Homunculus

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Horror , Psychological , Supernatural .

Chương mới nhất: 158 - Đang tiến hànhMr. Nakoshi – một người đàn ông đã đồng ý để một sinh viên y khoa khoan lỗ trên xương sọ của mình, để có tiền trả các hóa đơn chồng chất. Kết quả của thí nghiệm đáng sợ này tưởng chừng là món quà của Chúa – khi giác quan thứ sáu của Nakoshi đã được thức tỉnh sau thí nghiệm, nhưng cuối cùng lại trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời người đàn ông này và cả những người xung quanh…


Homunculus manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Homunculus 158 1.09.2016 Homunculus 157 1.09.2016 Homunculus 156 1.09.2016 Homunculus 155 1.09.2016 Homunculus 154 1.09.2016 Homunculus 153 1.09.2016 Homunculus 152 1.09.2016 Homunculus 151 1.09.2016 Homunculus 150 1.09.2016 Homunculus 149 1.09.2016 Homunculus 148 1.09.2016 Homunculus 147 1.09.2016 Homunculus 146 1.09.2016 Homunculus 145 1.09.2016 Homunculus 144 1.09.2016 Homunculus 143 1.09.2016 Homunculus 142 1.09.2016 Homunculus 141 1.09.2016 Homunculus 140 1.09.2016 Homunculus 139 31.08.2016 Homunculus 138 31.08.2016 Homunculus 137 31.08.2016 Homunculus 136 31.08.2016 Homunculus 135 31.08.2016 Homunculus 134 31.08.2016 Homunculus 133 31.08.2016 Homunculus 132 31.08.2016 Homunculus 131 31.08.2016 Homunculus 130 31.08.2016 Homunculus 129 31.08.2016 Homunculus 128 31.08.2016 Homunculus 127 31.08.2016 Homunculus 126 31.08.2016 Homunculus 125 28.08.2016 Homunculus 124 28.08.2016 Homunculus 123 28.08.2016 Homunculus 122 28.08.2016 Homunculus 121 28.08.2016 Homunculus 120 28.08.2016 Homunculus 119 28.08.2016 Homunculus 118 28.08.2016 Homunculus 117 28.08.2016 Homunculus 116 28.08.2016 Homunculus 115 26.08.2016 Homunculus 114 26.08.2016 Homunculus 113 26.08.2016 Homunculus 112 26.08.2016 Homunculus 111 26.08.2016 Homunculus 110 26.08.2016 Homunculus 109 26.08.2016 Homunculus 108 26.08.2016 Homunculus 107 26.08.2016 Homunculus 106 26.08.2016 Homunculus 105 26.08.2016 Homunculus 104 26.08.2016 Homunculus 103 26.08.2016 Homunculus 102 26.08.2016 Homunculus 101 26.08.2016 Homunculus 100 26.08.2016 Homunculus 99 26.08.2016 Homunculus 98 26.08.2016 Homunculus 97 26.08.2016 Homunculus 96 26.08.2016 Homunculus 95 26.08.2016 Homunculus 94 26.08.2016 Homunculus 93 26.08.2016 Homunculus 92 26.08.2016 Homunculus 91 26.08.2016 Homunculus 90 26.08.2016 Homunculus 89 26.08.2016 Homunculus 88 26.08.2016 Homunculus 87 26.08.2016 Homunculus 86 26.08.2016 Homunculus 85 26.08.2016 Homunculus 84 26.08.2016 Homunculus 83 26.08.2016 Homunculus 82 26.08.2016 Homunculus 81 19.08.2016 Homunculus 80 19.08.2016 Homunculus 79 19.08.2016 Homunculus 78 18.08.2016 Homunculus 77 18.08.2016 Homunculus 76 16.08.2016 Homunculus 75 16.08.2016 Homunculus 74 16.08.2016 Homunculus 73 13.08.2016 Homunculus 72 12.08.2016 Homunculus 71 10.08.2016 Homunculus 70 4.08.2016 Homunculus 68 3.08.2016 Homunculus 67 30.07.2016 Homunculus 66 28.07.2016 Homunculus 65 27.07.2016 Homunculus 64 27.07.2016 Homunculus 63 26.07.2016 Homunculus 62 24.07.2016 Homunculus 61 24.07.2016 Homunculus 60 21.07.2016 Homunculus 59 14.07.2016 Homunculus 58 blogtruyen.com 4.07.2016 Homunculus 57 blogtruyen.com 20.06.2016 Homunculus 57 blogtruyen.com 4.07.2016 Homunculus 56 blogtruyen.com 13.06.2016 Homunculus 55 blogtruyen.com 6.06.2016 Homunculus 54 29.05.2016 Homunculus 53 22.05.2016 Homunculus 52 15.05.2016 Homunculus 51 8.05.2016 Homunculus 50 8.05.2016 Homunculus 49 8.05.2016 Homunculus 48 8.05.2016 Homunculus 47 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 46 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 45 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 44 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 43 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 42 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 41 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 40 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 39 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 38 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 37 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 36 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 35 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 34 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 33 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 32 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 31 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 30 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 29 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 28 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 27 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 26 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 25 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 24 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 23 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 22 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 21 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 20 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 19 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 18 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 17 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 16 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 15 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 14 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 13 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 12 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 11 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 10 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 9 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 8 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 7 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 6 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 5 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 4 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 3 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 2 teensos.net 27.08.2014 Homunculus 1 teensos.net 27.08.2014