Ichinensei ni Nacchattara

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen .

Chương mới nhất: 42 - Đang tiến hànhCậu học sinh trung học Iori đang chuẩn bị tỏ tình thì bị xe tải tông chết và được một thím nhà khoa học Lolicon cải tạo lại thành học sinh lớp 1. Đọc truyện để biết thêm chi tiếtTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ichinensei ni Nacchattara 42 13.02.2018 Ichinensei ni Nacchattara 41 7.02.2018 Ichinensei ni Nacchattara 40 2.02.2018 Ichinensei ni Nacchattara 39 29.01.2018 Ichinensei ni Nacchattara 38 24.01.2018 Ichinensei ni Nacchattara 37 19.01.2018 Ichinensei ni Nacchattara 36 15.01.2018 Ichinensei ni Nacchattara 35 6.01.2018 Ichinensei ni Nacchattara 34 4.01.2018 Ichinensei ni Nacchattara 33 31.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 32 28.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 31 26.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 30 24.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 29 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 28 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 27.5 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 27 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 26 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 25 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 24 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 23 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 22 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 21 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 20 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 19 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 18 23.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 17 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 16 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 15 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 14 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 13 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 12 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 11 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 10 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 9 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 8 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 7 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 6 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 5 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 4 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 3 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 2 22.12.2017 Ichinensei ni Nacchattara 1 22.12.2017