Huyền Hạo Chiến Kí

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 201 - Đang tiến hànhBí thuật thời cổ “Thanh Điểu Thuật” có khả năng nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển vận thế. Người tinh thông Thanh Điểu Thuật được gọi là Thanh Điểu Sư. Một trăm năm trước, Thanh Điểu Đại Sư “Thẩm Nhất” phong ấn tà thú “Kỳ Lân” trong “Huyền Hạo”. Một trăm năm sau, thiếu niên Diệp Diêu mang thiên mệnh giải khai phong ấn Huyền Hạo, bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Huyền Hạo của các Thanh Điểu SưTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Huyền Hạo Chiến Kí 275.3 5.02.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 201 14.12.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 198 15.11.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 193 4.10.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 191 24.09.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 190 8.09.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 189 27.08.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 188 truyentranhtuan.com 23.08.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 187 24.07.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 185 23.06.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 184 8.06.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 183 25.05.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 182 30.03.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 182 14.05.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 181 16.03.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 181 27.04.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 180 8.03.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 178 5.02.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 177.2 7.03.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 174 11.11.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 173 8.11.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 172 7.11.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 171 4.11.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 169 31.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 168 29.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 167 28.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 166 26.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 165 25.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 164 20.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 163 19.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 162 18.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 161 17.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 160 14.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 158 11.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 157 10.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 156 9.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 155 8.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 154 6.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 153 5.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 152 4.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 151 2.10.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 149 28.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 148 27.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 147 26.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 146 23.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 145 22.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 144 21.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 143 20.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 142 18.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 141 16.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 140 15.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 139 11.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 138 7.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 137 6.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 136 4.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 135 3.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 134 2.09.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 133 29.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 132 26.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 131 23.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 130 20.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 129 18.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 128 17.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 127 15.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 126 13.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 124 9.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 123 7.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 122 1.08.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 121 8.12.2019 Huyền Hạo Chiến Kí 120 30.07.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 119 8.06.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 118 4.06.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 117 3.06.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 116 30.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 116 30.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 115 30.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 114 25.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 113 22.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 112 20.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 111 17.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 110 13.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 109 12.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 108 11.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 107 8.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 106 6.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 105 4.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 104 2.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 103 1.05.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 102 27.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 102 28.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 101 26.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 100 23.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 99 21.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 98 20.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 97 10.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 96 7.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 95 4.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 94 2.04.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 93 29.03.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 92 26.03.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 91 9.03.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 90 6.03.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 89 24.02.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 88 10.02.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 87 3.02.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 86 22.01.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 85 12.01.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 84 8.01.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 83 6.01.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 82 4.01.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 81 1.01.2018 Huyền Hạo Chiến Kí 80 30.12.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 80 31.12.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 79 27.12.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 78 25.12.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 77 20.12.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 76 18.12.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 75 10.12.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 74 8.12.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 73 1.12.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 72 22.11.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 71 11.11.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 70 9.11.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 69 6.11.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 68 22.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 68 29.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 67 23.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 65 20.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 64 17.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 63 13.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 62 9.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 61 8.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 60 6.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 59 5.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 57 3.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 56 1.10.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 55 30.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 54 28.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 53 27.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 52 26.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 51 25.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 50 24.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 49 22.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 48 22.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 47 22.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 46 18.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 45 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 44 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 43 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 42 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 41 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 40 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 39 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 38 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 37 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 36 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 35 17.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 34 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 33 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 32 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 31 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 30 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 29 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 28 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 27 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 26 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 25 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 24 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 23 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 22 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 21 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 20 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 19 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 18 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 17 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 16 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 15 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 14 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 13 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 12 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 11 16.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 10 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 9 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 8 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 7 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 6 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 5 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 4 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 3 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 2 12.09.2017 Huyền Hạo Chiến Kí 1 12.09.2017