Isuca

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 39 - Đang tiến hànhShinichiro là 1 cậu học sinh đi tìm việc để trả tiền nhà! Và cậu đã được làm việc cho 1 cô gái siêu dễ thương. Công việc của cậu cũng vô cùng thú vị và… gây tò mò…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Isuca 39 30.10.2016 Isuca 38 6.10.2016 Isuca 37 14.09.2016 Isuca 36 14.09.2016 Isuca 35 14.09.2016 Isuca 34 25.07.2016 Isuca 33 manga24h.com 26.01.2015 Isuca 32 manga24h.com 1.12.2014 Isuca 31 manga24h.com 29.11.2014 Isuca 30 Lưu Manh Lập Dị 29.07.2014 Isuca 29 Lưu Manh Lập Dị 29.07.2014 Isuca 28 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 24.07.2014 Isuca 27 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 22.07.2014 Isuca 26 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.07.2014 Isuca 25 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.07.2014 Isuca 24 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 23 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 22 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 21 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 20 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 19.5 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 19 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 18.5 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 18 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 17 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 16 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 15 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 14 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 13 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 12 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 11 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 10 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 9 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 8 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 7 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 6 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 5 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 4 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 17.10.2013 Isuca 3 BTG 17.10.2013 Isuca 2 BTG 17.10.2013 Isuca 1 BTG 17.10.2013