Jojo’s Bizarre Adventure [Jojo]

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Martial Arts , Mystery , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 706 - Đang tiến hànhJojo’ Bizarre Adventure là series truyện tranh ăn khách về các cuộc phiêu lưu kỳ thú của các thành viên thuộc dòng họ Joestar chống lại những thế lực thù địch: ma cà rồng,quái nhân… Tác phẩm được xếp vào dòng manga kinh điển trong thể loại action-adventure tại Nhật. Truyện được sáng tác liên tục thành nhiều phần khác nhau ứng với mỗi thế hệ của dòng họ Joestar. Jojo’ Bizarre Adventure cũng đã được dựng thành Anime.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 706 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 705 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 704 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 703 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 702 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 701 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 700 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 699 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 698 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 697 [JoJo] 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 696 9.09.2021 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 695 [JoJo] 2.05.2020 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 694 [JoJo] 12.02.2020 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 693 [JoJo] 9.02.2020 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 692 [JoJo] 6.02.2020 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 691 [JoJo] 22.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 690 [JoJo] 8.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 689 [JoJo] 8.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 688 [JoJo] 3.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 687 [JoJo] 29.08.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 686 [JoJo] 22.08.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 685 [JoJo] 15.08.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 684 [JoJo] 14.08.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 683 [JoJo] 31.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 682 [JoJo] 16.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 681 [JoJo] 14.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 680 [JoJo] 13.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 679 [JoJo] 11.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 678 [JoJo] 1.07.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 677 [JoJo] 29.06.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 676 [JoJo] 26.06.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 675 [JoJo] 2.06.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 674 [JoJo] 31.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 673 [JoJo] 28.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 672 [JoJo] 27.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 671 [JoJo] 21.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 670 [JoJo] 20.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 669 [JoJo] 18.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 668 [JoJo] 18.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 667 [JoJo] 15.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 666 [JoJo] 14.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 665 [JoJo] 14.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 664 [JoJo] 13.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 664 [JoJo] 14.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 663 [JoJo] 10.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 662 [JoJo] 9.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 661 [JoJo] 6.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 660 [JoJo] 4.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 659 [JoJo] 2.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 658 [JoJo] 2.05.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 657 [JoJo] 22.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 656 [JoJo] 22.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 655 [JoJo] 20.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 654 [JoJo] 18.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 653 [JoJo] 17.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 652 [JoJo] 13.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 651 [JoJo] 26.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 650 [JoJo] 14.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 649 [JoJo] 11.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 648 [JoJo] 11.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 647 [JoJo] 9.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 646 [JoJo] 6.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 645 [JoJo] 24.02.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 644 [JoJo] 23.02.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 643 [JoJo] 21.02.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 642 [JoJo] 17.01.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 641 [JoJo] 17.01.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 640 [JoJo] 13.11.2018 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 639 [JoJo] 5.11.2018 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 638 [JoJo] 4.11.2018 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 637 [JoJo] 20.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 636 [JoJo] 13.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 635 [JoJo] 3.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 634 [JoJo] 2.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 633 [JoJo] 1.10.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 632 [JoJo] 30.09.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 631 [JoJo] 30.09.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 630 [JoJo] 24.02.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 629 [JoJo] 9.01.2017 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 628 [JoJo] 15.11.2016 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 627 [JoJo] 6.11.2016 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 626 [JoJo] 31.10.2016 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 625 [JoJo] 4.11.2018 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 623 [JoJo] 13.04.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 622 [JoJo] 26.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 621 [JoJo] 22.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 620 [JoJo] 25.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 619 [JoJo] 25.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 618 [JoJo] 17.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 617 [JoJo] 13.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 616 [JoJo] 8.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 615 [JoJo] 2.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 614 [JoJo] 31.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 613 [JoJo] 28.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 612 [JoJo] 26.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 611 [JoJo] 24.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 610 [JoJo] 22.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 609 [JoJo] 21.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 608 [JoJo] 20.08.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 607 [JoJo] 30.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 606 [JoJo] 29.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 605 [JoJo] 28.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 604 [JoJo] 21.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 603 [JoJo] 15.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 602 [JoJo] 14.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 601 [JoJo] 8.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 600 [JoJo] 7.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 599 [JoJo] 3.07.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 598 [JoJo] 26.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 597 [JoJo] 20.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 596 [JoJo] 15.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 595 [JoJo] 9.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 594 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 593 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 592 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 591 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 590 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 589 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 588 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 587 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 586 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 585 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 584 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 583 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 582 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 581 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 580 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 579 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 578 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 577 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 576 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 575 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 574 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 573 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 571 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 570 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 568 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 566 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 565 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 564 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 563 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 562 [JoJo] 3.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 561 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 560 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 559 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 558 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 557 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 556 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 555 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 554 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 553 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 552 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 551 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 550 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 549 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 548 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 547 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 546 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 545 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 544 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 543 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 542 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 541 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 540 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 539 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 537 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 536 [JoJo] 2.03.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 535 [JoJo] 2.12.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 534 [JoJo] 30.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 533 [JoJo] 28.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 532 [JoJo] 24.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 531 [JoJo] 20.11.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 530 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 529 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 528 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 527 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 526 [JoJo] 31.10.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 525 [JoJo] 4.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 524 [JoJo] 2.09.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 523 [JoJo] 7.03.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 522 [JoJo] 25.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 521 [JoJo] 21.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 520 [JoJo] 7.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 519 [JoJo] 4.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 518 [JoJo] 29.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 517 [JoJo] 23.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 516 [JoJo] 15.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 515 [JoJo] 10.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 514 [JoJo] 4.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 513 [JoJo] 31.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 512 [JoJo] 29.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 511 [JoJo] 25.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 510 [JoJo] 21.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 509 [JoJo] 19.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 508 [JoJo] 16.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 507 [JoJo] 9.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 506 [JoJo] 5.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 505 [JoJo] 1.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 504 [JoJo] 30.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 503 [JoJo] 29.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 502 [JoJo] 27.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 501 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 500 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 499 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 498 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 497 [JoJo] 2.12.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 496 [JoJo] 12.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 495 [JoJo] 12.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 494 [JoJo] 11.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 493 [JoJo] 3.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 492 [JoJo] 2.11.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 491 [JoJo] 31.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 490 [JoJo] 30.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 489 [JoJo] 29.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 488 [JoJo] 28.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 487 [JoJo] 27.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 486 [JoJo] 26.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 485 [JoJo] 25.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 484 [JoJo] 22.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 483 [JoJo] 21.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 482 [JoJo] 20.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 481 [JoJo] 19.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 480 [JoJo] 17.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 479 [JoJo] 16.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 478 [JoJo] 15.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 477 [JoJo] 14.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 476 [JoJo] 12.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 475 [JoJo] 11.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 474 [JoJo] 10.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 473 [JoJo] 8.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 472 [JoJo] 7.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 471 [JoJo] 6.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 470 [JoJo] 5.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 469 [JoJo] 4.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 468 [JoJo] 3.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 467 [JoJo] 1.10.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 466 [JoJo] 30.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 465 [JoJo] 29.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 464 [JoJo] 28.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 463 [JoJo] 26.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 462 [JoJo] 25.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 461 [JoJo] 23.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 460 [JoJo] 22.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 459 [JoJo] 21.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 458 [JoJo] 20.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 457 [JoJo] 19.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 456 [JoJo] 18.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 455 [JoJo] 18.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 454 [JoJo] 16.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 453 [JoJo] 15.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 452 [JoJo] 14.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 451 [JoJo] 13.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 450 [JoJo] 11.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 449 [JoJo] 10.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 448 [JoJo] 9.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 447 [JoJo] 8.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 446 BL Team 7.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 445 [JoJo] 6.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 444 [JoJo] 5.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 443 [JoJo] 4.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 442 [JoJo] 3.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 441 [JoJo] 1.09.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 440 [JoJo] 31.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 439 [JoJo] 24.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 438 [JoJo] 24.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 437 [JoJo] 23.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 436 [JoJo] 22.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 435 [JoJo] 21.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 434 [JoJo] 21.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 433 [JoJo] 20.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 432 [JoJo] 19.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 431 [JoJo] 18.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 430 [JoJo] 17.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 429 [JoJo] 16.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 428 [JoJo] 15.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 427 [JoJo] 14.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 426 [JoJo] 13.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 425 [JoJo] 12.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 424 [JoJo] 11.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 423 [JoJo] 9.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 422 [JoJo] 8.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 421 Samurai Group 7.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 420 [JoJo] 6.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 419 [JoJo] 5.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 418 [JoJo] 4.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 417 [JoJo] 2.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 416 [JoJo] 1.08.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 415 [JoJo] 31.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 414 [JoJo] 30.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 413 [JoJo] 29.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 412 [JoJo] 28.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 411 [JoJo] 26.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 410 [JoJo] 25.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 409 [JoJo] 24.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 408 [JoJo] 22.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 407 [JoJo] 21.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 406 [JoJo] 20.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 405 [JoJo] 19.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 404 [JoJo] 17.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 403 [JoJo] 16.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 402 [JoJo] 15.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 401 [JoJo] 15.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 400 [JoJo] 13.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 399 [JoJo] 12.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 398 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 397 [JoJo] 10.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 396 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 395 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 394 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 393 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 392 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 391 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 390 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 389 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 388 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 387 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 386 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 385 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 384 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 383 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 382 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 381 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 380 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 379 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 378 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 377 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 376 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 375 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 374 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 373 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 372 [JoJo] 11.07.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 371 [JoJo] 10.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 370 [JoJo] 10.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 369 [JoJo] 7.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 368 [JoJo] 6.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 367 [JoJo] 5.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 366 [JoJo] 4.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 365 [JoJo] 3.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 364 [JoJo] 2.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 363 [JoJo] 1.06.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 362 [JoJo] 31.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 361 [JoJo] 30.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 360 [JoJo] 28.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 359 [JoJo] 27.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 358 [JoJo] 26.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 357 [JoJo] 25.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 356 [JoJo] 24.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 355 [JoJo] 24.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 354 [JoJo] 22.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 353 [JoJo] 21.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 352 [JoJo] 20.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 351 [JoJo] 19.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 350 [JoJo] 18.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 349 [JoJo] 17.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 348 [JoJo] 16.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 347 [JoJo] 14.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 346 [JoJo] 13.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 345 [JoJo] 13.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 344 [JoJo] 12.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 343 [JoJo] 11.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 342 [JoJo] 10.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 341 [JoJo] 10.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 340 [JoJo] 8.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 339 [JoJo] 7.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 338 [JoJo] 6.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 337 [JoJo] 4.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 336 [JoJo] 3.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 335 [JoJo] 2.05.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 334 [JoJo] 29.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 333 [JoJo] 28.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 332 [JoJo] 27.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 331 [JoJo] 26.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 330 [JoJo] 25.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 329 [JoJo] 22.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 328 [JoJo] 21.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 327 [JoJo] 20.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 326 [JoJo] 19.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 325 [JoJo] 18.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 324 [JoJo] 17.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 323 [JoJo] 16.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 322 [JoJo] 15.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 321 [JoJo] 14.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 320 [JoJo] 13.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 319 [JoJo] 12.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 318 [JoJo] 11.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 317 [JoJo] 9.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 316 [JoJo] 8.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 315 [JoJo] 5.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 314 [JoJo] 3.04.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 313 [JoJo] 30.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 312 [JoJo] 25.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 311 [JoJo] 22.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 310 [JoJo] 20.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 309 [JoJo] 15.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 308 [JoJo] 13.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 307 [JoJo] 12.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 306 [JoJo] 12.03.2014 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 257 1.10.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 256 1.10.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 255 1.10.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 254 1.10.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 253 1.10.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 252 1.10.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 251 1.10.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 250 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 249 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 248 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 247 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 246 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 245 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 244 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 243 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 242 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 241 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 240 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 239 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 238 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 237 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 236 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 235 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 234 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 233 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 232 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 231 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 230 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 229 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 228 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 227 30.09.2019 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 22 [JoJo] 20.06.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 21 [JoJo] 29.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 20 [JoJo] 20.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 19 [JoJo] 15.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 18 [JoJo] 13.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 17 [JoJo] 12.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 16 [JoJo] 10.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 15 [JoJo] 9.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 14 [JoJo] 8.05.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 13 [JoJo] 17.04.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 12 [JoJo] 11.04.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 11 [JoJo] 9.04.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 10 [JoJo] 3.04.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 9 [JoJo] 28.03.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 8 [JoJo] 26.03.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 7 [JoJo] 24.03.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 6 [JoJo] 20.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 5 [JoJo] 20.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 4 [JoJo] 13.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 3 [JoJo] 10.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 2 [JoJo] 6.02.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] 1 [JoJo] 31.01.2015 Jojo's Bizarre Adventure [Jojo] Oneshot [JoJo] 22.07.2016