 22.06.2019 Higanjima Phần 3 27 22.06.2019 Higanjima Phần 3 26 22.06.2019 Higanjima Phần 3 25 22.06.2019 Higanjima Phần 3 24 22.06.2019 Higanjima Phần 3 23 22.06.2019 Higanjima Phần 3 22 22.06.2019 Higanjima Phần 3 21 22.06.2019 Higanjima Phần 3 20 21.06.2019 Higanjima Phần 3 19 21.06.2019 Higanjima Phần 3 18 21.06.2019 Higanjima Phần 3 17 21.06.2019 Higanjima Phần 3 16 21.06.2019 Higanjima Phần 3 15 21.06.2019 Higanjima Phần 3 14 21.06.2019 Higanjima Phần 3 13 21.06.2019 Higanjima Phần 3 12 21.06.2019 Higanjima Phần 3 11 21.06.2019 Higanjima Phần 3 10 21.06.2019 Higanjima Phần 3 9 21.06.2019 Higanjima Phần 3 8 21.06.2019 Higanjima Phần 3 7 21.06.2019 Higanjima Phần 3 6 21.06.2019 Higanjima Phần 3 5 21.06.2019 Higanjima Phần 3 4 21.06.2019 Higanjima Phần 3 3 21.06.2019 Higanjima Phần 3 2 21.06.2019 Higanjima Phần 3 1 21.06.2019