x

Himouto! Umaru-chan

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 175 - Đang tiến hànhCô em gái Umaru 16 tuổi của tôi là hoa khôi nổi tiếng khắp vùng. Nó mảnh mai, duyên dáng, nó dịu dàng, giỏi giang, người người đều mến… hay ít nhất, đó là những gì mọi người tin tưởng. Ấy thế mà khi về nhà, bước vào phòng là nó biến thành một con em… trời đánh…!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Himouto! Umaru-chan 175 17.02.2019 Himouto! Umaru-chan 174 30.01.2019 Himouto! Umaru-chan 173 23.01.2019 Himouto! Umaru-chan 172 16.01.2019 Himouto! Umaru-chan 171 7.01.2019 Himouto! Umaru-chan 170 1.01.2019 Himouto! Umaru-chan 169 27.12.2018 Himouto! Umaru-chan 168 14.12.2018 Himouto! Umaru-chan 167 5.12.2018 Himouto! Umaru-chan 165 18.11.2018 Himouto! Umaru-chan 164 14.11.2018 Himouto! Umaru-chan 164 Nirei Team 14.11.2018 Himouto! Umaru-chan 160 29.12.2017 Himouto! Umaru-chan 159 26.11.2017 Himouto! Umaru-chan 158 22.11.2017 Himouto! Umaru-chan 157 Devil Slayer Team 9.11.2017 Himouto! Umaru-chan 156 24.10.2017 Himouto! Umaru-chan 155 24.10.2017 Himouto! Umaru-chan 154 Devil Slayer Team 12.10.2017 Himouto! Umaru-chan 153 Devil Slayer Team 12.10.2017 Himouto! Umaru-chan 152 21.12.2016 Himouto! Umaru-chan 151 21.12.2016 Himouto! Umaru-chan 150 21.12.2016 Himouto! Umaru-chan 149 Devil Slayer Team 20.10.2016 Himouto! Umaru-chan 148 Devil Slayer Team 18.09.2016 Himouto! Umaru-chan 147 Devil Slayer Team 18.09.2016 Himouto! Umaru-chan 146 Devil Slayer Team 17.09.2016 Himouto! Umaru-chan 145 Devil Slayer Team 2.05.2016 Himouto! Umaru-chan 144 Devil Slayer Team 3.04.2016 Himouto! Umaru-chan 143 Devil Slayer Team 27.03.2016 Himouto! Umaru-chan 142.5 Devil Slayer Team 25.02.2016 Himouto! Umaru-chan 142 Devil Slayer Team 23.02.2016 Himouto! Umaru-chan 141 Devil Slayer Team 22.02.2016 Himouto! Umaru-chan 140 Devil Slayer Team 12.02.2016 Himouto! Umaru-chan 139 Devil Slayer Team 12.02.2016 Himouto! Umaru-chan 138 Devil Slayer Team 12.02.2016 Himouto! Umaru-chan 137 Devil Slayer Team 12.02.2016 Himouto! Umaru-chan 136 Devil Slayer Team 3.01.2016 Himouto! Umaru-chan 135.5 Devil Slayer Team 31.12.2015 Himouto! Umaru-chan 135 Devil Slayer Team 25.12.2015 Himouto! Umaru-chan 134 Devil Slayer Team 24.12.2015 Himouto! Umaru-chan 133 Devil Slayer Team 11.12.2015 Himouto! Umaru-chan 132 Devil Slayer Team 4.12.2015 Himouto! Umaru-chan 131 Devil Slayer Team 4.12.2015 Himouto! Umaru-chan 130 Devil Slayer Team 25.11.2015 Himouto! Umaru-chan 129 Devil Slayer Team 25.11.2015 Himouto! Umaru-chan 128 Devil Slayer Team 13.11.2015 Himouto! Umaru-chan 127.5 Devil Slayer Team 2.11.2015 Himouto! Umaru-chan 127 Devil Slayer Team 30.10.2015 Himouto! Umaru-chan 126 Devil Slayer Team 29.10.2015 Himouto! Umaru-chan 125 Devil Slayer Team 4.10.2015 Himouto! Umaru-chan 124 Devil Slayer Team 2.10.2015 Himouto! Umaru-chan 123 Devil Slayer Team 29.09.2015 Himouto! Umaru-chan 122 Devil Slayer Team 28.09.2015 Himouto! Umaru-chan 121 Devil Slayer Team 26.09.2015 Himouto! Umaru-chan 120 Devil Slayer Team 17.09.2015 Himouto! Umaru-chan 119 Devil Slayer Team 1.09.2015 Himouto! Umaru-chan 118.5 Devil Slayer Team 22.08.2015 Himouto! Umaru-chan 118 Devil Slayer Team 22.08.2015 Himouto! Umaru-chan 117.5 Devil Slayer Team 16.08.2015 Himouto! Umaru-chan 117 Devil Slayer Team 18.08.2015 Himouto! Umaru-chan 116 Devil Slayer Team 14.08.2015 Himouto! Umaru-chan 115 Devil Slayer Team 11.08.2015 Himouto! Umaru-chan 114 Devil Slayer Team 11.08.2015 Himouto! Umaru-chan 113.3 Devil Slayer Team 6.08.2015 Himouto! Umaru-chan 113.2 Devil Slayer Team 5.08.2015 Himouto! Umaru-chan 113.1 Devil Slayer Team 5.08.2015 Himouto! Umaru-chan 113 Devil Slayer Team 4.08.2015 Himouto! Umaru-chan 112 Devil Slayer Team 31.07.2015 Himouto! Umaru-chan 111 Devil Slayer Team 28.07.2015 Himouto! Umaru-chan 110 Devil Slayer Team 28.07.2015 Himouto! Umaru-chan 109 Devil Slayer Team 21.07.2015 Himouto! Umaru-chan 108 Devil Slayer Team 13.07.2015 Himouto! Umaru-chan 107 Devil Slayer Team 13.07.2015 Himouto! Umaru-chan 106 Devil Slayer Team 13.07.2015 Himouto! Umaru-chan 105 Devil Slayer Team 13.07.2015 Himouto! Umaru-chan 104 Devil Slayer Team 7.07.2015 Himouto! Umaru-chan 103 Devil Slayer Team 7.07.2015 Himouto! Umaru-chan 102 Devil Slayer Team 26.06.2015 Himouto! Umaru-chan 101 Devil Slayer Team 24.06.2015 Himouto! Umaru-chan 100 Devil Slayer Team 9.06.2015 Himouto! Umaru-chan 99 Devil Slayer Team 6.06.2015 Himouto! Umaru-chan 98 Devil Slayer Team 30.05.2015 Himouto! Umaru-chan 97 Devil Slayer Team 30.05.2015 Himouto! Umaru-chan 96 Devil Slayer Team 27.05.2015 Himouto! Umaru-chan 95 Devil Slayer Team 27.05.2015 Himouto! Umaru-chan 94 Devil Slayer Team 24.04.2015 Himouto! Umaru-chan 93 Devil Slayer Team 24.04.2015 Himouto! Umaru-chan 92 Devil Slayer Team 4.04.2015 Himouto! Umaru-chan 91.2 Devil Slayer Team 4.04.2015 Himouto! Umaru-chan 91.1 Devil Slayer Team 25.03.2015 Himouto! Umaru-chan 91 Devil Slayer Team 15.03.2015 Himouto! Umaru-chan 90 Devil Slayer Team 20.02.2015 Himouto! Umaru-chan 89 Devil Slayer Team 7.02.2015 Himouto! Umaru-chan 88 Devil Slayer Team 3.02.2015 Himouto! Umaru-chan 87 Devil Slayer Team 30.01.2015 Himouto! Umaru-chan 86 Devil Slayer Team 26.01.2015 Himouto! Umaru-chan 85 Devil Slayer Team 26.01.2015 Himouto! Umaru-chan 84 Devil Slayer Team 30.12.2014 Himouto! Umaru-chan 83 Devil Slayer Team 24.11.2014 Himouto! Umaru-chan 82 Devil Slayer Team 24.11.2014 Himouto! Umaru-chan 81 Devil Slayer Team 24.11.2014 Himouto! Umaru-chan 80 Devil Slayer Team 9.11.2014 Himouto! Umaru-chan 79 Devil Slayer Team 1.11.2014 Himouto! Umaru-chan 78 Devil Slayer Team 19.10.2014 Himouto! Umaru-chan 77 Devil Slayer Team 19.10.2014 Himouto! Umaru-chan 76 Devil Slayer Team 19.10.2014 Himouto! Umaru-chan 75.1 Devil Slayer Team 12.10.2014 Himouto! Umaru-chan 75 Devil Slayer Team 6.10.2014 Himouto! Umaru-chan 74 Devil Slayer Team 26.09.2014 Himouto! Umaru-chan 73 Devil Slayer Team 18.09.2014 Himouto! Umaru-chan 72 Devil Slayer Team 9.09.2014 Himouto! Umaru-chan 71 Devil Slayer Team 28.08.2014 Himouto! Umaru-chan 70 Devil Slayer Team 14.08.2014 Himouto! Umaru-chan 69.1 Devil Slayer Team 8.08.2014 Himouto! Umaru-chan 69 Devil Slayer Team 7.08.2014 Himouto! Umaru-chan 68 Devil Slayer Team 2.08.2014 Himouto! Umaru-chan 67 Devil Slayer Team 1.08.2014 Himouto! Umaru-chan 66 Devil Slayer Team 1.08.2014 Himouto! Umaru-chan 65.2 Devil Slayer Team 22.07.2014 Himouto! Umaru-chan 65.1 Devil Slayer Team 22.07.2014 Himouto! Umaru-chan 65 Devil Slayer Team 11.07.2014 Himouto! Umaru-chan 64 Devil Slayer Team 11.07.2014 Himouto! Umaru-chan 63 Devil Slayer Team 11.07.2014 Himouto! Umaru-chan 62.1 Devil Slayer Team 11.07.2014 Himouto! Umaru-chan 62 Devil Slayer Team 11.07.2014 Himouto! Umaru-chan 61 Devil Slayer Team 11.07.2014 Himouto! Umaru-chan 60 Devil Slayer Team 28.05.2014 Himouto! Umaru-chan 59.1 Devil Slayer Team 22.05.2014 Himouto! Umaru-chan 59 Devil Slayer Team 19.05.2014 Himouto! Umaru-chan 58 Devil Slayer Team 13.05.2014 Himouto! Umaru-chan 57.5 Devil Slayer Team 10.05.2014 Himouto! Umaru-chan 57 Devil Slayer Team 30.04.2014 Himouto! Umaru-chan 56.5 Devil Slayer Team 24.04.2014 Himouto! Umaru-chan 56 Devil Slayer Team 23.04.2014 Himouto! Umaru-chan 55 Devil Slayer Team 11.04.2014 Himouto! Umaru-chan 54 Devil Slayer Team 3.04.2014 Himouto! Umaru-chan 53 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 52 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 51 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 50 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 49 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 48 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 47 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 46 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 45 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 44 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 43 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 42 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 41 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 40 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 39 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 38 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 37 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 36 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 35 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 34 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 33 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 32 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 31 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 30 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 30a Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 30b Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 29 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 28 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 27 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 26 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 25 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 24 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 23 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 22 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 21 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 20 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 19 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 18 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 17 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 16 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 15 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 14 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 13 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 12 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 11 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 10 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 9 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 8 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 7 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 6 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 5 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 4 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 3 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 2 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 1 Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 0a Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 0b Devil Slayer Team 25.08.2014 Himouto! Umaru-chan 0c Devil Slayer Team 25.08.2014