Innocent Devil

Tên khác: INNOCENT-DEVIL イノセントデビル

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Horror , Psychological , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 8 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Innocent Devil 8 5.09.2017 Innocent Devil 7 Legend Team 5.08.2017 Innocent Devil 6 Legend Team 21.07.2017 Innocent Devil 5 Legend Team 16.07.2017 Innocent Devil 4 Legend Team 29.06.2017 Innocent Devil 3 Legend Team 29.06.2017 Innocent Devil 2.2 Legend Team 29.06.2017 Innocent Devil 2.1 Legend Team 29.06.2017 Innocent Devil 1 Legend Team 12.05.2017