Horizon

Tên khác: Horizon (OKADA Takuya), Đường ch

Tác giả:

Thể loại:

Chương mới nhất: 48 - Đang tiến hànhThành Cát Tư Hãn là người anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Câu chuyện này minh họa các sự kiện kỳ diệu trong cuộc sống sôi động của người đàn ông này, người đã dùng vó ngực giẫm nát những thảo nguyên, dìm nó trong hỗn loạn và chiến tranh, là người cai trị dân của mình! Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử đích thực về Thành Cát Tư Hãn, từ thuở bé đến khi trở thành một vị Thiết Quân Luật.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Horizon 48 14.05.2015 Horizon 47 29.04.2015 Horizon 46 23.04.2015 Horizon 45 22.04.2015 Horizon 44 dmt 3.04.2015 Horizon 43 dmt 1.04.2015 Horizon 42 dmt 31.03.2015 Horizon 41 dmt 26.03.2015 Horizon 40 dmt 22.03.2015 Horizon 39 dmt 22.03.2015 Horizon 38 dmt 20.03.2015 Horizon 37 dmt 20.03.2015 Horizon 36 dmt 17.03.2015 Horizon 35 dmt 17.03.2015 Horizon 34 dmt 15.03.2015 Horizon 33 dmt 14.03.2015 Horizon 32 dmt 14.03.2015 Horizon 31 dmt 14.03.2015 Horizon 30 dmt 11.03.2015 Horizon 29 dmt 10.03.2015 Horizon 28 dmt 9.03.2015 Horizon 27 dmt 9.03.2015 Horizon 26 dmt 7.03.2015 Horizon 25 dmt 5.03.2015 Horizon 24 dmt 2.03.2015 Horizon 23 1.03.2015 Horizon 22 1.03.2015 Horizon 21 1.03.2015 Horizon 20 1.03.2015 Horizon 19 1.03.2015 Horizon 18 1.03.2015 Horizon 17 1.03.2015 Horizon 16 1.03.2015 Horizon 15 1.03.2015 Horizon 14 1.03.2015 Horizon 13 1.03.2015 Horizon 12 1.03.2015 Horizon 11 1.03.2015 Horizon 10 1.03.2015 Horizon 9 1.03.2015 Horizon 8 1.03.2015 Horizon 7 1.03.2015 Horizon 6 1.03.2015 Horizon 5 1.03.2015 Horizon 4 1.03.2015 Horizon 3 1.03.2015 Horizon 2 1.03.2015 Horizon 1 1.03.2015