Infinite Stratos

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Harem , Mecha , Romance , School Life , Sci-fi , Seinen .

Chương mới nhất: 14 - Tạm ngừngCác học sinh tại học viện IS được huấn luyện sử dụng hệ thống vũ khí (Infinite Stratos hay “IS”), và được biết “IS” chỉ phản ứng với nữ, nhưng có một tên con trai duy nhất sử dụng được “IS”, hắn là Ichika Orimura. Và hắn ta được chuyển đến học viện IS, nơi mà toàn bộ học sinh đều là nữ…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Infinite Stratos 14 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 13 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 12 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 11 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 10 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 9 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 8 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 7 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 6 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 5 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 4 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 3 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 2 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 1 G[x].PJ Team 17.10.2013 Infinite Stratos 0 G[x].PJ Team 17.10.2013