Huyền Giới Chi Môn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại:

Chương mới nhất: 82 - Đang tiến hànhTrời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Huyền Giới Chi Môn 29 19.12.2017 Huyền Giới Chi Môn 82 15.01.2019 Huyền Giới Chi Môn 81 27.12.2018 Huyền Giới Chi Môn 80 17.12.2018 Huyền Giới Chi Môn 79 16.12.2018 Huyền Giới Chi Môn 78 24.11.2018 Huyền Giới Chi Môn 77 18.11.2018 Huyền Giới Chi Môn 76 11.11.2018 Huyền Giới Chi Môn 75 4.11.2018 Huyền Giới Chi Môn 74 28.10.2018 Huyền Giới Chi Môn 73 21.10.2018 Huyền Giới Chi Môn 72 truyentranhtuan.com 13.10.2018 Huyền Giới Chi Môn 71 30.09.2018 Huyền Giới Chi Môn 70 23.09.2018 Huyền Giới Chi Môn 69 16.09.2018 Huyền Giới Chi Môn 68 8.09.2018 Huyền Giới Chi Môn 67 2.09.2018 Huyền Giới Chi Môn 66 25.08.2018 Huyền Giới Chi Môn 65 truyentranhtuan.com 19.08.2018 Huyền Giới Chi Môn 63 27.07.2018 Huyền Giới Chi Môn 62 21.07.2018 Huyền Giới Chi Môn 61 13.07.2018 Huyền Giới Chi Môn 60 7.07.2018 Huyền Giới Chi Môn 59 1.07.2018 Huyền Giới Chi Môn 57 16.06.2018 Huyền Giới Chi Môn 54 26.05.2018 Huyền Giới Chi Môn 53 22.05.2018 Huyền Giới Chi Môn 52 14.05.2018 Huyền Giới Chi Môn 51 4.05.2018 Huyền Giới Chi Môn 50 27.04.2018 Huyền Giới Chi Môn 49 20.04.2018 Huyền Giới Chi Môn 48 14.04.2018 Huyền Giới Chi Môn 47 7.04.2018 Huyền Giới Chi Môn 46 2.04.2018 Huyền Giới Chi Môn 45 24.03.2018 Huyền Giới Chi Môn 44 17.03.2018 Huyền Giới Chi Môn 43 13.03.2018 Huyền Giới Chi Môn 42 8.03.2018 Huyền Giới Chi Môn 41 2.03.2018 Huyền Giới Chi Môn 40 27.02.2018 Huyền Giới Chi Môn 39 23.02.2018 Huyền Giới Chi Môn 38 22.02.2018 Huyền Giới Chi Môn 37 9.02.2018 Huyền Giới Chi Môn 36 2.02.2018 Huyền Giới Chi Môn 35 29.01.2018 Huyền Giới Chi Môn 34 19.01.2018 Huyền Giới Chi Môn 33 14.01.2018 Huyền Giới Chi Môn 32 6.01.2018 Huyền Giới Chi Môn 31 30.12.2017 Huyền Giới Chi Môn 30 22.12.2017 Huyền Giới Chi Môn 28 13.12.2017 Huyền Giới Chi Môn 27 2.12.2017 Huyền Giới Chi Môn 26 26.11.2017 Huyền Giới Chi Môn 25 25.11.2017 Huyền Giới Chi Môn 24 17.11.2017 Huyền Giới Chi Môn 23 10.11.2017 Huyền Giới Chi Môn 22 28.10.2017 Huyền Giới Chi Môn 21 20.10.2017 Huyền Giới Chi Môn 20 13.10.2017 Huyền Giới Chi Môn 19 7.10.2017 Huyền Giới Chi Môn 18 truyentranhtuan.com 29.09.2017 Huyền Giới Chi Môn 17 23.09.2017 Huyền Giới Chi Môn 16 19.09.2017 Huyền Giới Chi Môn 15 19.09.2017 Huyền Giới Chi Môn 14 7.09.2017 Huyền Giới Chi Môn 13 7.09.2017 Huyền Giới Chi Môn 12 7.09.2017 Huyền Giới Chi Môn 11 7.09.2017 Huyền Giới Chi Môn 10 7.09.2017 Huyền Giới Chi Môn 9 25.08.2017 Huyền Giới Chi Môn 8 25.08.2017 Huyền Giới Chi Môn 7 25.08.2017 Huyền Giới Chi Môn 6 25.08.2017 Huyền Giới Chi Môn 5 25.08.2017 Huyền Giới Chi Môn 4 25.08.2017 Huyền Giới Chi Môn 3 25.08.2017 Huyền Giới Chi Môn 2 25.08.2017 Huyền Giới Chi Môn 1 25.08.2017 Huyền Giới Chi Môn 0 25.08.2017