Id – The Greatest Fusion Fantasy

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Gender Bender , Manhua .

Chương mới nhất: 172 - Đang tiến hànhLạc vào thế giới Bắc Âu cổ, Chun Hwa – chàng trai mang “trái tim” của chúa tể rồng Greydrone – dấn thân vào một cuộc phiêu lưu bất tận, chạm trán đủ thứ sinh vật từ yêu tinh, lai chủng… với cái tên *tự bịa* Id. Như lẽ thường, nhân vật chính của chúng ta rất mạnh, thắng thua lên xuống thường tình *thi thoảng mới thua thôi*. Song, vấn đề không-nhỏ chính là ở linh hồn của thanh kiếm – Lamia – rất dễ phát ghen với những cô nàng khác vây quanh Id, đặc biệt là Irlina; trong khi đó Id lại không nghĩ ra được lý do tại sao Lamia hay giận dỗi vô cớ đến thế.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Id - The Greatest Fusion Fantasy 172 28.11.2016 Id - The Greatest Fusion Fantasy 171 28.11.2016 Id - The Greatest Fusion Fantasy 170 27.11.2016 Id - The Greatest Fusion Fantasy 169 blogtruyen.com 13.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 168 blogtruyen.com 13.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 167 blogtruyen.com 13.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 166 blogtruyen.com 13.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 165 blogtruyen.com 13.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 164 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 163 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 162 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 161 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 160 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 159 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 158 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 157 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 156 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 155 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 154 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 153 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 152 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 151 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 150 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 149 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 148 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 147 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 146 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 145 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 144 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 143 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 142 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 141 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 140 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 139 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 138 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 137 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 136 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 135.5 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 135 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 134 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 133.5 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 132.5 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 132 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 131.5 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 131 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 130 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 129 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 128 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 127 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 126 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 125 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 124 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 123 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 122 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 121 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 120 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 119 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 118 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 117 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 116 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 115 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 114 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 113 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 112 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 111 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 110 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 109 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 108 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 107 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 106 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 105 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 104 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 103 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 102 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 101 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 100 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 99 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 98 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 97 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 96 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 95 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 94 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 93 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 92 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 91 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 90 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 89 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 88 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 87 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 86 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 85 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 84 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 83 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 82 [DAG] 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 81 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 80 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 79 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 78 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 77 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 76 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 75 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 74 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 73 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 72 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 71 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 70 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 69 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 68 Deathplace Team 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 67 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 66 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 65 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 64 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 63 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 62 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 61 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 60 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 59 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 58 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 57 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 56 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 55 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 54 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 53 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 52 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 51 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 50 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 49 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 48 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 47 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 46 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 45 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 44 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 43 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 42 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 41 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 40 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 39 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 38 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 37 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 36 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 35 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 34 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 33 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 32 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 31 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 30 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 29 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 28 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 27 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 26 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 25 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 24 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 23 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 22 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 21 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 20 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 19 [S.We] Group 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 18 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 17 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 16 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 15 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 14 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 13 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 12 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 11 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 10 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 9 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 8 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 7 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 6 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 5 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 4 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 3 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 2 thegioivietmy.com 14.10.2014 Id - The Greatest Fusion Fantasy 1 thegioivietmy.com 14.10.2014