Hội Pháp Sư

Tên khác: Shin Kumiho

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Horror , Shounen , Truyện scan .

Chương mới nhất: 163 - Hoàn thànhBộ truyện Hàn Quốc này kể về 1 con cáo 9 đuôi Kumihô mong muốn được trở thành một con người để giữ lời hứa với người cô yêu. Khi sắp đạt được mong ước đó, thì kiếm sĩ Mu Rông đã phong ấn cô vào thanh gươm ánh sáng và chính Mu Rông cũng bị Kumihô biến thành đá.

Và 1000 năm sau, cậu bé Maru đã vô tình được chọn làm chủ nhân của thanh gươm ấy, và giải thoát cho Kumihô. Mọi thế lực hắc ám bắt đầu hồi sinh và trở lại, Kumihô và Maru sẽ làm gì? Hãy tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của họ nhé…
Nhóm dịch: BlogTruyen.Com BlogTruyen Scan GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hội Pháp Sư 163 5.04.2015 Hội Pháp Sư 162 5.04.2015 Hội Pháp Sư 161 5.04.2015 Hội Pháp Sư 160 5.04.2015 Hội Pháp Sư 159 5.04.2015 Hội Pháp Sư 158 5.04.2015 Hội Pháp Sư 157 5.04.2015 Hội Pháp Sư 156 5.04.2015 Hội Pháp Sư 155 5.04.2015 Hội Pháp Sư 154 5.04.2015 Hội Pháp Sư 153 5.04.2015 Hội Pháp Sư 152 5.04.2015 Hội Pháp Sư 151 5.04.2015 Hội Pháp Sư 150 5.04.2015 Hội Pháp Sư 149 5.04.2015 Hội Pháp Sư 148 5.04.2015 Hội Pháp Sư 147 5.04.2015 Hội Pháp Sư 146 5.04.2015 Hội Pháp Sư 145 5.04.2015 Hội Pháp Sư 144 5.04.2015 Hội Pháp Sư 143 5.04.2015 Hội Pháp Sư 142 5.04.2015 Hội Pháp Sư 141 5.04.2015 Hội Pháp Sư 140 5.04.2015 Hội Pháp Sư 139 5.04.2015 Hội Pháp Sư 138 5.04.2015 Hội Pháp Sư 137 5.04.2015 Hội Pháp Sư 136 5.04.2015 Hội Pháp Sư 135 5.04.2015 Hội Pháp Sư 134 5.04.2015 Hội Pháp Sư 133 5.04.2015 Hội Pháp Sư 132 5.04.2015 Hội Pháp Sư 131 5.04.2015 Hội Pháp Sư 130 5.04.2015 Hội Pháp Sư 129 5.04.2015 Hội Pháp Sư 128 5.04.2015 Hội Pháp Sư 127 5.04.2015 Hội Pháp Sư 126 5.04.2015 Hội Pháp Sư 125 5.04.2015 Hội Pháp Sư 124 5.04.2015 Hội Pháp Sư 123 5.04.2015 Hội Pháp Sư 122 5.04.2015 Hội Pháp Sư 121 5.04.2015 Hội Pháp Sư 120 5.04.2015 Hội Pháp Sư 119 5.04.2015 Hội Pháp Sư 118 5.04.2015 Hội Pháp Sư 117 5.04.2015 Hội Pháp Sư 116 5.04.2015 Hội Pháp Sư 115 5.04.2015 Hội Pháp Sư 114 5.04.2015 Hội Pháp Sư 113 5.04.2015 Hội Pháp Sư 112 5.04.2015 Hội Pháp Sư 111 5.04.2015 Hội Pháp Sư 110 5.04.2015 Hội Pháp Sư 109 5.04.2015 Hội Pháp Sư 108 5.04.2015 Hội Pháp Sư 107 5.04.2015 Hội Pháp Sư 106 5.04.2015 Hội Pháp Sư 105 5.04.2015 Hội Pháp Sư 104 5.04.2015 Hội Pháp Sư 103 5.04.2015 Hội Pháp Sư 102 5.04.2015 Hội Pháp Sư 101 5.04.2015 Hội Pháp Sư 100 5.04.2015 Hội Pháp Sư 99 5.04.2015 Hội Pháp Sư 98 5.04.2015 Hội Pháp Sư 97 5.04.2015 Hội Pháp Sư 96 5.04.2015 Hội Pháp Sư 95 5.04.2015 Hội Pháp Sư 94 5.04.2015 Hội Pháp Sư 93 5.04.2015 Hội Pháp Sư 92 5.04.2015 Hội Pháp Sư 91 5.04.2015 Hội Pháp Sư 90 5.04.2015 Hội Pháp Sư 89 5.04.2015 Hội Pháp Sư 88 5.04.2015 Hội Pháp Sư 87 5.04.2015 Hội Pháp Sư 86 5.04.2015 Hội Pháp Sư 85 5.04.2015 Hội Pháp Sư 84 5.04.2015 Hội Pháp Sư 83 5.04.2015 Hội Pháp Sư 82 5.04.2015 Hội Pháp Sư 81 5.04.2015 Hội Pháp Sư 80 5.04.2015 Hội Pháp Sư 79 5.04.2015 Hội Pháp Sư 78 5.04.2015 Hội Pháp Sư 77 5.04.2015 Hội Pháp Sư 76 5.04.2015 Hội Pháp Sư 75 5.04.2015 Hội Pháp Sư 74 5.04.2015 Hội Pháp Sư 73 5.04.2015 Hội Pháp Sư 72 5.04.2015 Hội Pháp Sư 71 5.04.2015 Hội Pháp Sư 70 5.04.2015 Hội Pháp Sư 69 5.04.2015 Hội Pháp Sư 68 5.04.2015 Hội Pháp Sư 67 5.04.2015 Hội Pháp Sư 66 5.04.2015 Hội Pháp Sư 65 5.04.2015 Hội Pháp Sư 64 5.04.2015 Hội Pháp Sư 63 5.04.2015 Hội Pháp Sư 62 5.04.2015 Hội Pháp Sư 61 5.04.2015 Hội Pháp Sư 60 5.04.2015 Hội Pháp Sư 59 5.04.2015 Hội Pháp Sư 58 5.04.2015 Hội Pháp Sư 57 5.04.2015 Hội Pháp Sư 56 5.04.2015 Hội Pháp Sư 55 5.04.2015 Hội Pháp Sư 54 5.04.2015 Hội Pháp Sư 53 5.04.2015 Hội Pháp Sư 52 5.04.2015 Hội Pháp Sư 51 5.04.2015 Hội Pháp Sư 50 5.04.2015 Hội Pháp Sư 49 5.04.2015 Hội Pháp Sư 48 5.04.2015 Hội Pháp Sư 47 5.04.2015 Hội Pháp Sư 46 5.04.2015 Hội Pháp Sư 45 5.04.2015 Hội Pháp Sư 44 5.04.2015 Hội Pháp Sư 43 5.04.2015 Hội Pháp Sư 42 5.04.2015 Hội Pháp Sư 41 5.04.2015 Hội Pháp Sư 40 5.04.2015 Hội Pháp Sư 39 5.04.2015 Hội Pháp Sư 38 5.04.2015 Hội Pháp Sư 37 5.04.2015 Hội Pháp Sư 36 5.04.2015 Hội Pháp Sư 35 5.04.2015 Hội Pháp Sư 34 5.04.2015 Hội Pháp Sư 33 5.04.2015 Hội Pháp Sư 32 5.04.2015 Hội Pháp Sư 31 5.04.2015 Hội Pháp Sư 30 5.04.2015 Hội Pháp Sư 29 5.04.2015 Hội Pháp Sư 28 5.04.2015 Hội Pháp Sư 27 5.04.2015 Hội Pháp Sư 26 5.04.2015 Hội Pháp Sư 25 5.04.2015 Hội Pháp Sư 24 5.04.2015 Hội Pháp Sư 23 5.04.2015 Hội Pháp Sư 22 5.04.2015 Hội Pháp Sư 21 5.04.2015 Hội Pháp Sư 20 5.04.2015 Hội Pháp Sư 19 5.04.2015 Hội Pháp Sư 18 5.04.2015 Hội Pháp Sư 17 5.04.2015 Hội Pháp Sư 16 5.04.2015 Hội Pháp Sư 15 5.04.2015 Hội Pháp Sư 14 5.04.2015 Hội Pháp Sư 13 5.04.2015 Hội Pháp Sư 12 5.04.2015 Hội Pháp Sư 11 5.04.2015 Hội Pháp Sư 10 5.04.2015 Hội Pháp Sư 9 5.04.2015 Hội Pháp Sư 8 5.04.2015 Hội Pháp Sư 7 5.04.2015 Hội Pháp Sư 6 5.04.2015 Hội Pháp Sư 5 5.04.2015 Hội Pháp Sư 4 5.04.2015 Hội Pháp Sư 3 5.04.2015 Hội Pháp Sư 2 5.04.2015 Hội Pháp Sư 1 5.04.2015