Hitogatana

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 7 - Đang tiến hànhNền công nghệ phát triển, phát minh ra được cách chuyển đổi linh hồn vào những cỗ máy, ban đầu được sử dụng cho mục đích y tế và khoa học, nhưng dần dần nó đã được phát triển thành một loại vũ khí. Những vũ khí đó được gọi chung là …Katana


Hitogatana manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hitogatana 7 TKVN Group 26.08.2014 Hitogatana 6 TKVN Group 26.08.2014 Hitogatana 5 TKVN Group 26.08.2014 Hitogatana 4 TKVN Group 26.08.2014 Hitogatana 3 TKVN Group 26.08.2014 Hitogatana 2 TKVN Group 26.08.2014 Hitogatana 1 TKVN Group 26.08.2014