ISEKAI DEATH GAME NI TENSOU SARETE TSURAI

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , ecchi , Seinen , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 3 - Đang tiến hànhloli đây bấy bề…………….Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng ISEKAI DEATH GAME NI TENSOU SARETE TSURAI 3 Asia Solo-er 15.04.2018 ISEKAI DEATH GAME NI TENSOU SARETE TSURAI 2 Asia Solo-er 15.04.2018 ISEKAI DEATH GAME NI TENSOU SARETE TSURAI 1 Asia Solo-er 15.04.2018