History’s Strongest Disciple Kenichi

Tên khác: Kenichi

Tác giả: .

Thể loại: Action , Anime , Comedy , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 364 - Đang tiến hànhNhân vật chính trong History’s Strongest Disciple Kenichi là Shirahama Kenichi – một nam sinh tầm thường được bạn bè gán cho biệt danh “con gà” vì lúc nào cậu cũng bị bắt nạt. Một ngày nọ cậu gặp một cô nữ sinh tuyệt đẹp học cũng trường tên Jumiko và đồng ý giúp cậu học sinh học karate tại chính võ đường nhà mình. Tại đó Kenichi được thọ giáo rất nhiều bậc thầy về đủ các loại võ như Quyền Thái, Taekwondo, Võ Trung Hoa, Jujitsu, nhẫn thuật… và bao nhiêu phiền tóa cũng từ đó mà sinh ra bởi các vị sư phụ lắm tài nhưng cũng… nhiều tật. Và ai cũng muốn nhận Kenichi làm đệ tử chân truyền của mình. Càng ngày, Kenichi càng trưởng thành và càng mạnh mẽ. Cậu đã tham gia đại hội võ thuật ở đảo “Tử Đấu” để giành danh hiệu “đệ tử giỏi nhất”, thi đấu với các đệ tử của Nhất Ảnh Cửu Quyền, một hội hắc ám quy tụ những võ sư kinh khủng nhất thế giới. History’s Strongest Disciple Kenichi là bộ truyện võ thuật hài hước đặc sắc với những đòn đánh hấp dẫn của vô số các môn võ thuật khác nhau như Karatedo, Judo, boxing…


History's Strongest Disciple Kenichi manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng History's Strongest Disciple Kenichi 583 fanta group 1.11.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 582 fanta group 31.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 581 fanta group 31.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 580 fanta group 31.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 579 fanta group 30.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 578 fanta group 29.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 577 fanta group 29.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 576 Otaku Plus 28.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 575 Otaku Plus 27.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 574 Otaku Plus 27.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 573 Otaku Plus 26.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 572 Otaku Plus 25.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 571 fanta group 25.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 570 fanta group 25.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 569 fanta group 25.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 568 fanta group 25.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 567 fanta group 23.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 566 fanta group 22.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 565 fanta group 22.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 564 fanta group 22.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 563 fanta group 21.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 562 fanta group 21.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 561 fanta group 20.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 560 fanta group 20.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 559 fanta group 20.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 558 fanta group 20.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 557 fanta group 20.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 556 fanta group 19.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 555 Otaku Plus 19.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 554 Otaku Plus 19.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 553 fanta group 17.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 552 Otaku Plus 17.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 551 Otaku Plus 16.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 550 Otaku Plus 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 549 fanta group 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 548 fanta group 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 547 Fallen Angels 12.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 546 fanta group 4.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 545 fanta group 4.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 544 fanta group 4.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 543 fanta group 19.09.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 542 fanta group 19.09.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 541 fanta group 13.09.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 540 fanta group 11.09.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 539 fanta group 11.09.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 538 fanta group 9.09.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 537 fanta group 8.09.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 536 fanta group 2.09.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 535 fanta group 17.08.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 534 fanta group 4.08.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 533 fanta group 23.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 532 fanta group 11.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 532 fanta group 11.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 531 fanta group 11.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 531 fanta group 11.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 530 fanta group 11.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 530 fanta group 11.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 529 fanta group 6.06.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 528 fanta group 25.05.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 527 fanta group 14.05.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 526 fanta group 6.05.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 525 fanta group 13.04.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 524 Phong Sama 7.04.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 523 fanta group 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 522 fanta group 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 521 fanta group 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 520 Phong Sama 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 519 Phong Sama 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 518 Phong Sama 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 517 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 516 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 515 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 514 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 513 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 512 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 511 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 510 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 509 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 508 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 507 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 506 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 505 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 504 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 503 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 502 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 501 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 500 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 499 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 498 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 497 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 496 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 495 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 494 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 493 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 492 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 491 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 490 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 489 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 488 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 487 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 486 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 485 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 484 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 483 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 482 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 481 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 480 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 479 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 478 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 477 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 476 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 475 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 474 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 473 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 472 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 471 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 470 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 469 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 468 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 467 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 466 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 465 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 464 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 463 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 462 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 461 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 460 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 459 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 458 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 457 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 456 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 455 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 454 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 453 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 452 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 451 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 450 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 449 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 448 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 447 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 446 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 445 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 444 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 443 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 442 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 441 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 440 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 439 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 438 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 437 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 436 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 435 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 434 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 433 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 432 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 431 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 430 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 429 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 428 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 427 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 426 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 425 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 424 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 423 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 422 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 421 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 420 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 419 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 418 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 417 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 416 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 415 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 414 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 413 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 412 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 411 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 410 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 409 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 408 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 407 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 406 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 405 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 404 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 403 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 402 Money is Life 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 401 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 400 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 399 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 398 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 397 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 396 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 395 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 394 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 393 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 392 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 391 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 390 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 389 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 388 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 387 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 386 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 385 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 384 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 383 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 382 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 381 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 380 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 379 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 378 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 377 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 376 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 375 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 374 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 373 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 372 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 371 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 370 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 369 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 368 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 367 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 366 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 365 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 364 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 364 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 363 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 363 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 362 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 362 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 361 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 361 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 360 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 360 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 359 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 359 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 358 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 358 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 357 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 357 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 356 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 356 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 355 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 355 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 354 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 354 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 353 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 353 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 352 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 352 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 351 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 351 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 350 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 350 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 349 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 349 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 348 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 348 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 347 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 347 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 346 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 346 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 345 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 345 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 344 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 344 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 343 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 343 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 342 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 342 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 341 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 341 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 340 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 340 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 339 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 339 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 338 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 338 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 337 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 337 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 336 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 336 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 335 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 335 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 334 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 334 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 333 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 333 24.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 332 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 332 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 331 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 331 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 330 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 330 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 329 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 329 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 328 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 328 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 327 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 327 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 326 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 326 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 325 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 325 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 324 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 324 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 323 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 323 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 322 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 322 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 321 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 321 23.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 320 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 320 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 319 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 319 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 318 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 318 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 317 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 317 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 316 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 316 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 315 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 315 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 314 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 314 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 313 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 313 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 312 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 312 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 311 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 311 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 310 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 310 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 309 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 309 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 308 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 308 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 307 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 307 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 306 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 305 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 305 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 304 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 304 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 303 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 303 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 302 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 302 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 301 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 301 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 300 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 300 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 299 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 299 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 298 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 298 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 297 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 297 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 296 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 296 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 295 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 295 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 294 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 294 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 293 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 293 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 292 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 292 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 291 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 291 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 290 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 290 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 289 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 289 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 288 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 288 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 287 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 287 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 286 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 286 22.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 285 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 284 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 284 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 283 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 283 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 282 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 282 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 281 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 281 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 280 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 280 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 279 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 279 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 278 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 278 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 277 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 277 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 276 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 276 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 275 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 275 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 274 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 274 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 273 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 273 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 272 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 272 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 271 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 271 21.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 270 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 270 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 269 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 269 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 268 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 268 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 267 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 267 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 266 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 266 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 265 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 265 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 264 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 264 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 263 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 263 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 262 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 262 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 261 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 261 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 260 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 260 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 260 20.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 259 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 259 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 258 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 258 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 257 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 257 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 257 20.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 256 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 256 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 255 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 255 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 254 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 254 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 253 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 253 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 252 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 252 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 251 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 251 19.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 250 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 249 truongton.net 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 248 truyenmix.com 2.10.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 247 truyenmix.com 2.10.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 246 truyenmix.com 2.10.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 245 truyenmix.com 2.10.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 244 truyenmix.com 7.09.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 244 truyenmix.com 2.10.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 243 truyenmix.com 30.08.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 242 truyenmix.com 25.08.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 241 truyenmix.com 20.08.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 241 truyenmix.com 25.08.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 240 truyenmix.com 20.08.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 240 truyenmix.com 25.08.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 239 truyenmix.com 9.08.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 238 truyenmix.com 9.08.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 237 truyenmix.com 23.07.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 236 truyenmix.com 19.07.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 235 Otaku Plus 19.07.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 234 Otaku Plus 19.07.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 233 Otaku Plus 19.07.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 232 Otaku Plus 19.07.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 231 Otaku Plus 19.07.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 230 Otaku Plus 27.04.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 229 Otaku Plus 22.04.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 228 Otaku Plus 22.04.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 227 Otaku Plus 5.04.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 226 Otaku Plus 29.03.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 225 Otaku Plus 29.03.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 224 Otaku Plus 14.03.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 223 Otaku Plus 11.03.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 222 Otaku Plus 11.03.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 221 Otaku Plus 6.03.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 220 Otaku Plus 11.03.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 219 Otaku Plus 4.03.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 218 Otaku Plus 4.03.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 217 Otaku Plus 19.02.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 216 Otaku Plus 19.02.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 215 Otaku Plus 10.02.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 214 Otaku Plus 10.02.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 213 Otaku Plus 10.02.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 212 Otaku Plus 10.02.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 211 Otaku Plus 27.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 210 Otaku Plus 20.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 209 Otaku Plus 20.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 208 Otaku Plus 14.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 207 Otaku Plus 14.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 206 Otaku Plus 14.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 205 Otaku Plus 2.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 204 Blue_Rain 2.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 203 Otaku Plus 2.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 202 Otaku Plus 2.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 201 Otaku Plus 2.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 200 Otaku Plus 2.01.2015 History's Strongest Disciple Kenichi 199 Otaku Plus 22.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 198 Otaku Plus 22.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 197 Otaku Plus 10.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 196 Otaku Plus 10.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 195 Otaku Plus 8.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 194 Otaku Plus 8.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 193 Otaku Plus 8.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 192 Otaku Plus 4.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 191 Otaku Plus 4.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 190 Otaku Plus 4.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 189 Otaku Plus 4.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 188 Otaku Plus 1.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 187 Otaku Plus 1.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 186 Otaku Plus 30.11.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 185 Otaku Plus 29.11.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 184 Otaku Plus 28.11.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 183 Otaku Plus 27.11.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 182 Otaku Plus 26.11.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 181 Otaku Plus 25.11.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 180 Otaku Plus 25.11.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 179 Otaku Plus 24.11.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 178 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 177 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 176 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 175 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 174 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 173 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 172 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 171 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 170 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 169 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 168 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 167 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 166 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 165 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 164 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 163 Otaku Plus 2.12.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 162 Fallen Angels 23.08.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 161 Fallen Angels 4.08.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 160 Fallen Angels 28.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 159 Fallen Angels 27.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 158 Fallen Angels 13.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 157 Fallen Angels 13.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 156 Fallen Angels 13.07.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 155 Fallen Angels 2.06.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 154 Fallen Angels 3.05.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 153 Fallen Angels 26.04.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 152 Fallen Angels 25.04.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 151 Phong Sama 17.04.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 150 Phong Sama 7.04.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 149 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 148 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 147 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 146 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 145 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 144 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 143 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 142 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 141 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 140 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 139 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 138 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 137 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 136 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 135 Blue_Rain 15.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 134 blogtruyen.com 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 132 blogtruyen.com 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 131 blogtruyen.com 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 130 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 129 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 128 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 127 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 126 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 125 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 124 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 123 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 122 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 121 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 120 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 119 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 118 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 117 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 116 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 115 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 114 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 113 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 112 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 111 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 110 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 109 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 108 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 107 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 106 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 105 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 104 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 103 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 102 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 101 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 100 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 99 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 98 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 97 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 96 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 95 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 94 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 93 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 92 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 91 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 90 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 89 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 88 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 87 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 86 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 85 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 84 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 83 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 82 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 81 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 80 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 79 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 78 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 77 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 76 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 75 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 74 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 73 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 72 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 71 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 70 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 69 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 68 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 67 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 66 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 66 13.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 65 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 65 13.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 64 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 64 13.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 63 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 63 13.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 62 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 62 13.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 61 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 61 13.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 60 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 60 13.12.2017 History's Strongest Disciple Kenichi 59 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 58 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 57 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 56 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 55 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 54 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 53 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 52 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 51 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 50 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 49 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 48 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 47 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 46 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 45 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 44 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 43 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 42 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 41 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 40 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 39 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 38 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 37 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 36 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 35 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 34 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 33 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 32 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 31 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 30 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 29 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 28 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 27 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 26 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 25 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 24 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 23 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 22 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 21 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 20 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 19 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 18 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 17 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 16 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 15 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 14 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 13 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 12 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 11 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 10 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 9 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 8 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 7 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 6 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 5 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 4 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 3 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 2 Blue_Rain 14.10.2014 History's Strongest Disciple Kenichi 1 Blue_Rain 14.10.2014