Ito Junji Cat

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Horror .

Chương mới nhất: 10 - Hoàn thành  Đây là series về mèo của Tác giả truyện kinh dị Junji Ito
Nhóm dịch: manga24h.comTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ito Junji Cat 29.05.2015 Ito Junji Cat 29.05.2015 Ito Junji Cat 29.05.2015 Ito Junji Cat 29.05.2015 Ito Junji Cat 29.05.2015 Ito Junji Cat 29.05.2015 Ito Junji Cat 29.05.2015 Ito Junji Cat 29.05.2015 Ito Junji Cat 29.05.2015 Ito Junji Cat 1 29.05.2015