Hội Pháp Sư

Tên khác: Shin Kumiho

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Horror , Shounen , Truyện scan .

Chương mới nhất: 163 - Hoàn thànhBộ truyện Hàn Quốc này kể về 1 con cáo 9 đuôi Kumihô mong muốn được trở thành một con người để giữ lời hứa với người cô yêu. Khi sắp đạt được mong ước đó, thì kiếm sĩ Mu Rông đã phong ấn cô vào thanh gươm ánh sáng và chính Mu Rông cũng bị Kumihô biến thành đá.

Và 1000 năm sau, cậu bé Maru đã vô tình được chọn làm chủ nhân của thanh gươm ấy, và giải thoát cho Kumihô. Mọi thế lực hắc ám bắt đầu hồi sinh và trở lại, Kumihô và Maru sẽ làm gì? Hãy tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của họ nhé…
Nhóm dịch: BlogTruyen.Com BlogTruyen Scan GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hội Pháp Sư 163 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 99 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 95 5.04.2015 Hội Pháp Sư 94 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 92 5.04.2015 Hội Pháp Sư 91 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 87 5.04.2015 Hội Pháp Sư 86 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 83 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 78 5.04.2015 Hội Pháp Sư 77 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 75 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 73 5.04.2015 Hội Pháp Sư 72 5.04.2015 Hội Pháp Sư 71 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 69 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 67 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 65 5.04.2015 Hội Pháp Sư 64 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 61 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 59 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 55 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 53 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 51 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 48 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 41 5.04.2015 Hội Pháp Sư 40 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 37 5.04.2015 Hội Pháp Sư 36 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5.04.2015 Hội Pháp Sư 34 5.04.2015 Hội Pháp Sư 33 5.04.2015 Hội Pháp Sư 32 5.04.2015 Hội Pháp Sư 31 5.04.2015 Hội Pháp Sư 30 5.04.2015 Hội Pháp Sư 29 5.04.2015 Hội Pháp Sư 28 5.04.2015 Hội Pháp Sư 27 5.04.2015 Hội Pháp Sư 26 5.04.2015 Hội Pháp Sư 25 5.04.2015 Hội Pháp Sư 24 5.04.2015 Hội Pháp Sư 23 5.04.2015 Hội Pháp Sư 22 5.04.2015 Hội Pháp Sư 21 5.04.2015 Hội Pháp Sư 20 5.04.2015 Hội Pháp Sư 19 5.04.2015 Hội Pháp Sư 18 5.04.2015 Hội Pháp Sư 17 5.04.2015 Hội Pháp Sư 16 5.04.2015 Hội Pháp Sư 15 5.04.2015 Hội Pháp Sư 14 5.04.2015 Hội Pháp Sư 13 5.04.2015 Hội Pháp Sư 12 5.04.2015 Hội Pháp Sư 11 5.04.2015 Hội Pháp Sư 10 5.04.2015 Hội Pháp Sư 9 5.04.2015 Hội Pháp Sư 8 5.04.2015 Hội Pháp Sư 7 5.04.2015 Hội Pháp Sư 6 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5 5.04.2015 Hội Pháp Sư 4 5.04.2015 Hội Pháp Sư 3 5.04.2015 Hội Pháp Sư 2 5.04.2015 Hội Pháp Sư 1 5.04.2015