I”S

Tên khác: Aizu

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Ecchi , Romance , School Life , Seinen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 143 - Đang tiến hànhIchitaka Seto, 1 cậu học sinh 16 tuổi bình thường như bao người tầm thường khác, thương thầm nhớ trộm 1 cô bạn cùng lớp tên Iori. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Ichitaka và Iori được giao nhiệm vụ chuẩn bị tiết mục cho buổi lễ chào mừng của trường. Với đề xuất của Iori, nhóm 2 người đã được thành lập lấy tên I”S. Câu chuyện lấy bối cảnh học đường thời hiện đại, nhân vật trung tâm là Ichitaka trên chặng đường đến với Iori, những hành động ngốc xít cùng với tình cảm chân thành của Ichitaka đã dần dần khiến Iori cảm động. liệu anh chàng có chiếm được trái tim của Iori hay không, và trên chặng đường đến với nhau, 2 người sẽ gặp những chuyện gì…?


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng I"S 143 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 142 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 141 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 140 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 139 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 138 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 137 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 136 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 135 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 134 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 133 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 132 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 131 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 130 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 129 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 128 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 127 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 126 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 125 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 124 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 123 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 122 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 121 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 120 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 119 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 118 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 117 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 116 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 115 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 114 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 113 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 112 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 111 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 110 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 109 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 108 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 107 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 106 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 105 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 104 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 103 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 102 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 101 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 100 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 99 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 98 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 97 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 96 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 95 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 94 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 93 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 92 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 91 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 90 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 89 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 88 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 87 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 86 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 85 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 84 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 83 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 82 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 81 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 80 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 79 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 78 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 77 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 76 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 75 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 74 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 73 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 72 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 71 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 70 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 69 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 68 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 67 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 66 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 65 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 64 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 63 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 62 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 61 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 60 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 59 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 58 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 57 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 56 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 55 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 54 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 53 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 52 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 51 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 50 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 49 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 48 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 47 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 46 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 45 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 44 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 43 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 42 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 41 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 40 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 39 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 38 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 37 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 36 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 35 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 34 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 33 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 32 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 31 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 30 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 29 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 28 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 27 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 26 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 25 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 24 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 23 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 22 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 21 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 20 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 19 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 18 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 17 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 16 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 15 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 14 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 13 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 12 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 11 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 10 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 9 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 8 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 7 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 6 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 5 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 4 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 3 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 2 vnsharing.net 3.10.2013 I"S 1 vnsharing.net 3.10.2013