Huyền Hạo Chiến Kí

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 50 - Đang tiến hànhBí thuật thời cổ “Thanh Điểu Thuật” có khả năng nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển vận thế. Người tinh thông Thanh Điểu Thuật được gọi là Thanh Điểu Sư. Một trăm năm trước, Thanh Điểu Đại Sư “Thẩm Nhất” phong ấn tà thú “Kỳ Lân” trong “Huyền Hạo”. Một trăm năm sau, thiếu niên Diệp Diêu mang thiên mệnh giải khai phong ấn Huyền Hạo, bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Huyền Hạo của các Thanh Điểu SưTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Huyền Hạo Chiến Kí 50 24.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 49 22.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 48 22.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 47 22.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 46 18.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 45 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 44 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 43 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 42 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 41 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 40 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 39 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 38 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 37 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 36 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 35 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 34 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 33 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 32 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 31 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 30 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 29 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 28 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 27 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 26 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 25 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 24 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 23 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 22 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 21 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 20 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 19 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 18 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 17 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 16 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 15 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 14 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 13 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 12 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 11 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 10 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 9 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 8 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 7 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 6 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 5 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 4 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 3 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 2 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 1 12.09.2017