Immortal Regis

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Ecchi , Fantasy , Manhua , Romance , Supernatural .

Chương mới nhất: 44 - Đang tiến hànhVào một đêm… một đêm mà ánh trăng tỏa sáng rực rỡ… cậu bé đã gặp một cô gái đến từ thế giới khác, Serin- cư dân của Chaos… Cậu đã bị cô ấy giết và trở thành Cương thi. Giờ đã bất tử, theo một đạo luật cổ, cậu không được phép sống chung với con người… Những bí mật dần được hé lộ khi cậu đến Chaos, và chuyến phiêu lưu của chúng ta bắt đầu.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Immortal Regis 44 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 43 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 42 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 41 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 40 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 39 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 38 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 37 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 36 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 35 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 34 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 33 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 32 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 31 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 30 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 29 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 28 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 27 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 26 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 25 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 24 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 23 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 22 ĐẹpTraiQuá 5.10.2013 Immortal Regis 21 blogtruyen.com 5.10.2013 Immortal Regis 20 blogtruyen.com 5.10.2013 Immortal Regis 19 blogtruyen.com 5.10.2013 Immortal Regis 18 blogtruyen.com 5.10.2013 Immortal Regis 17 blogtruyen.com 5.10.2013 Immortal Regis 16 teensos.net 5.10.2013 Immortal Regis 15 teensos.net 5.10.2013 Immortal Regis 14 teensos.net 5.10.2013 Immortal Regis 13 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 12 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 11 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 10 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 9 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 8 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 7 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 6 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 5 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 4 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 3 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 2 truongton.net 5.10.2013 Immortal Regis 1 truongton.net 5.10.2013