Honey x Honey Drops

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shoujo , Smut , Sports .

Chương mới nhất: 19 - Đang tiến hànhYuzuru là một cô gái 15 tuổi đang theo học năm đầu tiên tại học viện Houjou. Trong khi làm việc hè, cô đã gặp một tên nhà giàu phiền phức học cùng trường, Renge Kai, và Kai lại là một thành viên trong lớp Kugeka – Lớp dành cho những học sinh con nhà giàu nức vách đổ tường.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, cô nhận ra rằng mình đã trở thành “Honey” của Kai – trợ lý của các Kugeka.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Honey x Honey Drops 19 xiS 9.03.2015 Honey x Honey Drops 18 xiS 9.03.2015 Honey x Honey Drops 17 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 16 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 15 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 14 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 13 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 12 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 11 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 10 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 9 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 8 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 7 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 6 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 5 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 4 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 3 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 2 xiS 5.10.2014 Honey x Honey Drops 1 xiS 5.10.2014