Hỏa Vân Tà Thần II

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 100 - Đang tiến hànhPhần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công. Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước. Hỏa Vân Tà Thần tương cứu,nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt, nhớ lại mình còn một con côi. Hỏa Vân Tà Thần chỉ mơ ước chấn hưng La Sát Giáo, sau nhờ mặt nạ Vô Gián đột phá võ công, đấu với Thập Dương Đông Phương Vô Địch. Chiến quả ra sao? Tà Thần có gặp được vợ con mình?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hỏa Vân Tà Thần II 100 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 99 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 98 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 97 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 96 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 95 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 94 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 93 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 92 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 91 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 90 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 89 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 88 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 87 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 86 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 85 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 84 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 83 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 82 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 81 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 80 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 79 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 78 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 77 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 76 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 75 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 74 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 73 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 72 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 71 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 70 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 69 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 68 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 67 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 66 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 65 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 64 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 63 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 62 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 61 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 60 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 59 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 58 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 57 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 56 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 55 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 54 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 53 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 52 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 51 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 50 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 49 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 48 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 47 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 46 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 45 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 44 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 43 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 42 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 41 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 40 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 39 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 38 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 37 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 36 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 35 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 34 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 33 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 32 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 31 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 30 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 29 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 28 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 27 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 26 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 25 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 24 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 23 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 22 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 21 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 20 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 19 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 18 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 17 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 16 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 15 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 14 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 13 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 12 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 11 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 10 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 9 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 8 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 7 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 6 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 5 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 4 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 3 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 2 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần II 1 comicvn.net 26.08.2014