Jitsu wa Watashi wa

Tên khác: Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am ...

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Fantasy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 67 - Đang tiến hànhAi mà chả có một bí mật , phải không ?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Jitsu wa Watashi wa 67 13.09.2018 Jitsu wa Watashi wa 65 2.07.2018 Jitsu wa Watashi wa 64 2.07.2018 Jitsu wa Watashi wa 63 27.05.2018 Jitsu wa Watashi wa 62 7.05.2018 Jitsu wa Watashi wa 61 20.03.2018 Jitsu wa Watashi wa 59 24.01.2018 Jitsu wa Watashi wa 58 24.01.2018 Jitsu wa Watashi wa 57 24.01.2018 Jitsu wa Watashi wa 56 16.12.2017 Jitsu wa Watashi wa 55 28.11.2017 Jitsu wa Watashi wa 54 28.11.2017 Jitsu wa Watashi wa 53 6.11.2017 Jitsu wa Watashi wa 52 30.10.2017 Jitsu wa Watashi wa 51 14.10.2017 Jitsu wa Watashi wa 50 29.09.2017 Jitsu wa Watashi wa 49 18.09.2017 Jitsu wa Watashi wa 48 22.08.2017 Jitsu wa Watashi wa 47 16.08.2017 Jitsu wa Watashi wa 46 7.08.2017 Jitsu wa Watashi wa 45 29.07.2017 Jitsu wa Watashi wa 44 23.07.2017 Jitsu wa Watashi wa 43 Lạc Thiên 16.07.2017 Jitsu wa Watashi wa 42 6.07.2017 Jitsu wa Watashi wa 41 6.07.2017 Jitsu wa Watashi wa 40 6.07.2017 Jitsu wa Watashi wa 39 21.08.2016 Jitsu wa Watashi wa 38 16.08.2016 Jitsu wa Watashi wa 37 16.08.2016 Jitsu wa Watashi wa 36 15.08.2016 Jitsu wa Watashi wa 35 11.07.2016 Jitsu wa Watashi wa 34 6.07.2016 Jitsu wa Watashi wa 33 30.06.2016 Jitsu wa Watashi wa 32 20.06.2016 Jitsu wa Watashi wa 31 20.06.2016 Jitsu wa Watashi wa 30 20.05.2016 Jitsu wa Watashi wa 29 16.05.2016 Jitsu wa Watashi wa 28 4.05.2016 Jitsu wa Watashi wa 27 13.04.2016 Jitsu wa Watashi wa 26 13.04.2016 Jitsu wa Watashi wa 25 21.03.2016 Jitsu wa Watashi wa 24 21.03.2016 Jitsu wa Watashi wa 23 21.03.2016 Jitsu wa Watashi wa 22 10.02.2016 Jitsu wa Watashi wa 21 10.02.2016 Jitsu wa Watashi wa 20 10.02.2016 Jitsu wa Watashi wa 19 3.01.2016 Jitsu wa Watashi wa 18 25.12.2015 Jitsu wa Watashi wa 17 25.12.2015 Jitsu wa Watashi wa 16 25.12.2015 Jitsu wa Watashi wa 15 25.12.2015 Jitsu wa Watashi wa 14 25.12.2015 Jitsu wa Watashi wa 13 25.12.2015 Jitsu wa Watashi wa 12 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 11 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 10 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 9 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 8 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 7 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 6 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 5 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 4 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 3 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 2 23.08.2015 Jitsu wa Watashi wa 1 23.08.2015