High School

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Manhua , School Life .

Chương mới nhất: 75 - Đang tiến hànhJo-Pae học sinh Trung học nhưng có mục đích là muốn làm vua mà mới ngày đầu khai giảng nó đã binh ông thầy giám thị một trận tơi bời. Thật ra thì đầu óc thằng này ngu chưa từng thấy lại thuộc loại du côn nửa mùa nhưng rất pro trong chuyện đánh đấm (giới thiệu không hay cho lắm nhưng đọc đến chap 2 trở lên các cậu sẽ khoái lắm đấy).


High School manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng High School 75 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 74 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 73 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 72 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 71 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 70 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 69 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 68 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 67 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 66 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 65 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 64 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 63 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 62 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 61 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 60 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 59 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 58 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 57 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 56 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 55 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 54 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 53 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 52 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 51 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 50 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 49 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 48 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 47 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 46 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 45 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 44 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 43 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 42 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 41 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 40 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 39 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 38 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 37 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 36 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 35 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 34 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 33 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 32 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 31 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 30 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 29 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 28 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 27 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 26 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 25 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 24 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 23 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 22 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 21 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 20 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 19 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 18 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 17 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 16 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 15 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 14 Dark Team - (2.NT) 23.08.2014 High School 13 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 12 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 11 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 10 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 9 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 8 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 7 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 6 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 5 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 4 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 3 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 2 blogtruyen.com 23.08.2014 High School 1 blogtruyen.com 23.08.2014