Ito Junji Cat

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Horror .

Chương mới nhất: 10 - Hoàn thành  Đây là series về mèo của Tác giả truyện kinh dị Junji Ito
Nhóm dịch: manga24h.comTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ito Junji Cat 10 29.05.2015 Ito Junji Cat 9 29.05.2015 Ito Junji Cat 8 29.05.2015 Ito Junji Cat 7 29.05.2015 Ito Junji Cat 6 29.05.2015 Ito Junji Cat 5 29.05.2015 Ito Junji Cat 4 29.05.2015 Ito Junji Cat 3 29.05.2015 Ito Junji Cat 2 29.05.2015 Ito Junji Cat 1 29.05.2015