Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure .

Chương mới nhất: 15 - Đang tiến hànhMột thế giới phép thuật – và một số lời báo cảnh tỉnh con người – evan nhân vật chính của chúng ta sẽ từ thế giới phép thuật đến thế giới hiện đại, hay ngược lại từ thế giới hiện đại đế thế giới phép thuật mà không còn một ký ức nào? đón xem nhé!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 15 LHmanga.com 31.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 14 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 13 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 12 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 11 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 10 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 9 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 8 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 7 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 6 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 5 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 4 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 3 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 2 LHmanga.com 29.07.2017 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 1 LHmanga.com 29.07.2017