Hỏa Vân Tà Thần

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 16 - Đang tiến hànhHỏa Vân tà thần vốn là La Sát giáo giáo chủ – một băng hội Hắc đạo lớn mạnh nhất Nhật Bản. Đeo mặt nạ La Sát đại thần và mang Chiến thuẫn, mỗi đời Hỏa Vân tà thần đều có võ công kinh thế, trí tuệ hơn người và sức mê hoặc đặc biệt. Truyện kể về đời Hỏa Vân tà thần Tây Thành Dũng, con trai Lão tà thần Tây Thành Vọng và những cố sự của hắn khi hắn từng bước, từng bước lên tới đỉnh cao trong La Sát giáo. Những xung khắc, đối kháng của La Sát giáo với hai bang hội lớn của Thái Lan là Thông thiên giáo và Nguyên thủy môn cũng được thể hiện rõ nét. Đối đầu với những cao thủ của hai bang hội này, Thiết Ngũ Lang, Lão thiên tôn, Bạch cốt thừa tướng, Lam Lãng, Bạch Vô Thường (Thông thiên giáo), Xi Vưu (Nguyên thủy môn) … , Hỏa vân tà thần sẽ ra sao?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hỏa Vân Tà Thần 16 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 15 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 14 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 13 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 12 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 11 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 10 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 9 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 8 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 7 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 6 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 5 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 4 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 3 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 2 comicvn.net 26.08.2014 Hỏa Vân Tà Thần 1 comicvn.net 26.08.2014