Huyễn Thú Vương

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 279 - Đang tiến hànhHuyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Huyễn Thú Vương 279 20.08.2019 Huyễn Thú Vương 278 18.08.2019 Huyễn Thú Vương 277 16.08.2019 Huyễn Thú Vương 276 14.08.2019 Huyễn Thú Vương 275 12.08.2019 Huyễn Thú Vương 274 10.08.2019 Huyễn Thú Vương 273 8.08.2019 Huyễn Thú Vương 272 6.08.2019 Huyễn Thú Vương 271 4.08.2019 Huyễn Thú Vương 270 29.07.2019 Huyễn Thú Vương 269 27.07.2019 Huyễn Thú Vương 268 25.07.2019 Huyễn Thú Vương 267 17.07.2019 Huyễn Thú Vương 266 16.07.2019 Huyễn Thú Vương 265 14.07.2019 Huyễn Thú Vương 264 11.07.2019 Huyễn Thú Vương 263 9.07.2019 Huyễn Thú Vương 262 7.07.2019 Huyễn Thú Vương 261 30.12.2018 Huyễn Thú Vương 260 10.12.2018 Huyễn Thú Vương 259 5.12.2018 Huyễn Thú Vương 258 1.12.2018 Huyễn Thú Vương 257 20.11.2018 Huyễn Thú Vương 256 8.11.2018 Huyễn Thú Vương 255 29.10.2018 Huyễn Thú Vương 253 20.10.2018 Huyễn Thú Vương 252 19.10.2018 Huyễn Thú Vương 251 5.10.2018 Huyễn Thú Vương 250 4.10.2018 Huyễn Thú Vương 249 26.09.2018 Huyễn Thú Vương 248 23.09.2018 Huyễn Thú Vương 247 19.09.2018 Huyễn Thú Vương 246 11.09.2018 Huyễn Thú Vương 245 8.09.2018 Huyễn Thú Vương 244 4.09.2018 Huyễn Thú Vương 243 1.09.2018 Huyễn Thú Vương 242 27.08.2018 Huyễn Thú Vương 241 23.08.2018 Huyễn Thú Vương 240 21.08.2018 Huyễn Thú Vương 239 21.08.2018 Huyễn Thú Vương 238 11.08.2018 Huyễn Thú Vương 237 10.08.2018 Huyễn Thú Vương 236 9.08.2018 Huyễn Thú Vương 235 9.08.2018 Huyễn Thú Vương 234 7.08.2018 Huyễn Thú Vương 233 6.08.2018 Huyễn Thú Vương 232 5.08.2018 Huyễn Thú Vương 231 4.08.2018 Huyễn Thú Vương 230 3.08.2018 Huyễn Thú Vương 229 2.08.2018 Huyễn Thú Vương 229 2.08.2018 Huyễn Thú Vương 228 1.08.2018 Huyễn Thú Vương 227 30.07.2018 Huyễn Thú Vương 226 28.07.2018 Huyễn Thú Vương 225 27.07.2018 Huyễn Thú Vương 224 25.07.2018 Huyễn Thú Vương 223 23.07.2018 Huyễn Thú Vương 222 20.07.2018 Huyễn Thú Vương 221 18.07.2018 Huyễn Thú Vương 220 17.07.2018 Huyễn Thú Vương 219 16.07.2018 Huyễn Thú Vương 218 14.07.2018 Huyễn Thú Vương 215 28.05.2018 Huyễn Thú Vương 214 27.05.2018 Huyễn Thú Vương 213 25.05.2018 Huyễn Thú Vương 212 23.05.2018 Huyễn Thú Vương 212 23.05.2018 Huyễn Thú Vương 211 20.05.2018 Huyễn Thú Vương 210 18.05.2018 Huyễn Thú Vương 209 17.05.2018 Huyễn Thú Vương 208 16.05.2018 Huyễn Thú Vương 207 15.05.2018 Huyễn Thú Vương 206 11.05.2018 Huyễn Thú Vương 205 10.05.2018 Huyễn Thú Vương 204 9.05.2018 Huyễn Thú Vương 203 1.05.2018 Huyễn Thú Vương 202 27.04.2018 Huyễn Thú Vương 201 23.04.2018 Huyễn Thú Vương 200 20.04.2018 Huyễn Thú Vương 199 19.04.2018 Huyễn Thú Vương 198 14.04.2018 Huyễn Thú Vương 197 12.04.2018 Huyễn Thú Vương 196 6.04.2018 Huyễn Thú Vương 195 4.04.2018 Huyễn Thú Vương 194 2.04.2018 Huyễn Thú Vương 193 31.03.2018 Huyễn Thú Vương 192 26.03.2018 Huyễn Thú Vương 191 24.03.2018 Huyễn Thú Vương 190 22.03.2018 Huyễn Thú Vương 189 20.03.2018 Huyễn Thú Vương 188 9.10.2017 Huyễn Thú Vương 187 1.10.2017 Huyễn Thú Vương 186 20.09.2017 Huyễn Thú Vương 185 12.09.2017 Huyễn Thú Vương 184 8.09.2017 Huyễn Thú Vương 183 30.08.2017 Huyễn Thú Vương 182 hamtruyen.com 23.08.2017 Huyễn Thú Vương 181 14.08.2017 Huyễn Thú Vương 180 7.08.2017 Huyễn Thú Vương 179 hamtruyen.com 31.07.2017 Huyễn Thú Vương 178 24.07.2017 Huyễn Thú Vương 177 17.07.2017 Huyễn Thú Vương 176 9.07.2017 Huyễn Thú Vương 175 hamtruyen.com 4.07.2017 Huyễn Thú Vương 174 29.06.2017 Huyễn Thú Vương 173 20.06.2017 Huyễn Thú Vương 172 13.06.2017 Huyễn Thú Vương 171 7.06.2017 Huyễn Thú Vương 170 30.05.2017 Huyễn Thú Vương 169 22.05.2017 Huyễn Thú Vương 168 16.05.2017 Huyễn Thú Vương 167 9.05.2017 Huyễn Thú Vương 166 4.05.2017 Huyễn Thú Vương 165 hamtruyen.com 25.04.2017 Huyễn Thú Vương 164 hamtruyen.com 18.04.2017 Huyễn Thú Vương 163 hamtruyen.com 11.04.2017 Huyễn Thú Vương 162 hamtruyen.com 6.04.2017 Huyễn Thú Vương 161 29.03.2017 Huyễn Thú Vương 160 hamtruyen.com 23.03.2017 Huyễn Thú Vương 159 hamtruyen.com 16.03.2017 Huyễn Thú Vương 158 11.03.2017 Huyễn Thú Vương 157 6.03.2017 Huyễn Thú Vương 156 3.03.2017 Huyễn Thú Vương 155 hamtruyen.com 23.02.2017 Huyễn Thú Vương 154 hamtruyen.com 23.02.2017 Huyễn Thú Vương 153 hamtruyen.com 4.02.2017 Huyễn Thú Vương 152 hamtruyen.com 24.01.2017 Huyễn Thú Vương 151 hamtruyen.com 18.01.2017 Huyễn Thú Vương 150 14.01.2017 Huyễn Thú Vương 149 12.01.2017 Huyễn Thú Vương 148 4.01.2017 Huyễn Thú Vương 147 28.12.2016 Huyễn Thú Vương 146 26.12.2016 Huyễn Thú Vương 145 19.12.2016 Huyễn Thú Vương 144 13.12.2016 Huyễn Thú Vương 143 13.12.2016 Huyễn Thú Vương 142 5.12.2016 Huyễn Thú Vương 140 25.11.2016 Huyễn Thú Vương 139 18.11.2016 Huyễn Thú Vương 138 14.11.2016 Huyễn Thú Vương 137 8.11.2016 Huyễn Thú Vương 136 5.11.2016 Huyễn Thú Vương 135 2.11.2016 Huyễn Thú Vương 133 21.10.2016 Huyễn Thú Vương 132 16.10.2016 Huyễn Thú Vương 131 13.10.2016 Huyễn Thú Vương 130 8.10.2016 Huyễn Thú Vương 129 3.10.2016 Huyễn Thú Vương 128 28.09.2016 Huyễn Thú Vương 127 24.09.2016 Huyễn Thú Vương 126 20.09.2016 Huyễn Thú Vương 125 19.09.2016 Huyễn Thú Vương 125 19.09.2016 Huyễn Thú Vương 124 19.09.2016 Huyễn Thú Vương 123 3.09.2016 Huyễn Thú Vương 122 30.08.2016 Huyễn Thú Vương 121 26.08.2016 Huyễn Thú Vương 120 22.08.2016 Huyễn Thú Vương 119 19.08.2016 Huyễn Thú Vương 118 hamtruyen.com 15.08.2016 Huyễn Thú Vương 117 hamtruyen.com 13.08.2016 Huyễn Thú Vương 116 hamtruyen.com 8.08.2016 Huyễn Thú Vương 115 hamtruyen.com 5.08.2016 Huyễn Thú Vương 115 6.08.2016 Huyễn Thú Vương 114 hamtruyen.com 2.08.2016 Huyễn Thú Vương 113 hamtruyen.com 29.07.2016 Huyễn Thú Vương 112 hamtruyen.com 26.07.2016 Huyễn Thú Vương 111 hamtruyen.com 24.07.2016 Huyễn Thú Vương 110 22.07.2016 Huyễn Thú Vương 109 16.07.2016 Huyễn Thú Vương 108 hamtruyen.com 9.07.2016 Huyễn Thú Vương 107 hamtruyen.com 6.07.2016 Huyễn Thú Vương 106 hamtruyen.com 5.07.2016 Huyễn Thú Vương 105 hamtruyen.com 5.07.2016 Huyễn Thú Vương 104 hamtruyen.com 3.07.2016 Huyễn Thú Vương 103 hamtruyen.com 3.07.2016 Huyễn Thú Vương 102 hamtruyen.com 3.07.2016 Huyễn Thú Vương 101 hamtruyen.com 3.07.2016 Huyễn Thú Vương 100 hamtruyen.com 3.07.2016 Huyễn Thú Vương 99 hamtruyen.com 3.07.2016 Huyễn Thú Vương 98 hamtruyen.com 3.07.2016 Huyễn Thú Vương 97 hamtruyen.com 3.07.2016 Huyễn Thú Vương 96 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 95 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 94 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 93 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 92 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 91 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 90 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 89 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 88 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 87 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 86 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 85 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 84 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 83 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 82 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 81 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 80 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 79 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 78 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 77 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 76 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 75 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 74 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 73 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 72 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 71 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 70 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 69 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 68 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 67 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 66 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 65 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 64 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 63 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 62 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 61 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 60 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 59 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 58 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 57 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 56 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 55 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 54 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 53 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 52 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 51 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 50 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 49 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 48 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 47 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 46 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 45 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 44 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 43 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 42 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 41 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 40 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 39 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 38 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 37 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 36 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 35 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 34 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 33 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 32 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 31 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 30 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 29 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 28 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 27 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 26 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 25 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 24 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 23 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 22 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 21 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 20 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 19 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 18 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 17 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 16 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 15 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 14 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 13 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 12 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 11 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 10 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 9 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 8 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 7 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 6 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 5 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 4 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 3 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 2 hamtruyen.com 2.07.2016 Huyễn Thú Vương 1 hamtruyen.com 2.07.2016