Hungry Joker

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: - Hoàn thànhCâu chuyện kể về hành trình giải đáp bỉ ẩn về “Quả táo màu đen” và “Xác chết phát quang” – những thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức của Haiji – Khoa học gia thiên tài… One shoot của truyện từng đoạt giải Gold Future Cup 2011. Hiện đang là một seri được mong đợi nhất của JUMP
Nhóm dịch: Dark Team – (2.NT) Knight GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hungry Joker 24 13.04.2015 Hungry Joker 23 13.04.2015 Hungry Joker 22 13.04.2015 Hungry Joker 21 13.04.2015 Hungry Joker 20 13.04.2015 Hungry Joker 19 13.04.2015 Hungry Joker 18 13.04.2015 Hungry Joker 17 13.04.2015 Hungry Joker 16 13.04.2015 Hungry Joker 15 13.04.2015 Hungry Joker 14 13.04.2015 Hungry Joker 13 13.04.2015 Hungry Joker 12 13.04.2015 Hungry Joker 11 13.04.2015 Hungry Joker 10 13.04.2015 Hungry Joker 9 13.04.2015 Hungry Joker 8 13.04.2015 Hungry Joker 7 13.04.2015 Hungry Joker 6 13.04.2015 Hungry Joker 5 13.04.2015 Hungry Joker 4 13.04.2015 Hungry Joker 3 13.04.2015 Hungry Joker 2 13.04.2015 Hungry Joker 1 13.04.2015