High High

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Fantasy , Shoujo .

Chương mới nhất: 48 - Đang tiến hànhĐể cứu lấy vương quốc Artica khỏi nạn xâm chiếm của Thực Tinh mà bộ ba Saramander, Aoki Tsubaki và Ma Vương phải hy sinh ký ức, tình yêu, tính mạng, chuyển sinh mỗi 500 năm một lần.Câu chuyện là chuyến hành trình đi tìm kiếm ký ức, tìm kiếm tình yêu và tình bạn từ kiếp trước.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng High High 48 23.08.2015 High High 47 22.08.2015 High High 46 22.08.2015 High High 45 22.08.2015 High High 44 22.08.2015 High High 43 31.07.2015 High High 42 30.07.2015 High High 41 30.07.2015 High High 40 30.07.2015 High High 39 25.07.2015 High High 38 25.07.2015 High High 37 25.07.2015 High High 36 25.07.2015 High High 35 25.07.2015 High High 34 25.07.2015 High High 33 11.07.2015 High High 32 9.07.2015 High High 31 9.07.2015 High High 30 9.07.2015 High High 29 9.07.2015 High High 28 2.07.2015 High High 27 27.06.2015 High High 27 27.06.2015 High High 26 27.06.2015 High High 25 27.06.2015 High High 24 27.06.2015 High High 23 27.06.2015 High High 22 27.06.2015 High High 21 27.06.2015 High High 20 27.06.2015 High High 19 27.06.2015 High High 18 27.06.2015 High High 17 27.06.2015 High High 16 27.06.2015 High High 15 14.04.2015 High High 14 14.04.2015 High High 13 14.04.2015 High High 12 14.04.2015 High High 11 14.04.2015 High High 10 14.04.2015 High High 9 14.04.2015 High High 8 14.04.2015 High High 7 14.04.2015 High High 6 14.04.2015 High High 5 14.04.2015 High High 4 14.04.2015 High High 3 14.04.2015 High High 2 14.04.2015 High High 1 14.04.2015