Ichigo 100%

Tên khác: Strawberry 100%

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Comedy , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 167.5 - Đang tiến hànhMột lần, Manaka Junpei đã mò lên sân thượng để ngắm hoàng hôn. Đúng lúc cậu vừa mở cửa ra thì một cô gái rơi xuống và phơi ra trước mặt cậu là chiếc quần lót hình dâu tây. Hình ảnh cô gái xinh đẹp rơi xuống dưới ánh hoàng hôn đó đã cướp mất trái tim của Junpei. Và thế là cậu quyết định sẽ tìm ra cô ấy….. Toàn truyện là một cuộc tình tay bốn tay nắm…, các tình cảm, các bước ngoặt cuộc sống của Junpei và rất nhiều các cô gái trong cuộc đời cậu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ichigo 100% 167.5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 167 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 166 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 165 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 164 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 163 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 162 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 161 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 160 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 159 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 158 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 157 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 156 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 155 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 154 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 153 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 152 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 151 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 150 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 149 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 148 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 147 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 146 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 145 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 144 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 143 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 142 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 141 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 140 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 139 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 138 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 137 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 136 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 135 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 134.5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 134 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 133 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 132 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 131 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 130 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 129 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 128 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 127 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 126 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 125.5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 125 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 124 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 123 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 122 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 121 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 120 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 119 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 118 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 117 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 116.5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 116 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 115 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 114 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 113 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 112 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 111 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 110 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 109 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 108 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 107.5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 107 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 106 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 105 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 104 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 103 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 102 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 101 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 100 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 99 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 98 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 97 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 96 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 95 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 94 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 93 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 92 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 91 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 90 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 89 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 88 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 87 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 86 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 85 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 84 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 83 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 82 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 81 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 80.5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 80 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 79 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 78 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 77 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 76 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 75 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 74 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 73 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 72 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 71 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 70 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 69 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 68 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 67 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 66 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 65 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 64 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 63 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 62.5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 62 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 61 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 60 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 59 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 58 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 57 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 56 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 55 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 54 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 53.5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 53 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 52 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 51 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 50 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 49 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 48 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 47 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 46 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 45 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 44 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 43 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 42 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 41 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 40 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 39 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 38 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 37 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 36 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 35 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 34.5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 34 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 33 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 32 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 31 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 30 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 29 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 28 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 27 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 26 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 25 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 24 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 23 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 22 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 21 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 20 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 19 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 18 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 17 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 16 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 15 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 14 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 13 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 12 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 11 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 10 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 9 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 8 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 7 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 6 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 5 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 4 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 3 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 2 IchigoVN 5.10.2013 Ichigo 100% 1 IchigoVN 5.10.2013