Inochi

Tên khác: My Life

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Psychological , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life , Tragedy .

Chương mới nhất: 20 - Hoàn thànhMột bộ truyện buồn ấy mà sao lại hấp dẫn tới từng chap vậy kìa.
Nguồn: Nhóm dịch: Blood Diamond – www.blood-diamond.tk/;www.facebook.com/blood.diamond.mangaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Inochi 20 28.05.2015 Inochi 19 28.05.2015 Inochi 18 28.05.2015 Inochi 17 28.05.2015 Inochi 16 28.05.2015 Inochi 15 28.05.2015 Inochi 14 28.05.2015 Inochi 13 28.05.2015 Inochi 12 28.05.2015 Inochi 11 28.05.2015 Inochi 10 28.05.2015 Inochi 9 28.05.2015 Inochi 8 28.05.2015 Inochi 7.2 28.05.2015 Inochi 7.1 28.05.2015 Inochi 6.2 28.05.2015 Inochi 6.1 28.05.2015 Inochi 5.2 28.05.2015 Inochi 4.2 28.05.2015 Inochi 4.1 28.05.2015 Inochi 3.2 28.05.2015 Inochi 3.1 28.05.2015 Inochi 2.2 28.05.2015 Inochi 2.1 28.05.2015 Inochi 1.2 28.05.2015 Inochi 1.1 28.05.2015