Huyết Tộc Cấm Vực

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Romance .

Chương mới nhất: 131.3 - Đang tiến hành9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Huyết Tộc Cấm Vực 131.6 7.01.2019 Huyết Tộc Cấm Vực 131.3 15.02.2019 Huyết Tộc Cấm Vực 131.2 9.02.2019 Huyết Tộc Cấm Vực 131 31.12.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 131 2.02.2019 Huyết Tộc Cấm Vực 131 2.02.2019 Huyết Tộc Cấm Vực 130.5 30.12.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 130.2 21.12.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 130 14.12.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 126.4 24.11.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 126.3 24.11.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 126.2 24.11.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 126 24.11.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 125.4 11.12.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 125.3 24.11.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 125.2 24.11.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 125 8.10.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 124.4 4.10.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 124.3 1.10.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 124.3 2.10.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 124.2 28.09.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 124 28.09.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 123.4 28.09.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 123.3 28.09.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 123.2 28.09.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 123 28.09.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 122.2 8.09.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 122 21.08.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 121.5 14.08.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 121 8.08.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 120.3 4.08.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 120.2 31.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 120.1 28.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 120 27.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 119.4 24.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 119.3 19.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 119.2 19.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 119.1 19.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 118.4 19.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 118.3 19.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 118.2 19.07.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 118 28.06.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 117.2 9.06.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 117 6.06.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 116.3 25.05.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 116.2 24.05.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 116 22.05.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 115.5 10.05.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 115.3 13.05.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 115 8.05.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 114 23.04.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 113 6.04.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 112 23.03.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 110.3 6.03.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 110.2 3.03.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 110 26.02.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 109 2.02.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 108 20.01.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 107.2 12.01.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 107 9.01.2018 Huyết Tộc Cấm Vực 106 20.12.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 105 5.12.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 104 22.11.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 103 6.11.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 102 20.10.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 101 28.09.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 100 21.09.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 99 5.09.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 97 4.08.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 96 A3 Manga 26.07.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 95 A3 Manga 10.07.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 94 22.06.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 93 21.06.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 92 19.05.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 91 10.05.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 90 24.04.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 89 24.04.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 88 A3 Manga 6.03.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 87 22.02.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 86 A3 Manga 10.02.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 85 A3 Manga 16.01.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 84.5 6.01.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 84 4.01.2017 Huyết Tộc Cấm Vực 83.2 20.12.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 83 14.12.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 82.5 7.12.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 82 1.12.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 81.5 22.11.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 81 17.11.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 80.5 7.11.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 80 3.11.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 79.2 20.10.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 79 14.10.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 78.2 7.10.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 78 30.09.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 77 30.09.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 76 5.09.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 75 20.08.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 74 4.08.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 73 19.07.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 72 4.07.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 71 4.07.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 70 9.06.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 69 9.06.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 68 A3 Manga 13.05.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 67 A3 Manga 22.04.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 66 A3 Manga 5.04.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 65 A3 Manga 5.04.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 64 A3 Manga 5.04.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 63 A3 Manga 5.04.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 62 A3 Manga 5.04.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 61 A3 Manga 22.01.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 60 A3 Manga 4.01.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 59 A3 Manga 4.01.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 58 A3 Manga 20.12.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 57 A3 Manga 3.12.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 56 A3 Manga 3.12.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 55 A3 Manga 3.12.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 54 A3 Manga 13.10.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 53 A3 Manga 14.09.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 52 A3 Manga 14.09.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 52 A3 Manga 4.01.2016 Huyết Tộc Cấm Vực 51 A3 Manga 19.08.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 50 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 49 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 48 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 47 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 46 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 45 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 44 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 43 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 42 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 41 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 40 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 39 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 38 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 37 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 36 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 35 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 34 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 33 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 32 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 31 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 30 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 29 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 28 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 27 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 26 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 25 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 24 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 23 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 22 24.07.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 21 A3 Manga 23.04.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 20 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 19 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 18 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 17 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 16 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 15 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 14 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 13 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 12 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 11 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 10 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 9 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 8 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 7 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 6 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 5 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 4 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 3 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 2 A3 Manga 13.03.2015 Huyết Tộc Cấm Vực 1 A3 Manga 13.03.2015