I Am a Hero

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Horror , Psychological , Slice of Life , Tragedy .

Chương mới nhất: 120 - Đang tiến hànhTôi là người hùng ~ pj kinh dị Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm
Nhóm dịch: Deathplace TeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng I Am a Hero 120 11.10.2017 I Am a Hero 119 11.10.2017 I Am a Hero 118 19.08.2017 I Am a Hero 117 27.03.2017 I Am a Hero 116 4.09.2016 I Am a Hero 115 3.09.2016 I Am a Hero 114 3.09.2016 I Am a Hero 113 11.08.2016 I Am a Hero 112 11.08.2016 I Am a Hero 111 18.07.2016 I Am a Hero 110 10.07.2016 I Am a Hero 109 10.07.2016 I Am a Hero 108 10.07.2016 I Am a Hero 107 10.07.2016 I Am a Hero 106 10.07.2016 I Am a Hero 105 21.02.2016 I Am a Hero 104 21.02.2016 I Am a Hero 103 18.02.2016 I Am a Hero 102 15.02.2016 I Am a Hero 101 15.02.2016 I Am a Hero 100 5.02.2016 I Am a Hero 99 5.02.2016 I Am a Hero 98 5.02.2016 I Am a Hero 97 30.01.2016 I Am a Hero 97 5.02.2016 I Am a Hero 96 30.01.2016 I Am a Hero 95 27.01.2016 I Am a Hero 94 27.01.2016 I Am a Hero 93 27.01.2016 I Am a Hero 92 27.01.2016 I Am a Hero 91 27.01.2016 I Am a Hero 90 27.01.2016 I Am a Hero 89 27.01.2016 I Am a Hero 88 27.01.2016 I Am a Hero 87 27.01.2016 I Am a Hero 86 27.01.2016 I Am a Hero 85 18.01.2016 I Am a Hero 84 18.01.2016 I Am a Hero 83 18.01.2016 I Am a Hero 82 18.01.2016 I Am a Hero 81 18.01.2016 I Am a Hero 80 18.01.2016 I Am a Hero 79 18.01.2016 I Am a Hero 78 18.01.2016 I Am a Hero 77 18.01.2016 I Am a Hero 76 18.01.2016 I Am a Hero 75 18.01.2016 I Am a Hero 74 18.01.2016 I Am a Hero 73 18.01.2016 I Am a Hero 72 18.01.2016 I Am a Hero 71 18.01.2016 I Am a Hero 70 18.01.2016 I Am a Hero 69 18.01.2016 I Am a Hero 68 26.05.2015 I Am a Hero 67 26.05.2015 I Am a Hero 66 26.05.2015 I Am a Hero 65 26.05.2015 I Am a Hero 64 26.05.2015 I Am a Hero 63 26.05.2015 I Am a Hero 62 26.05.2015 I Am a Hero 61 26.05.2015 I Am a Hero 60 26.05.2015 I Am a Hero 59 26.05.2015 I Am a Hero 58 26.05.2015 I Am a Hero 57 26.05.2015 I Am a Hero 56 26.05.2015 I Am a Hero 55 26.05.2015 I Am a Hero 54 26.05.2015 I Am a Hero 53 26.05.2015 I Am a Hero 52 26.05.2015 I Am a Hero 51 26.05.2015 I Am a Hero 50 26.05.2015 I Am a Hero 49 26.05.2015 I Am a Hero 48 26.05.2015 I Am a Hero 47 26.05.2015 I Am a Hero 46 26.05.2015 I Am a Hero 45 26.05.2015 I Am a Hero 44 26.05.2015 I Am a Hero 43 26.05.2015 I Am a Hero 42 26.05.2015 I Am a Hero 41 26.05.2015 I Am a Hero 40 26.05.2015 I Am a Hero 39 26.05.2015 I Am a Hero 38 26.05.2015 I Am a Hero 37 26.05.2015 I Am a Hero 36 26.05.2015 I Am a Hero 35 26.05.2015 I Am a Hero 34 26.05.2015 I Am a Hero 33 26.05.2015 I Am a Hero 32 26.05.2015 I Am a Hero 31 26.05.2015 I Am a Hero 30 26.05.2015 I Am a Hero 29 26.05.2015 I Am a Hero 28 26.05.2015 I Am a Hero 27 26.05.2015 I Am a Hero 26 26.05.2015 I Am a Hero 25 26.05.2015 I Am a Hero 24 26.05.2015 I Am a Hero 23 26.05.2015 I Am a Hero 22 26.05.2015 I Am a Hero 21 26.05.2015 I Am a Hero 20 26.05.2015 I Am a Hero 19 26.05.2015 I Am a Hero 18 26.05.2015 I Am a Hero 17 26.05.2015 I Am a Hero 16 26.05.2015 I Am a Hero 15 26.05.2015 I Am a Hero 14 26.05.2015 I Am a Hero 13 26.05.2015 I Am a Hero 12 26.05.2015 I Am a Hero 11 26.05.2015 I Am a Hero 10 26.05.2015 I Am a Hero 9 26.05.2015 I Am a Hero 8 26.05.2015 I Am a Hero 7 26.05.2015 I Am a Hero 6 26.05.2015 I Am a Hero 5 26.05.2015 I Am a Hero 4 26.05.2015 I Am a Hero 3 26.05.2015 I Am a Hero 2 26.05.2015 I Am a Hero 1 26.05.2015