Hirunaka no Ryuusei

Tên khác: Daytime Shooting Star

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 78.7 - Đang tiến hành“Ban ngày đúng là không thể nhìn thấy những ngôi sao nhỉ?”

.

.

.

Câu chuyện về tình yêu đầu tiên và tình bạn.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hirunaka no Ryuusei 78.7 xiS 10.03.2016 Hirunaka no Ryuusei 78.6 xiS 10.03.2016 Hirunaka no Ryuusei 78.5 xiS 10.03.2016 Hirunaka no Ryuusei 78 xiS 13.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 77 xiS 13.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 76 xiS 13.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 75 xiS 13.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 74 xiS 13.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 73 xiS 13.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 72 xiS 13.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 71 xiS 13.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 69 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 68 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 67 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 66 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 65 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 64 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 63 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 62 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 61 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 60 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 59 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 58 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 57 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 56 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 55 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 54 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 53 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 52 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 51 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 50 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 49 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 48 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 47 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 46 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 45 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 44 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 43 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 42 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 41 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 40 xiS 12.02.2015 Hirunaka no Ryuusei 39 Thiên vũ 16.10.2014 Hirunaka no Ryuusei 38 Thiên vũ 16.10.2014 Hirunaka no Ryuusei 37 Thiên vũ 16.10.2014 Hirunaka no Ryuusei 36 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 35 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 34 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 33 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 32 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 31 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 30 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 29 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 28 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 27 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 26 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 25 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 24 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 23 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 22 Thiên vũ 17.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 21 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 20 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 19 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 18 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 17 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 16 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 15 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 14 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 13 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 12 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 11 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 10 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 9 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 8 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 7 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 6 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 5 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 4 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 3 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 2 Thiên vũ 16.09.2014 Hirunaka no Ryuusei 1 Thiên vũ 16.09.2014