loading...

Imawa no Kuni no Alice

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 65 - Đang tiến hànhARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Imawa no Kuni no Alice 65 19.06.2017 Imawa no Kuni no Alice 64 16.03.2017 Imawa no Kuni no Alice 63 11.03.2017 Imawa no Kuni no Alice 62 5.03.2017 Imawa no Kuni no Alice 61 24.02.2017 Imawa no Kuni no Alice 60 24.02.2017 Imawa no Kuni no Alice 59 9.02.2017 Imawa no Kuni no Alice 58 6.02.2017 Imawa no Kuni no Alice 57 30.01.2017 Imawa no Kuni no Alice 56 30.01.2017 Imawa no Kuni no Alice 55 30.01.2017 Imawa no Kuni no Alice 54 7.01.2017 Imawa no Kuni no Alice 53 3.01.2017 Imawa no Kuni no Alice 52 27.12.2016 Imawa no Kuni no Alice 51.5 25.12.2016 Imawa no Kuni no Alice 51.4 5.12.2016 Imawa no Kuni no Alice 51.4 5.12.2016 Imawa no Kuni no Alice 51.3 22.11.2016 Imawa no Kuni no Alice 51.2 10.11.2016 Imawa no Kuni no Alice 51.1 31.10.2016 Imawa no Kuni no Alice 51 10.10.2016 Imawa no Kuni no Alice 50 4.10.2016 Imawa no Kuni no Alice 49.7 4.10.2016 Imawa no Kuni no Alice 49.6 13.09.2016 Imawa no Kuni no Alice 49.5 31.08.2016 Imawa no Kuni no Alice 49.4 31.08.2016 Imawa no Kuni no Alice 49.3 31.08.2016 Imawa no Kuni no Alice 49.2 13.07.2016 Imawa no Kuni no Alice 49 13.07.2016 Imawa no Kuni no Alice 48 13.07.2016 Imawa no Kuni no Alice 47 13.07.2016 Imawa no Kuni no Alice 46 13.07.2016 Imawa no Kuni no Alice 45 16.06.2016 Imawa no Kuni no Alice 44 3.05.2016 Imawa no Kuni no Alice 43 3.05.2016 Imawa no Kuni no Alice 42 13.04.2016 Imawa no Kuni no Alice 41 5.04.2016 Imawa no Kuni no Alice 40 29.03.2016 Imawa no Kuni no Alice 39 7.03.2016 Imawa no Kuni no Alice 38 5.03.2016 Imawa no Kuni no Alice 37.7 27.02.2016 Imawa no Kuni no Alice 37.6 25.02.2016 Imawa no Kuni no Alice 37.5 23.02.2016 Imawa no Kuni no Alice 37 23.02.2016 Imawa no Kuni no Alice 36 27.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 36 23.02.2016 Imawa no Kuni no Alice 35.2 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 35.1 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 35 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 34 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 33 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 32 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 31 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 30 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 29.2 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 29.1 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 29 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 28 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 27 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 26 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 25 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 24 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 23 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 22 24.01.2016 Imawa no Kuni no Alice 21.2 14.06.2015 Imawa no Kuni no Alice 21.1 14.06.2015 Imawa no Kuni no Alice 20 14.06.2015 Imawa no Kuni no Alice 19 14.06.2015 Imawa no Kuni no Alice 18 14.06.2015 Imawa no Kuni no Alice 17 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 16 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 15 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 14 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 13 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 12 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 11 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 10 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 9 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 8 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 7 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 6 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 4 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 3.2 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 3.1 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 2.2 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 2.1 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 1.2 6.05.2015 Imawa no Kuni no Alice 1.1 6.05.2015