Ikkitousen

Tên khác: Dragon Girl

Tác giả: .

Thể loại: Action , Martial Arts , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 115 - Đang tiến hànhTruyện dựa trên thiên sử thi nổi tiếng Tam Quốc Chí. Nhân vật chính là Tôn Sách Bá Phù, Một cô gái có bộ ngực nở nang, mái tóc vàng,màu mắt xanh lá, không được sáng dạ cho lắm nhưng lại mạnh đến không đo đếm được dù chỉ là 1 “đấu sĩ” [toushi] cấp thấp. Bá Phù ít quan tâm đến chính sự liên quan đến các đấu sĩ, chỉ chiến đấu vì niềm vui chiến đấu, nhưng lại chống lại quyết liệt bạo lực và giết chóc không cần thiết. Sau đó, tuy nhiên, với các rắc rối vây quanh cô, cô dần dần trở nên mang phong cách lãnh đạo, để bảo vệ bạn bè và gia đình. Bá Phù được gửi tới Nam Dương – và dần dần cô đi vào cuộc chiến giữa ba thế lực Ngụy – Thục – Ngô, đối đầu với Tào Tháo và Lưu Bị.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ikkitousen 115 blogtruyen.com 14.08.2016 Ikkitousen 114 blogtruyen.com 13.08.2016 Ikkitousen 113 blogtruyen.com 12.08.2016 Ikkitousen 112 blogtruyen.com 12.08.2016 Ikkitousen 111 blogtruyen.com 11.08.2016 Ikkitousen 110 blogtruyen.com 11.08.2016 Ikkitousen 109 blogtruyen.com 9.08.2016 Ikkitousen 108 blogtruyen.com 9.08.2016 Ikkitousen 107 blogtruyen.com 9.08.2016 Ikkitousen 106 blogtruyen.com 8.08.2016 Ikkitousen 105 blogtruyen.com 7.08.2016 Ikkitousen 104 blogtruyen.com 7.08.2016 Ikkitousen 103 blogtruyen.com 6.08.2016 Ikkitousen 102 blogtruyen.com 6.08.2016 Ikkitousen 101 blogtruyen.com 5.08.2016 Ikkitousen 99 blogtruyen.com 4.08.2016 Ikkitousen 98 blogtruyen.com 2.08.2016 Ikkitousen 97 blogtruyen.com 1.08.2016 Ikkitousen 96 blogtruyen.com 1.08.2016 Ikkitousen 95 blogtruyen.com 1.08.2016 Ikkitousen 94 blogtruyen.com 30.07.2016 Ikkitousen 92 blogtruyen.com 29.07.2016 Ikkitousen 91 blogtruyen.com 29.07.2016 Ikkitousen 90 blogtruyen.com 29.07.2016 Ikkitousen 89 blogtruyen.com 27.07.2016 Ikkitousen 88 blogtruyen.com 27.07.2016 Ikkitousen 87 blogtruyen.com 27.07.2016 Ikkitousen 86 blogtruyen.com 27.07.2016 Ikkitousen 85 blogtruyen.com 27.07.2016 Ikkitousen 84 blogtruyen.com 23.07.2016 Ikkitousen 83 blogtruyen.com 22.07.2016 Ikkitousen 82 blogtruyen.com 21.07.2016 Ikkitousen 81 blogtruyen.com 21.07.2016 Ikkitousen 80 blogtruyen.com 21.07.2016 Ikkitousen 79 blogtruyen.com 20.07.2016 Ikkitousen 78 blogtruyen.com 20.07.2016 Ikkitousen 77 blogtruyen.com 19.07.2016 Ikkitousen 77 blogtruyen.com 20.07.2016 Ikkitousen 76 19.07.2016 Ikkitousen 75 blogtruyen.com 17.07.2016 Ikkitousen 74 blogtruyen.com 16.07.2016 Ikkitousen 73 blogtruyen.com 15.07.2016 Ikkitousen 72 blogtruyen.com 14.07.2016 Ikkitousen 71 blogtruyen.com 14.07.2016 Ikkitousen 70 blogtruyen.com 13.07.2016 Ikkitousen 69 blogtruyen.com 12.07.2016 Ikkitousen 68 blogtruyen.com 11.07.2016 Ikkitousen 67 blogtruyen.com 10.07.2016 Ikkitousen 66 blogtruyen.com 9.07.2016 Ikkitousen 65 blogtruyen.com 8.07.2016 Ikkitousen 64 blogtruyen.com 7.07.2016 Ikkitousen 63 blogtruyen.com 6.07.2016 Ikkitousen 62 blogtruyen.com 5.07.2016 Ikkitousen 61 5.07.2016 Ikkitousen 61 blogtruyen.com 5.07.2016 Ikkitousen 60 blogtruyen.com 3.07.2016 Ikkitousen 59 blogtruyen.com 2.07.2016 Ikkitousen 58 2.07.2016 Ikkitousen 57 1.07.2016 Ikkitousen 56 blogtruyen.com 30.06.2016 Ikkitousen 55 blogtruyen.com 29.06.2016 Ikkitousen 54 blogtruyen.com 29.06.2016 Ikkitousen 53 blogtruyen.com 28.06.2016 Ikkitousen 52 blogtruyen.com 27.06.2016 Ikkitousen 51 blogtruyen.com 27.06.2016 Ikkitousen 50 blogtruyen.com 27.06.2016 Ikkitousen 49 blogtruyen.com 27.06.2016 Ikkitousen 48 blogtruyen.com 26.06.2016 Ikkitousen 48 26.06.2016 Ikkitousen 47 blogtruyen.com 24.06.2016 Ikkitousen 47 26.06.2016 Ikkitousen 46 blogtruyen.com 24.06.2016 Ikkitousen 45 blogtruyen.com 23.06.2016 Ikkitousen 44 blogtruyen.com 23.06.2016 Ikkitousen 43 22.06.2016 Ikkitousen 43 blogtruyen.com 23.06.2016 Ikkitousen 42 22.06.2016 Ikkitousen 41 22.06.2016 Ikkitousen 40 blogtruyen.com 22.06.2016 Ikkitousen 39 blogtruyen.com 20.06.2016 Ikkitousen 38 blogtruyen.com 19.06.2016 Ikkitousen 37 blogtruyen.com 19.06.2016 Ikkitousen 36 blogtruyen.com 18.06.2016 Ikkitousen 35 blogtruyen.com 17.06.2016 Ikkitousen 34 blogtruyen.com 16.06.2016 Ikkitousen 33 Bách Bụng Bự 28.09.2014 Ikkitousen 32 Bách Bụng Bự 21.09.2014 Ikkitousen 31 Bách Bụng Bự 14.09.2014 Ikkitousen 30 Bách Bụng Bự 8.09.2014 Ikkitousen 29 Bách Bụng Bự 6.09.2014 Ikkitousen 28 Bách Bụng Bự 4.09.2014 Ikkitousen 27 Bách Bụng Bự 3.09.2014 Ikkitousen 26 Bách Bụng Bự 28.08.2014 Ikkitousen 25 Bách Bụng Bự 24.08.2014 Ikkitousen 24 Bách Bụng Bự 20.08.2014 Ikkitousen 23 Bách Bụng Bự 16.08.2014 Ikkitousen 22 Bách Bụng Bự 13.08.2014 Ikkitousen 21 Bách Bụng Bự 7.08.2014 Ikkitousen 20 CERBERUS 19.04.2014 Ikkitousen 19 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 18 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 17 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 16.5 Oni-Baku Team 5.10.2013 Ikkitousen 16 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 15 Oni-Baku Team 5.10.2013 Ikkitousen 14 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 13 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 12 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 11 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 10 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 9 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 8 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 7 Oni-Baku Team 5.10.2013 Ikkitousen 6 Oni-Baku Team 5.10.2013 Ikkitousen 5 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 4 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 3 Oni-Baku Team 5.10.2013 Ikkitousen 2 Bách Bụng Bự 5.10.2013 Ikkitousen 1 Oni-Baku Team 5.10.2013