Hoa Quý

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Horror , Manhua .

Chương mới nhất: 64 - Đang tiến hànhThành phố Triệt vấn ở dạo gần đây xảu ra mấy vụ tử vong kỳ lạ, dây leo mọc từ bên trong và quấn quanh cơ thể nạn nhân, tử trạng kinh khủng. 2 nữ sinh trong lớp Triệt vấn có nói mình biết hung thủ là ai, Triệt Vấn còn tưởng nói đùa. Nào ngờ không lâu sau cả 2 đều thành nạn nhân của vụ này luôn. Đột tử với trạng thái kỳ lạ y như vậy.!! Nhưng mới chỉ là bắt đầu thôi, vụ việc này còn ở đằng sau kìa…!! Quý (悸) nghĩa là kinh hoàng, hoảng sợ (惊悸) chứ không phải quý báu nha
Nguồn : truyentranh8.comTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hoa Quý 64 Lạc Thiên 8.03.2017 Hoa Quý 63 Lạc Thiên 8.03.2017 Hoa Quý 62 Lạc Thiên 19.02.2017 Hoa Quý 61 Lạc Thiên 19.02.2017 Hoa Quý 60 Lạc Thiên 19.02.2017 Hoa Quý 59 Lạc Thiên 19.02.2017 Hoa Quý 58 Lạc Thiên 9.02.2017 Hoa Quý 57 Lạc Thiên 7.02.2017 Hoa Quý 56 13.01.2017 Hoa Quý 55 10.01.2017 Hoa Quý 54 10.01.2017 Hoa Quý 53 7.01.2017 Hoa Quý 52 5.01.2017 Hoa Quý 51 5.01.2017 Hoa Quý 50 31.12.2016 Hoa Quý 49 31.12.2016 Hoa Quý 48 28.12.2016 Hoa Quý 47 26.12.2016 Hoa Quý 46 26.12.2016 Hoa Quý 45 26.12.2016 Hoa Quý 43 17.12.2016 Hoa Quý 44 20.12.2016 Hoa Quý 44 26.12.2016 Hoa Quý 42 17.12.2016 Hoa Quý 41 17.12.2016 Hoa Quý 40 17.12.2016 Hoa Quý 39 17.12.2016 Hoa Quý 38 17.12.2016 Hoa Quý 37 17.12.2016 Hoa Quý 36 17.12.2016 Hoa Quý 35 17.12.2016 Hoa Quý 34 17.12.2016 Hoa Quý 33 17.12.2016 Hoa Quý 32 17.12.2016 Hoa Quý 31 17.12.2016 Hoa Quý 30 17.12.2016 Hoa Quý 29 17.12.2016 Hoa Quý 28 17.12.2016 Hoa Quý 27 17.12.2016 Hoa Quý 26 17.12.2016 Hoa Quý 25 17.12.2016 Hoa Quý 24 17.12.2016 Hoa Quý 23 17.12.2016 Hoa Quý 22 17.12.2016 Hoa Quý 21 17.12.2016 Hoa Quý 20 17.12.2016 Hoa Quý 19 17.12.2016 Hoa Quý 18 17.12.2016 Hoa Quý 17 10.05.2016 Hoa Quý 16 10.05.2016 Hoa Quý 15 10.05.2016 Hoa Quý 14 10.05.2016 Hoa Quý 13 10.05.2016 Hoa Quý 12 10.05.2016 Hoa Quý 11 10.05.2016 Hoa Quý 10 10.05.2016 Hoa Quý 9 10.05.2016 Hoa Quý 8 10.05.2016 Hoa Quý 7 10.05.2016 Hoa Quý 6 10.05.2016 Hoa Quý 5 10.05.2016 Hoa Quý 4 10.05.2016 Hoa Quý 3 10.05.2016 Hoa Quý 2 10.05.2016 Hoa Quý 1 10.05.2016