Holyland

Tên khác: Holy Land!

Tác giả: .

Thể loại: Action , Martial Arts , Psychological , School Life .

Chương mới nhất: 30 - Đang tiến hànhYuu là 1 cậu bé trung học chẳng phù hợp ở đâu cả. Để tìm nơi mình thuộc về, để được chấp nhận cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên điều này lại dẫn tới điều khác và cậu ấy buộc phải đánh nhau để bảo vệ nơi của mình, thánh địa của cậu ấy… Và đó cũng là lúc truyền thuyết về “Thug Hunter “bắt đầu.


Holyland manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Holyland 30 12.03.2018 Holyland 29 8.02.2018 Holyland 28 3.02.2018 Holyland 27 1.02.2018 Holyland 26 30.01.2018 Holyland 25 30.01.2018 Holyland 24 30.01.2018 Holyland 23 30.01.2018 Holyland 22 3.10.2016 Holyland 21 4.07.2016 Holyland 20 29.06.2016 Holyland 19 29.06.2016 Holyland 18 29.06.2016 Holyland 17 29.06.2016 Holyland 16 29.06.2016 Holyland 15 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 14 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 13 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 12 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 11 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 10 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 9 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 8 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 7 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 6 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 5 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 4 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 3 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 2 hamtruyen.com 27.08.2014 Holyland 1 hamtruyen.com 27.08.2014