Jojo’s Bizarre Adventure [Jojo]

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Martial Arts , Mystery , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 682 - Đang tiến hànhJojo’ Bizarre Adventure là series truyện tranh ăn khách về các cuộc phiêu lưu kỳ thú của các thành viên thuộc dòng họ Joestar chống lại những thế lực thù địch: ma cà rồng,quái nhân… Tác phẩm được xếp vào dòng manga kinh điển trong thể loại action-adventure tại Nhật. Truyện được sáng tác liên tục thành nhiều phần khác nhau ứng với mỗi thế hệ của dòng họ Joestar. Jojo’ Bizarre Adventure cũng đã được dựng thành Anime.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 682 [JoJo] 16.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 681 [JoJo] 14.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 680 [JoJo] 13.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 679 [JoJo] 11.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 678 [JoJo] 1.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 677 [JoJo] 29.06.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 676 [JoJo] 26.06.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 675 [JoJo] 2.06.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 674 [JoJo] 31.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 673 [JoJo] 28.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 672 [JoJo] 27.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 671 [JoJo] 21.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 670 [JoJo] 20.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 669 [JoJo] 18.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 668 [JoJo] 18.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 667 [JoJo] 15.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 666 [JoJo] 14.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 665 [JoJo] 14.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 664 [JoJo] 13.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 664 [JoJo] 14.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 663 [JoJo] 10.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 662 [JoJo] 9.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 661 [JoJo] 6.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 660 [JoJo] 4.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 659 [JoJo] 2.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 658 [JoJo] 2.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 657 [JoJo] 22.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 656 [JoJo] 22.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 655 [JoJo] 20.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 654 [JoJo] 18.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 653 [JoJo] 17.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 652 [JoJo] 13.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 651 [JoJo] 26.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 650 [JoJo] 14.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 649 [JoJo] 11.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 648 [JoJo] 11.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 647 [JoJo] 9.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 646 [JoJo] 6.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 645 [JoJo] 24.02.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 644 [JoJo] 23.02.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 643 [JoJo] 21.02.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 642 [JoJo] 17.01.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 641 [JoJo] 17.01.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 640 [JoJo] 13.11.2018 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 639 [JoJo] 5.11.2018 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 638 [JoJo] 4.11.2018 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 637 [JoJo] 20.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 636 [JoJo] 13.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 635 [JoJo] 3.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 634 [JoJo] 2.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 633 [JoJo] 1.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 632 [JoJo] 30.09.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 631 [JoJo] 30.09.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 630 [JoJo] 24.02.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 629 [JoJo] 9.01.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 628 [JoJo] 15.11.2016 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 627 [JoJo] 6.11.2016 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 626 [JoJo] 31.10.2016 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 625 [JoJo] 4.11.2018 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 623 [JoJo] 13.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 622 [JoJo] 26.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 621 [JoJo] 22.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 620 [JoJo] 25.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 619 [JoJo] 25.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 618 [JoJo] 17.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 617 [JoJo] 13.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 616 [JoJo] 8.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 615 [JoJo] 2.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 614 [JoJo] 31.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 613 [JoJo] 28.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 612 [JoJo] 26.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 611 [JoJo] 24.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 610 [JoJo] 22.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 609 [JoJo] 21.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 608 [JoJo] 20.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 607 [JoJo] 30.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 606 [JoJo] 29.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 605 [JoJo] 28.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 604 [JoJo] 21.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 603 [JoJo] 15.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 602 [JoJo] 14.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 601 [JoJo] 8.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 600 [JoJo] 7.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 599 [JoJo] 3.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 598 [JoJo] 26.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 597 [JoJo] 20.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 596 [JoJo] 15.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 595 [JoJo] 9.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 594 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 593 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 592 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 591 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 590 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 589 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 588 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 587 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 586 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 585 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 584 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 583 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 582 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 581 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 580 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 579 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 578 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 577 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 576 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 575 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 574 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 573 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 571 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 570 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 568 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 566 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 565 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 564 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 563 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 562 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 561 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 560 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 559 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 558 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 557 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 556 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 555 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 554 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 553 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 552 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 551 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 550 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 549 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 548 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 547 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 546 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 545 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 544 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 543 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 542 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 541 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 540 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 539 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 537 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 536 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 535 [JoJo] 2.12.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 534 [JoJo] 30.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 533 [JoJo] 28.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 532 [JoJo] 24.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 531 [JoJo] 20.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 530 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 529 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 528 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 527 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 526 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 525 [JoJo] 4.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 524 [JoJo] 2.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 523 [JoJo] 7.03.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 522 [JoJo] 25.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 521 [JoJo] 21.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 520 [JoJo] 7.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 519 [JoJo] 4.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 518 [JoJo] 29.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 517 [JoJo] 23.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 516 [JoJo] 15.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 515 [JoJo] 10.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 514 [JoJo] 4.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 513 [JoJo] 31.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 512 [JoJo] 29.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 511 [JoJo] 25.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 510 [JoJo] 21.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 509 [JoJo] 19.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 508 [JoJo] 16.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 507 [JoJo] 9.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 506 [JoJo] 5.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 505 [JoJo] 1.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 504 [JoJo] 30.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 503 [JoJo] 29.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 502 [JoJo] 27.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 501 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 500 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 499 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 498 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 497 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 496 [JoJo] 12.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 495 [JoJo] 12.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 494 [JoJo] 11.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 493 [JoJo] 3.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 492 [JoJo] 2.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 491 [JoJo] 31.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 490 [JoJo] 30.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 489 [JoJo] 29.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 488 [JoJo] 28.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 487 [JoJo] 27.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 486 [JoJo] 26.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 485 [JoJo] 25.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 484 [JoJo] 22.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 483 [JoJo] 21.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 482 [JoJo] 20.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 481 [JoJo] 19.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 480 [JoJo] 17.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 479 [JoJo] 16.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 478 [JoJo] 15.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 477 [JoJo] 14.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 476 [JoJo] 12.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 475 [JoJo] 11.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 474 [JoJo] 10.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 473 [JoJo] 8.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 472 [JoJo] 7.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 471 [JoJo] 6.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 470 [JoJo] 5.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 469 [JoJo] 4.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 468 [JoJo] 3.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 467 [JoJo] 1.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 466 [JoJo] 30.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 465 [JoJo] 29.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 464 [JoJo] 28.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 463 [JoJo] 26.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 462 [JoJo] 25.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 461 [JoJo] 23.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 460 [JoJo] 22.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 459 [JoJo] 21.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 458 [JoJo] 20.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 457 [JoJo] 19.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 456 [JoJo] 18.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 455 [JoJo] 18.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 454 [JoJo] 16.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 453 [JoJo] 15.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 452 [JoJo] 14.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 451 [JoJo] 13.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 450 [JoJo] 11.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 449 [JoJo] 10.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 448 [JoJo] 9.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 447 [JoJo] 8.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 446 BL Team 7.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 445 [JoJo] 6.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 444 [JoJo] 5.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 443 [JoJo] 4.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 442 [JoJo] 3.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 441 [JoJo] 1.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 440 [JoJo] 31.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 439 [JoJo] 24.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 438 [JoJo] 24.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 437 [JoJo] 23.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 436 [JoJo] 22.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 435 [JoJo] 21.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 434 [JoJo] 21.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 433 [JoJo] 20.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 432 [JoJo] 19.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 431 [JoJo] 18.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 430 [JoJo] 17.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 429 [JoJo] 16.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 428 [JoJo] 15.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 427 [JoJo] 14.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 426 [JoJo] 13.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 425 [JoJo] 12.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 424 [JoJo] 11.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 423 [JoJo] 9.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 422 [JoJo] 8.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 421 Samurai Group 7.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 420 [JoJo] 6.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 419 [JoJo] 5.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 418 [JoJo] 4.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 417 [JoJo] 2.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 416 [JoJo] 1.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 415 [JoJo] 31.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 414 [JoJo] 30.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 413 [JoJo] 29.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 412 [JoJo] 28.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 411 [JoJo] 26.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 410 [JoJo] 25.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 409 [JoJo] 24.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 408 [JoJo] 22.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 407 [JoJo] 21.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 406 [JoJo] 20.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 405 [JoJo] 19.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 404 [JoJo] 17.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 403 [JoJo] 16.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 402 [JoJo] 15.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 401 [JoJo] 15.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 400 [JoJo] 13.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 399 [JoJo] 12.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 398 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 397 [JoJo] 10.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 396 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 395 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 394 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 393 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 392 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 391 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 390 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 389 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 388 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 387 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 386 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 385 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 384 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 383 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 382 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 381 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 380 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 379 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 378 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 377 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 376 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 375 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 374 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 373 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 372 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 371 [JoJo] 10.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 370 [JoJo] 10.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 369 [JoJo] 7.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 368 [JoJo] 6.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 367 [JoJo] 5.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 366 [JoJo] 4.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 365 [JoJo] 3.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 364 [JoJo] 2.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 363 [JoJo] 1.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 362 [JoJo] 31.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 361 [JoJo] 30.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 360 [JoJo] 28.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 359 [JoJo] 27.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 358 [JoJo] 26.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 357 [JoJo] 25.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 356 [JoJo] 24.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 355 [JoJo] 24.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 354 [JoJo] 22.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 353 [JoJo] 21.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 352 [JoJo] 20.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 351 [JoJo] 19.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 350 [JoJo] 18.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 349 [JoJo] 17.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 348 [JoJo] 16.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 347 [JoJo] 14.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 346 [JoJo] 13.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 345 [JoJo] 13.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 344 [JoJo] 12.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 343 [JoJo] 11.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 342 [JoJo] 10.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 341 [JoJo] 10.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 340 [JoJo] 8.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 339 [JoJo] 7.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 338 [JoJo] 6.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 337 [JoJo] 4.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 336 [JoJo] 3.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 335 [JoJo] 2.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 334 [JoJo] 29.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 333 [JoJo] 28.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 332 [JoJo] 27.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 331 [JoJo] 26.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 330 [JoJo] 25.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 329 [JoJo] 22.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 328 [JoJo] 21.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 327 [JoJo] 20.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 326 [JoJo] 19.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 325 [JoJo] 18.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 324 [JoJo] 17.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 323 [JoJo] 16.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 322 [JoJo] 15.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 321 [JoJo] 14.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 320 [JoJo] 13.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 319 [JoJo] 12.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 318 [JoJo] 11.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 317 [JoJo] 9.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 316 [JoJo] 8.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 315 [JoJo] 5.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 314 [JoJo] 3.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 313 [JoJo] 30.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 312 [JoJo] 25.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 311 [JoJo] 22.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 310 [JoJo] 20.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 309 [JoJo] 15.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 308 [JoJo] 13.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 307 [JoJo] 12.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 306 [JoJo] 12.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 22 [JoJo] 20.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 21 [JoJo] 29.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 20 [JoJo] 20.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 19 [JoJo] 15.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 18 [JoJo] 13.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 17 [JoJo] 12.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 16 [JoJo] 10.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 15 [JoJo] 9.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 14 [JoJo] 8.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 13 [JoJo] 17.04.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 12 [JoJo] 11.04.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 11 [JoJo] 9.04.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 10 [JoJo] 3.04.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 9 [JoJo] 28.03.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 8 [JoJo] 26.03.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 7 [JoJo] 24.03.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 6 [JoJo] 20.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 5 [JoJo] 20.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 4 [JoJo] 13.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 3 [JoJo] 10.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 2 [JoJo] 6.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 1 [JoJo] 31.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] Oneshot [JoJo] 22.07.2016