Jigoku Sensei Nube

Tên khác: Người Thầy Dũng Cảm; Thầy Gi

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 168 - Tạm ngừng  Truyện này nhóm dịch không viết sơ lược nên bạn nào biết thì sơ lược dùm mình ^^ Nói chung truyện này cực hay, đã có hàng ngàn bạn đi tìm nó suốt nhiều năm qua nhưng đến nay mới xuất hiện… Mỗi chap là mỗi câu chuyện nên việc phân chia chap ko theo thứ tự của bản gốc, các bạn lưu ý.  Nguồn: Easycome.usTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Jigoku Sensei Nube 168 30.10.2018 Jigoku Sensei Nube 167 27.10.2018 Jigoku Sensei Nube 166 25.10.2018 Jigoku Sensei Nube 165 24.10.2018 Jigoku Sensei Nube 164 22.10.2018 Jigoku Sensei Nube 163 21.10.2018 Jigoku Sensei Nube 162 21.10.2018 Jigoku Sensei Nube 161 18.10.2018 Jigoku Sensei Nube 160 17.10.2018 Jigoku Sensei Nube 158 14.10.2018 Jigoku Sensei Nube 157 14.10.2018 Jigoku Sensei Nube 156 12.10.2018 Jigoku Sensei Nube 155 23.09.2018 Jigoku Sensei Nube 154 22.09.2018 Jigoku Sensei Nube 153 22.09.2018 Jigoku Sensei Nube 152 20.09.2018 Jigoku Sensei Nube 151 1.06.2018 Jigoku Sensei Nube 151 19.09.2018 Jigoku Sensei Nube 150 17.09.2018 Jigoku Sensei Nube 149 6.09.2018 Jigoku Sensei Nube 148 2.09.2018 Jigoku Sensei Nube 147 1.09.2018 Jigoku Sensei Nube 146 31.08.2018 Jigoku Sensei Nube 144 2.07.2018 Jigoku Sensei Nube 143 1.07.2018 Jigoku Sensei Nube 141 30.06.2018 Jigoku Sensei Nube 140 29.06.2018 Jigoku Sensei Nube 139 28.06.2018 Jigoku Sensei Nube 138 27.06.2018 Jigoku Sensei Nube 137 26.06.2018 Jigoku Sensei Nube 136 6.06.2018 Jigoku Sensei Nube 135 5.06.2018 Jigoku Sensei Nube 132 2.06.2018 Jigoku Sensei Nube 130 31.05.2018 Jigoku Sensei Nube 128 29.05.2018 Jigoku Sensei Nube 127 28.05.2018 Jigoku Sensei Nube 125 26.05.2018 Jigoku Sensei Nube 124 25.05.2018 Jigoku Sensei Nube 123 23.05.2018 Jigoku Sensei Nube 122 22.05.2018 Jigoku Sensei Nube 121 20.05.2018 Jigoku Sensei Nube 120 19.05.2018 Jigoku Sensei Nube 119 19.05.2018 Jigoku Sensei Nube 118 18.05.2018 Jigoku Sensei Nube 117 14.05.2018 Jigoku Sensei Nube 116 13.05.2018 Jigoku Sensei Nube 115 12.05.2018 Jigoku Sensei Nube 114 11.05.2018 Jigoku Sensei Nube 113 11.05.2018 Jigoku Sensei Nube 113 4.06.2018 Jigoku Sensei Nube 112 10.05.2018 Jigoku Sensei Nube 111 7.05.2018 Jigoku Sensei Nube 110 6.05.2018 Jigoku Sensei Nube 109 5.05.2018 Jigoku Sensei Nube 108 4.05.2018 Jigoku Sensei Nube 107 3.05.2018 Jigoku Sensei Nube 106 1.05.2018 Jigoku Sensei Nube 105 29.04.2018 Jigoku Sensei Nube 104 24.04.2018 Jigoku Sensei Nube 103 23.04.2018 Jigoku Sensei Nube 102 21.04.2018 Jigoku Sensei Nube 101 20.04.2018 Jigoku Sensei Nube 100 20.04.2018 Jigoku Sensei Nube 99 18.04.2018 Jigoku Sensei Nube 98 15.04.2018 Jigoku Sensei Nube 97 15.04.2018 Jigoku Sensei Nube 96 14.04.2018 Jigoku Sensei Nube 95 12.04.2018 Jigoku Sensei Nube 94 9.04.2018 Jigoku Sensei Nube 93 7.04.2018 Jigoku Sensei Nube 92 5.04.2018 Jigoku Sensei Nube 91 4.04.2018 Jigoku Sensei Nube 90 3.04.2018 Jigoku Sensei Nube 89 1.04.2018 Jigoku Sensei Nube 88 31.03.2018 Jigoku Sensei Nube 86 28.03.2018 Jigoku Sensei Nube 85 26.03.2018 Jigoku Sensei Nube 84 26.03.2018 Jigoku Sensei Nube 83 25.03.2018 Jigoku Sensei Nube 81 23.03.2018 Jigoku Sensei Nube 80 22.03.2018 Jigoku Sensei Nube 79 22.03.2018 Jigoku Sensei Nube 78 21.03.2018 Jigoku Sensei Nube 77 21.03.2018 Jigoku Sensei Nube 76 20.03.2018 Jigoku Sensei Nube 75 19.03.2018 Jigoku Sensei Nube 74 19.03.2018 Jigoku Sensei Nube 73 17.03.2018 Jigoku Sensei Nube 72 17.03.2018 Jigoku Sensei Nube 71 17.03.2018 Jigoku Sensei Nube 70 17.03.2018 Jigoku Sensei Nube 69 16.03.2018 Jigoku Sensei Nube 67 8.03.2018 Jigoku Sensei Nube 66 7.03.2018 Jigoku Sensei Nube 65 5.03.2018 Jigoku Sensei Nube 64 4.03.2018 Jigoku Sensei Nube 63 3.03.2018 Jigoku Sensei Nube 62 2.03.2018 Jigoku Sensei Nube 61 28.02.2018 Jigoku Sensei Nube 60 27.02.2018 Jigoku Sensei Nube 59 26.02.2018 Jigoku Sensei Nube 59 30.05.2018 Jigoku Sensei Nube 58 24.02.2018 Jigoku Sensei Nube 57 23.02.2018 Jigoku Sensei Nube 56 22.02.2018 Jigoku Sensei Nube 54 19.02.2018 Jigoku Sensei Nube 51 17.02.2018 Jigoku Sensei Nube 50 16.02.2018 Jigoku Sensei Nube 49 16.02.2018 Jigoku Sensei Nube 48 16.02.2018 Jigoku Sensei Nube 47 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 46 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 45 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 44 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 43 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 42 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 41 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 40 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 39 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 38 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 37 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 36 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 35 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 34 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 33 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 32 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 31 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 30 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 29 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 28 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 27 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 26 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 25 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 24 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 23 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 22 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 21 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 20 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 19 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 18 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 17 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 16 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 15 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 14.2 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 14 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 13 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 12 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 11 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 10 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 9 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 8 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 7 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 6 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 5 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 4 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 3 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 2 29.05.2015 Jigoku Sensei Nube 1 29.05.2015