Hikaru No Go

Tên khác: Kì Thủ Cờ Vây

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Drama , Fantasy , Historical , School Life , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 189 - Đang tiến hànhTruyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là “môn thể thao dành cho người già”. Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và… 1 hồn ma (đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà?


Hikaru No Go manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hikaru No Go 189 vechai.info 7.07.2015 Hikaru No Go 188 vechai.info 26.01.2015 Hikaru No Go 187 vechai.info 24.01.2015 Hikaru No Go 186 vechai.info 21.01.2015 Hikaru No Go 185 vechai.info 14.01.2015 Hikaru No Go 184 vechai.info 9.01.2015 Hikaru No Go 183 vechai.info 23.12.2014 Hikaru No Go 182 vechai.info 23.12.2014 Hikaru No Go 181 vechai.info 9.12.2014 Hikaru No Go 180 vechai.info 7.12.2014 Hikaru No Go 179 vechai.info 7.12.2014 Hikaru No Go 178 vechai.info 2.12.2014 Hikaru No Go 177 vechai.info 2.12.2014 Hikaru No Go 176 vechai.info 27.11.2014 Hikaru No Go 175 vechai.info 27.11.2014 Hikaru No Go 174 vechai.info 23.10.2014 Hikaru No Go 173 manga24h+vechai 27.07.2014 Hikaru No Go 172 manga24h+vechai 27.07.2014 Hikaru No Go 171 manga24h+vechai 27.07.2014 Hikaru No Go 170 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 169 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 168 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 167 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 166 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 165 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 164 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 163 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 162 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 161 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 160 manga24h+vechai 16.07.2014 Hikaru No Go 159 100duoc Team 17.04.2014 Hikaru No Go 158 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 157 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 156 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 155 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 154 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 153 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 152 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 151 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 150 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 149 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 148 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 147 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 146 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 145 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 144 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 143 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 142 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 141 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 140 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 139 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 138 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 137 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 136 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 135 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 134 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 133 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 132 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 131 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 130 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 129 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 128 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 127 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 126 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 125 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 124 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 123 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 122 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 121 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 120 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 119 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 118 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 117 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 116 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 115 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 114 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 113 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 112 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 111 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 110 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 109 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 108 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 107 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 106 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 105 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 104 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 103 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 102 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 101 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 100 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 99 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 98 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 97 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 96 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 95 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 94 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 93 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 92 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 91 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 90 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 89 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 88 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 87 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 86 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 85 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 84 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 83 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 82 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 81 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 80 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 79 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 78 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 77 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 76 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 75 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 74 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 73 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 72 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 71 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 70 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 69 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 68 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 67 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 66 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 65 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 64 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 63 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 62 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 61 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 60 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 59 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 58 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 57 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 56 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 55 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 54 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 53 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 52 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 51.5 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 51 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 50 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 49 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 48 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 47 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 46 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 45 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 44 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 43 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 42 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 41 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 40 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 39 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 38 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 37 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 36 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 35 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 34 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 33 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 32 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 31 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 30 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 29 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 28 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 27 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 26 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 25 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 24 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 23 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 22 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 21 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 20 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 19 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 18 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 17 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 16 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 15 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 14 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 13 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 12 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 11 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 10 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 9 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 8 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 7 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 6 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 5 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 4 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 3 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 2 deSOI 24.08.2014 Hikaru No Go 1 deSOI 24.08.2014