Inochi

Tên khác: My Life

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Psychological , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life , Tragedy .

Chương mới nhất: 20 - Hoàn thànhMột bộ truyện buồn ấy mà sao lại hấp dẫn tới từng chap vậy kìa.
Nguồn: Nhóm dịch: Blood Diamond – www.blood-diamond.tk/;www.facebook.com/blood.diamond.mangaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Inochi 20 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015 Inochi 28.05.2015