Jigokuraku

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 73 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Jigokuraku 73 16.10.2019 Jigokuraku 72 8.10.2019 Jigokuraku 71 30.09.2019 Jigokuraku 70 16.09.2019 Jigokuraku 69 14.09.2019 Jigokuraku 67 27.08.2019 Jigokuraku 66 14.08.2019 Jigokuraku 65 9.08.2019 Jigokuraku 64 1.08.2019 Jigokuraku 63 23.07.2019 Jigokuraku 62 8.07.2019 Jigokuraku 61 4.07.2019 Jigokuraku 60 4.07.2019 Jigokuraku 59.1 19.06.2019 Jigokuraku 59 19.06.2019 Jigokuraku 58 28.05.2019 Jigokuraku 57 13.05.2019 Jigokuraku 56 7.05.2019 Jigokuraku 55 29.04.2019 Jigokuraku 54 15.04.2019 Jigokuraku 53 8.04.2019 Jigokuraku 52 7.04.2019 Jigokuraku 50 5.04.2019 Jigokuraku 49 4.04.2019 Jigokuraku 48 3.04.2019 Jigokuraku 45 31.03.2019 Jigokuraku 44 31.03.2019 Jigokuraku 43 30.03.2019 Jigokuraku 42 28.03.2019 Jigokuraku 41 27.03.2019 Jigokuraku 40 25.03.2019 Jigokuraku 38 24.03.2019 Jigokuraku 37 24.03.2019 Jigokuraku 36 17.03.2019 Jigokuraku 35 14.03.2019 Jigokuraku 34 11.03.2019 Jigokuraku 33 11.03.2019 Jigokuraku 32 9.03.2019 Jigokuraku 31 8.03.2019 Jigokuraku 30 6.03.2019 Jigokuraku 29 4.03.2019 Jigokuraku 28 3.03.2019 Jigokuraku 27 28.02.2019 Jigokuraku 26 26.02.2019 Jigokuraku 25 24.02.2019 Jigokuraku 24 24.02.2019 Jigokuraku 23 24.02.2019 Jigokuraku 22 23.02.2019 Jigokuraku 21 22.02.2019 Jigokuraku 20 22.02.2019 Jigokuraku 19 21.02.2019 Jigokuraku 18 20.02.2019 Jigokuraku 17 19.02.2019 Jigokuraku 16 19.02.2019 Jigokuraku 15 18.02.2019 Jigokuraku 14 18.02.2019 Jigokuraku 13 18.02.2019 Jigokuraku 12 18.02.2019 Jigokuraku 11 18.02.2019 Jigokuraku 10 18.02.2019 Jigokuraku 9 18.02.2019 Jigokuraku 8 18.02.2019 Jigokuraku 7 18.02.2019 Jigokuraku 6 18.02.2019 Jigokuraku 5 18.02.2019 Jigokuraku 4 18.02.2019 Jigokuraku 3 18.02.2019 Jigokuraku 2 18.02.2019 Jigokuraku 1 18.02.2019