I’m A Loser

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 84 - Đang tiến hànhWang Yi là 1 kẻ thất bại, có 1 điều bá đạo ở anh ấy là anh ấy sở hữu 1 khả năng méo ai có được và thậm chí anh ấy còn không biết. Nếu một con quái vật nào mà chạm vào máu của anh ấy sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc! Cùng vào xem anh main nhà ta bá thế nào nhé!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng I'm A Loser 84 Lạc Thiên 16.04.2017 I'm A Loser 82 Lạc Thiên 16.04.2017 I'm A Loser 81 Lạc Thiên 16.04.2017 I'm A Loser 80 Lạc Thiên 16.04.2017 I'm A Loser 79 Lạc Thiên 16.04.2017 I'm A Loser 78 Lạc Thiên 16.04.2017 I'm A Loser 77 Lạc Thiên 8.03.2017 I'm A Loser 76 Lạc Thiên 7.03.2017 I'm A Loser 75 17.02.2017 I'm A Loser 74 17.02.2017 I'm A Loser 73 13.02.2017 I'm A Loser 72 Lạc Thiên 11.02.2017 I'm A Loser 70 24.01.2017 I'm A Loser 69 22.01.2017 I'm A Loser 68 20.01.2017 I'm A Loser 67 18.01.2017 I'm A Loser 66 18.01.2017 I'm A Loser 65 14.12.2016 I'm A Loser 64 14.12.2016 I'm A Loser 63 14.12.2016 I'm A Loser 62 14.12.2016 I'm A Loser 61 5.12.2016 I'm A Loser 59 27.09.2016 I'm A Loser 58 25.09.2016 I'm A Loser 57 23.09.2016 I'm A Loser 56 21.09.2016 I'm A Loser 55 10.09.2016 I'm A Loser 54 10.09.2016 I'm A Loser 53 10.09.2016 I'm A Loser 52 5.09.2016 I'm A Loser 51 2.09.2016 I'm A Loser 51 5.09.2016 I'm A Loser 50 29.08.2016 I'm A Loser 49 27.08.2016 I'm A Loser 48 27.08.2016 I'm A Loser 47 27.08.2016 I'm A Loser 46 22.08.2016 I'm A Loser 45 22.08.2016 I'm A Loser 44 22.08.2016 I'm A Loser 43 22.08.2016 I'm A Loser 42 22.08.2016 I'm A Loser 41 22.08.2016 I'm A Loser 40 22.08.2016 I'm A Loser 39 22.08.2016 I'm A Loser 38 22.08.2016 I'm A Loser 37 22.08.2016 I'm A Loser 36 22.08.2016 I'm A Loser 35 22.08.2016 I'm A Loser 34 22.08.2016 I'm A Loser 33 22.08.2016 I'm A Loser 32 22.08.2016 I'm A Loser 31 22.08.2016 I'm A Loser 30 22.08.2016 I'm A Loser 29 22.08.2016 I'm A Loser 28 22.08.2016 I'm A Loser 27 22.08.2016 I'm A Loser 26 22.08.2016 I'm A Loser 25 22.08.2016 I'm A Loser 23 22.08.2016 I'm A Loser 22 22.08.2016 I'm A Loser 21 22.08.2016 I'm A Loser 20 21.08.2016 I'm A Loser 19 21.08.2016 I'm A Loser 18 21.08.2016 I'm A Loser 17 21.08.2016 I'm A Loser 16 21.08.2016 I'm A Loser 15 21.08.2016 I'm A Loser 14 21.08.2016 I'm A Loser 13 21.08.2016 I'm A Loser 12 21.08.2016 I'm A Loser 11 21.08.2016 I'm A Loser 10 21.08.2016 I'm A Loser 9 21.08.2016 I'm A Loser 8 21.08.2016 I'm A Loser 7 21.08.2016 I'm A Loser 6 1.08.2016 I'm A Loser 5 1.08.2016 I'm A Loser 4 1.08.2016 I'm A Loser 3 1.08.2016 I'm A Loser 2 1.08.2016 I'm A Loser 1 1.08.2016