Hồng Vũ Đại Đế

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Historical , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhChu Nguyên Chương một người xuất thân với phân phận nghèo hèn cùng với Lưu Bá Ôn, một thân phận nghèo không kém. Thế nhưng với sự nỗ lực vươn lên của bản thân mà đôi bạn thân này đã trở thành 2 nhân vật được người đời biết đến sau này. Kết hợp yếu tố lịch sử với huyền thoại trong truyện đã tạo nên nét riêng biệt của bộ truyện, ví dụ như huyền thoại võ đang Trương Tam Phong cũng xuất hiện trong truyện này.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hồng Vũ Đại Đế 78 10.09.2017 Hồng Vũ Đại Đế 77 10.09.2017 Hồng Vũ Đại Đế 76 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 74-75 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 73 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 72 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 71 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 70 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 69 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 68 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 67 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 65 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 64 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 63 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 62 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 61 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 60 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 59 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 58 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 57 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 56 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 55 19.08.2016 Hồng Vũ Đại Đế 54 comicvn.net 31.10.2015 Hồng Vũ Đại Đế 53 comicvn.net 31.10.2015 Hồng Vũ Đại Đế 52 comicvn.net 31.10.2015 Hồng Vũ Đại Đế 51.5 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 51 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 50 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 49.5 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 49 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 48 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 47 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 46 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 45 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 44 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 43 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 42 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 41 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 40 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 39 IzManga 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 38 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 37 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 36 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 35 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 34 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 33 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 32 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 31 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 30 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 29 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 28 manhuavn.com 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 27 manhuavn.com 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 26 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 25 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 24 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 23 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 22 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 21 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 20 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 19 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 18 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 17 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 16 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 15 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 14 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 13 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 12 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 11 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 10 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 9 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 8 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 7 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 6 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 5 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 4 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 3 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 2 comicvn.net 28.08.2014 Hồng Vũ Đại Đế 1 comicvn.net 28.08.2014