Instant Bullet

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama .

Chương mới nhất: 11 - Đang tiến hànhTuyệt vọng công tử gặp lạc quan cô nương và 363 đêm trước ngày tận thếTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Instant Bullet 11 BL Team 13.08.2016 Instant Bullet 10 BL Team 22.06.2016 Instant Bullet 9 BL Team 19.05.2016 Instant Bullet 8 BL Team 17.03.2016 Instant Bullet 7 BL Team 17.03.2016 Instant Bullet 6 BL Team 17.03.2016 Instant Bullet 5 BL Team 16.03.2016 Instant Bullet 4 BL Team 16.03.2016 Instant Bullet 3 BL Team 15.03.2016 Instant Bullet 2 BL Team 6.02.2016 Instant Bullet 1 BL Team 15.01.2016 Instant Bullet 1b BL Team 22.01.2016