Higanjima

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Horror , Mature , Seinen .

Chương mới nhất: 107 - Đang tiến hànhCâu chuyện là một cuộc chiến đầy kịch tính ma cà rồng săn người và… người săn ma cà rồng. Anh của Akira, Atsushi, đã mất tích hai năm. Bỗng một ngày, có một cô gái xinh đẹp xuất hiện và nói với Akira rằng cô có thể đưa cậu đến hòn đảo Higanjima – nơi cô ta nhìn thấy anh cậu. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng yêu cầu cậu đem theo một vài người bạn… Cô ta là ai? Và vì sao cô ta lại làm như vậy? Rốt cuộc hòn đảo đó ẩn chứa những bí mật gì…?


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Higanjima 107 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 106 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 105 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 104 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 103 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 102 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 101 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 100 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 99 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 98 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 97 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 96 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 95 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 94 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 93 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 92 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 91 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 90 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 89 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 88 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 87 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 86 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 85 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 84 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 83 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 82 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 81 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 80 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 79 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 78 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 77 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 76 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 75 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 74 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 73 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 72 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 71 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 70 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 69 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 68 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 67 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 66 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 65 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 64 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 63 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 62 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 61 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 60 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 59 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 58 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 57 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 56 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 55 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 54 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 53 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 52 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 51 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 50 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 49 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 48 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 47 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 46 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 45 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 44 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 43 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 42 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 41 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 40 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 39 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 38 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 37 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 36 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 35 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 34 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 33 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 32 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 31 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 30 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 29 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 28 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 27 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 26 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 25 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 24 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 23 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 22 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 21 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 20 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 19 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 18 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 17 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 16 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 15 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 14 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 13 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 12 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 11 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 10 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 9 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 8 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 7 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 6 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 5 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 4 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 3 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 2 xacsong.info 25.09.2013 Higanjima 1 xacsong.info 25.09.2013